Es crea una planta experimental de depuració d’aigües que genera energia

Redissenyar el tractament d’aigües residuals suposaria un estalvi d’entre 500 i 1000 milions d’euros l’any per als països de la UE
08/07/2016 - 20:22

Investigadors de la UAB i personal de l’empresa DAM posaran a punt una planta experimental a l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals de Rubí-Valldoreix amb l’objectiu que la depuració d’aigües residuals generi més energia de la que consumeix. La nova depuradora utilitzarà tota la matèria orgànica present a l’aigua residual per produir biogàs. Redissenyar les plantes de tractament d’aigües residuals europees per produir energia suposaria un estalvi d’entre 50 i 100 milions d’euros l’any per als països de la UE.

 

El projecte SAVING-E del programa LIFE de la Unió Europea pretén comprovar que és possible depurar les aigües residuals urbanes tot generant energia. Per això ha estat possible aquesta planta que ja ha funcionat a escala de laboratori, a les instal·lacions de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, i ara es posarà a prova a gran escala utilitzant in situ les aigües de la depuradora de Rubí-Valldoreix.

El projecte ha estat coordinat pels professors Julián Carrera, Maria Eugenia Suárez, Julio Pérez i Francisco Javier Lafuente del grup GENOCOV del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, i compta amb la participació de Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Plataforma Tecnològica Europea per a l’Aigua (WssTP)

El projecte LIFE14 ENV/ES/000633 – LIFE SAVING-E “Two-Stage Autotrophic N-remoVal for mainstream sewaGe trEatment” compta amb un pressupost total de 1.169.068 €, del qual la Unió Europea aporta el 58%.

L’objectiu del projecte és redissenyar radicalment les plantes de tractament d’aigües residuals per tal d’aconseguir la producció d’energia sense afectar el seu rendiment de depuració o, fins i tot, millorant-lo. Les depuradores actuals requereixen, com a mínim, un consum anual d’energia d’entre 8 i 15 kWh per habitant, per tal de complir amb les exigències legals de descàrrega d’efluents, en termes de matèria orgànica, nitrogen i fòsfor. Això implica unes emissions de gasos d’efecte hivernacle considerables i un cost econòmic significatiu. Eliminar aquest cost implicaria un estalvi d’entre 500 i 1000 milions d’euros l’any per als països de la UE.

La nova depuradora utilitzarà tota la matèria orgànica present a l’aigua residual per produir biogàs, que és un gas combustible format fonamentalment per metà i que es pot usar per a obtenir calor i electricitat. D’altra banda, el nitrogen de l’aigua residual s’eliminarà de manera autòtrofa, és a dir, sense necessitat de matèria orgànica, mitjançant una nova tecnologia basada en dues etapes biològiques (un reactor aeròbic de nitritació parcial i un reactor anammox).

La planta pilot tindrà un volum total de 2 metres cúbics i tractarà 3 metres cúbics al dia d'aigua residual urbana. Comparat amb els actuals sistemes de tractament d'aigües residuals urbanes, els investigadors preveuen, per una banda, reduir un 40% el consum energètic total, un 10% l'abocament de compostos de nitrogen, i un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle i, per una altra banda, augmentar un 50% la producció de biogàs.

El primer pas, després de la inauguració, és la posada en marxa de la planta pilot que s’espera finalitzar durant el primer trimestre de 2017. Després, els investigadors esperen obtenir els primers resultats experimentals a finals de l'any 2017 i la validació definitiva a finals del 2018.

A la inauguració de la planta pilot, que ha tingut lloc aquest 7 de juliol, a les mateixes  instal·lacions de l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals de Rubí-Valldoreix, hi ha assistit la rectora de la UAB, Margarita Arboix; el director general de l’ACA, Jordi Agustí i Vergés; el regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de l‘Ajuntament de Rubí, Rafael Güeto; el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí, Moisés Rodríguez; el vicerector de Projectes Estratègics i Innovació de la UAB, Francisco Javier Lafuente i els responsables d’explotació i innovació de DAM, Jose Antonio Andreu, Elvira César i Laura Pastor.

Programa LIFE
El programa LIFE es l’únic instrument de finançament de la Unió Europea dedicat exclusivament al medi ambient. L’objectiu general fins al 2020 és contribuir al desenvolupament sostenible i a la consecució dels objectius de l’estratègia Europa 2020, així com a les estratègies rellevants per al clima i el medi ambient.

Fotografies:

Autor: Jordi Pareto/UAB

Els investigadors Julio Pérez, Raquel Montes, Julián Carrera (investigador principal) i Maria Eugenia Suárez, a la planta pilot. 

Julio Pérez, un dels investigadors del grup GENOCOV de la UAB, operant amb la planta pilot.


Categories: 

Relacionats

Reportatge
XII Jornada Ambiental Torres

La XII Jornada Ambiental Torres celebra la seva dotzena edició a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona amb ponents de rellevància internacionals com la directora del Departament de Recursos Hídrics de Califòrnia, Karla A. Nemeth, i l’activista Luisa Neubauer.

Notícia

Enginyeria Sense Fronteres ha organitzat una jornada tècnica per a l’impuls de l’aprofitament d’aigua gris i pluvial a Catalunya. Aquesta mesura és la més reclamada per la ciutadania catalana per a fer front a la sequera, tot i la seva lenta implementació. 

Butlletí