La Guia de Gestió de Residus Municipals, una nova eina pràctica per als ajuntaments

03/01/2007 - 00:00
Després d'un any de feina, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha presentat una guia que vol esdevenir una eina de treball per a tècnics i representants polítics municipals: La Guia de Gestió de Residus Municipals i Neteja Viària. La presentació s'ha fet dins del saló Ecocity que acull Fira Barcelona. La Guia està formada per tres elements: un document tècnic adreçat al personal de l'administració pública municipal, una guia divulgativa per als polítics locals i un simulador en format CD-Rom per facilitar el càlcul de costos i emissions de GEI. Aquest simulador és una eina inèdita a Europa. La Guia tècnica vol ser un instrument de consulta al qual puguin recórrer els tècnics i que els ha de facilitar la seva tasca diària. Entre els capítols més interessants, hi ha el dedicat a models de gestió de residus: aquest capítol recull experiències noves que han estat exitoses i que poden ser un exemple per a altres municipis. També retrata els diversos sistemes de recollida vigents sense decantar-se per cap d'ells en concret, però en canvi sí que mostra algunes bones pràctiques en matèria de gestió, tant de l'Estat espanyol com internacionals. Una altra part intressant és la d'eines de gestió per a les entitats locals. Per exemple, s'hi recopilen models d'ordenances, dóna idees per finançar els sistemes de gestió de residus i proposa campanyes de sensibilització per a la ciutadania. Per elaborar la guia, el grup tècnic de treball de residus de la FEMP ha enquestat la majoria de poblacions de la Red Española de Municipios por el Clima per tal de conèixer com gestionen els seus residus. A partir d'aquestes dades, la Guia mostra els diversos models existents en les matèries relacionades amb la gestió dels residus i ofereix eines de gestió per als municipis. Una de les entitats implicades amb l'elaboració d'aquesta nova eina és la Diputació de Barcelona. El cap dels Servei de Medi Ambient d'aquest organisme supramunicipal, Domènec Cucurull, ha felicitat el grup de treball encarregat de fer la Guia perquè està convençut que serà de gran utilitat. Per Cucurull aquesta Guia és una demostració que, un cop més, els municipis són capdavanters en les actuacions per aturar el canvi climàtic. Qui també ha parlat de canvi climàtic ha estat Gabriel Álvarez, secretari general de la FEMP: 'El canvi climàtic no és nou, però la situació actual és fruit del desenvolupament humà, i és des d'aquesta perspectiva que hem de prendre mesures com ja ho fa aquesta Guia. Els governs locals no volen ser aliens al canvi climàtic, com demostra el nivell de compromís que la majoria ja han assolit'. La Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, que també ha participat en la Guia, és fruit d'aquesta preocupació municipal, ja que té el doble objectiu de reduir de forma substancial la generació de residus i de reutilitzar, reciclar i valoritzar la gestió de residus. 'És en aquest context que celebrem l'aparició de la guia', ha conclòs aquest alt càrrec de la FEMP. Els diversos ponents han coincidit a celebrar que la Guia és una eina viva que s'anirà actualitzant amb les noves aportacions que els facin els municipis a partir d'ara.
AdjuntMida
Image icon notícies publicades27.83 KB

Relacionats

Butlletí