La Diputació de Barcelona desenvolupa un projecte per prevenir la pobresa energètica des dels municipis

Font: Diputació de Barcelona
31/03/2016 - 08:40

La pobresa energètica s'està manifestant amb una tendència creixent. Per això, la Diputació de Barcelona posa en marxa un projecte pilot per desenvolupar un servei de caire preventiu per fer front a la pobresa energètica des dels municipis.  

 

La vulnerabilitat energètica és una problemàtica vinculada a les situacions de pobresa o exclusió social que identifiquem en la societat. Ara bé, des dels sectors tècnics i enginyerils s'identifiquen tres causes particulars concretes: els elevats preus de l'energia, l'estat de les edificacions en termes d'aïllament tèrmic i eficiència i els baixos ingressos de la població afectada. Des de l'experiència i actuació dels serveis socials bàsics, caldria afegir a aquestes tres causes aspectes vinculats als processos estructurals d'exclusió social i les desigualtats que estratifiquen la nostra societat. Sobretot cal afegir-hi aspectes formatius -tant de capacitació individual com de coneixement sobre el sector- i relacionats amb els drets de ciutadania i apoderament, que es veuen agreujats per la situació del mercat de les energies.

Davant d'aquestes causes particulars de la pobresa energètica que permeten unes accions  focalitzades als seus elements causals concrets, la Diputació planteja portar a terme un procés d'intervenció per lluitar contra la vulnerabilitat energètica. Aquest treball es planteja de manera transversal i coordinada entre tres gerències: Benestar Social, Habitatge, Urbanisme i Activitats i Medi Ambient.

D'aquesta manera, es plantegen tres objectius vinculats a les tres causes assenyalades:

  1. Rebaixar els costos de les factures mitjançant l'optimització energètica.
     
  2. Millorar l'eficiència energètica de la llar i de les condicions de confort i salubritat.
     
  3. Aportar majors elements de diagnòstic social relacionat amb els impactes de la vulnerabilitat energètica i reduir els riscos d'exclusió social.

S'està portant a terme en 20 llars una prova pilot d'intervenció́ contra la vulnerabilitat energètica en domicili. Les actuacions  tenen un enfocament preventiu i contemplen: d'una banda, intervencions als domicilis de les llars beneficiàries, amb una actuació centrada en les necessitats de cada unitat familiar; i d'altra banda, intervencions grupals per compartir experiències, resoldre dubtes i elaborar propostes de forma col·lectiva, així com optimitzar les accions preventives.

Durant l'any 2016, els ens locals que estiguin interessats en aquest recurs (Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica), ho poden sol·licitar a través del catàleg de serveis de la Gerència de Serveis de Benestar Social.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

Finalitzada l’última actuació en tres túnels de la ronda de Dalt, amb la substitució de 1.370 punts de llum
La renovació d’aquest enllumenat suposa un estalvi d’1.589.915 kWh/any, que equival al consum anual de 220 habitatges


 

Butlletí