La Diputació de Barcelona impulsarà l'energia solar analitzant els sostres dels edificis de la demarcació amb dades obertes

Mercè Conesa ha anunciat aquest nou pla en una reunió del Pacte Global d'Alcaldes pel Clima i l'Energia a Hàbitat III
18/10/2016 - 17:32

La Diputació de Barcelona fa un pas més en l'impuls de les dades obertes i afegirà al seu catàleg informació sobre els sostres de totes els edificis de la demarcació, per tal d'impulsar l'ús de l'energia solar. «Donarem, amb dades obertes, l'estudi del sostre de tots i cadascun dels pobles i ciutats de la demarcació. Així, cada ciutadà, cada indústria i cada alcalde sabrà quina és l'eficiència dels seus sostres, per saber quins són més òptims per a l'energia solar», ha explicat Conesa. L'objectiu, ha afegit, «és promoure aquest tipus d'energia que, per desgràcia, està penalitzada a Espanya».

 

Mercè Conesa ha explicat aquest nou pla en una reunió del Pacte Global d'Alcaldes pel Clima i l'Energia a Hàbitat III, que s'està celebrant fins el 20 d'octubre a Quito, Equador, on la Diputació de Barcelona tindrà un paper actiu treballant "per a que aquest model que arrenca a les ciutats grans i mitjanes es pugui replicar a les ciutats més petites. Així proveirem els objectius del pacte i assolirem resultats", ha assegurat Mercè Conesa.

 

 

La Diputació de Barcelona fa un pas més en l'impuls de les dades obertes i afegirà al seu catàleg informació sobre els sostres de tots els edificis de la demarcació, per tal d'impulsar l'ús de l'energia solar. «Donarem, amb dades obertes, l'estudi del sostre de tots i cadascun dels pobles i ciutats de la demarcació. Així, cada ciutadà, cada indústria i cada alcalde sabrà quina és l'eficiència dels seus sostres, per saber quins són més òptims per a l'energia solar», ha explicat Conesa. L'objectiu, ha afegit, «és promoure aquest tipus d'energia que, per desgràcia, està penalitzada a Espanya».

Mercè Conesa ha explicat aquest nou pla en una reunió del Pacte Global d'Alcaldes pel Clima i l'Energia a Hàbitat III, on la Diputació de Barcelona tindrà un paper actiu treballant «per a que aquest model que arrenca a les ciutats grans i mitjanes es pugui replicar a les ciutats més petites. Així proveirem els objectius del pacte i assolirem resultats», ha assegurat Mercè Conesa.

Suport a l'autoconsum fotovoltaic

En paral·lel, la Diputació de Barcelona també ha creat una fulla de càlcul per tal de fer un primer càlcul sobre la viabilitat o no d'instal·lar energia solar fotovoltaica per autoconsum als equipaments municipals. Aquesta eina, que ha estat creada pels tècnics de la Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, ofereix una primera aproximació sobre el cost, els estalvis i les amortitzacions de possibles instal·lacions fotovoltaiques sobre coberta a edificis públics.

L'eina permet calcular tres escenaris diferents en funció de l'espai disponible i la potència instal·lada. En la opció estalvi es prioritza l'estalvi energètic aconseguit a l'edifici pel que la potència instal·lada serà més gran que la opció rendibilitat on es potencia l'equilibri entre estalvi i inversió i, en general, es redueixen els períodes d'amortització. Una tercera opció permet donar una alternativa en cas que l'espai de la coberta no sigui suficient per a instal·lar-hi la potència dels escenaris anteriors.

L'excel permet calcular la viabilitat d'edificis amb tarifes 3.0 o 2.0 i 2.1. Només es requereix tenir les dades de la facturació d'un any sencer (en el cas de les tarifes 3.0, dividides en els tres períodes de facturació).

Amb aquestes accions es referma el compromís de la Diputació de Barcelona per assolir els objectius del Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia i promoure les energies renovables. 

La Diputació de Barcelona ha donat suport a aquest tipus d'instal·lacions a través del programa ELENA o a projectes financerament sostenibles.

En l'escenari actual l'autoconsum fotovoltaic és legal i viable ja que té uns períodes de retorn econòmic d'entre 5 i 7 anys. Cal recordar que la vida mitjana d'aquestes instal·lacions sol ser d'uns 25 anys. Gràcies a aquestes instal·lacions s'eviten emissions a l'atmosfera de CO2 el que podrà esdevenir una eina de sensibilització per afavorir la implantació d'una nova cultura energètica fonamentada en l'eficiència i les fonts renovables.

Els propis edificis de la Diputació de Barcelona disposen de sistemes fotovoltaics instal·lats a les cobertes dels edificis corporatius que van generar 324 MWh d'energia elèctrica l'any 2015, estalviant 75 tones de CO2 a l'atmosfera. La Diputació de Barcelona té en funcionament 7 sistemes de generació d'energia renovable a les cobertes de l'edifici 25 al recinte de l'Escola Industrial; a les del Pavelló Nord, el Pavelló Migjorn i Serradell Trabal en el recinte Mundet; a l'edifici Can Serra; a la nau del Parc Mòbil i a la Plataforma de Distribució Logística. Les instal·lacions dels edificis de Serradell Trabal i del Parc Mòbil estan en règim d'autoconsum i han estalviat 76 MWh dels consums propis, respecte del consum a la xarxa convencional. La resta d'instal·lacions injecten la producció a la xarxa de distribució elèctrica amb els conseqüents ingressos econòmics, segons les retribucions regulades.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

El Dia Mundial del Medi Ambient se celebra el 5 de juny a tot el món, i Sant Pol de Mar han aprofitat el amb l'entrada en servei de les plaques solars fotovoltaiques de l'escola Sant Pau.

Notícia

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Ajuntament de Lleida impulsen obres de millora de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Lleida, amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència energètica de la planta, millorar el control i eficiència dels processos de tractament d'aigües i fangs, la qualitat de l'aigua regenerada i la capacitat del pretractament per fer front a avingudes.

Article

 

Alguns municipis han aprobat bonificacions en l'Impost de Bens Immobles per aquells habitatges que incorporin instal·lacions fotovoltaiques.

Butlletí