[Iniciatives locals'05] Sant Boi de Llobregat: decidir entre tots un nou model de mobilitat

30/08/2006 - 00:00
Accèssit a la millor iniciativa local per a l'eficiència, l'estalvi i el foment de les energies renovables 2005 L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va dur a terme, al llarg de tot el 2005, un important procés de participació ciutadana per elaborar un Pacte per la Mobilitat Sostenible i Segura. Després de la signatura del Pacte i la seva aprovació, el procés ha continuat amb la constitució de la Comissió de Mobilitat i la continuació, al gener d'enguany, de la participació ciutadana en l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana. L'objectiu d'aquest procés participatiu era generar un acord sobre els criteris bàsics, estratègies i actuacions que calia posar en marxa per canviar l'actual model de mobilitat, des del punt de vista del desmesurat consum energètic, de la seguretat i del desigual repartiment dels usos de l'espai públic. Uns motius que van ser considerats per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona com a mereixedors d'un accèssit a la Millor Iniciativa Local per a l'Eficiència, l'Estalvi i el Foment de les Energies Renovables 2005. L'Ajuntament de Sant Boi era conscient que el transport és un dels sectors claus de l'economia de molts països, Catalunya entre ells, que incideix en un gran nombre d'indústries i activitats i constitueix una de les principals formes de generació de riquesa. El consistori també sabia, però, que l'orientació d'aquesta generació de valor econòmic pot provocar uns efectes contraproduents pel nivell de vida dels habitants (increment del consum d'energia, emissions contaminants, accidents, generació de soroll, ocupació del territori, etc.): 'la racionalització de l'actual model de mobilitat és una responsabilitat de tots i totes i passa per un necessari canvi d'hàbits en l'ús del vehicle privat', explica Isabel Sarrate, responsable de l'Oficina de l'Agenda 21. Per tant, el transport s'ha de reaorientar cap a una vessant molt més sostenibilista: 'la saturació del transport i els efectes perversos que genera, la demanda continuada de noves infrastructures, etc., han arribat a un extrem que ens fa plantejar la necessitat d'un canvi absolut de model. Cal replantejar el model de transport i de mobilitat de les persones que s'ha acabat implantant, especialment dins de les zones urbanes. El funcionament de les ciutats se n'està ressentint'. El consistori, doncs, tenia la intenció que la ciutadania visualitzés la mobilitat com un problema de tots i que l'aportació de tots és necessària per trobar-hi una solució. El conjunt del terme municipal de Sant Boi pateix alguns punts calents pel que fa a mobilitat: 'és en aquest context, a priori poc favorable, que es decideix obrir un procés participatiu, ampli i ambiciós, que tingués per finalitat assolir un pacte ciutadà sobre els principis que han de guiar les polítiques de mobilitat a Sant Boi'. Un cop ja ha passat un any des de l'inici del procés, s'explica des del consistori, 'podem afirmar amb rotunditat que s'han assolit els objectius proposats a l'inici. Més de 30 entitats han signat el Pacte Cívic per a la mobilitat sostenible i segura i s'ha constituït, amb caràcter permanent, la Comissió de Mobilitat. S'ha propiciat un clima de debat i diàleg constructiu, en el que les diferents parts implicades han pres consciència de les dificultats i els repte que suposa atendre les demandes de tots els col'lectius en termes de mobilitat. I podem afirmar, amb més rotunditat, si hi cap, que l'aplicació d'un procés participatiu, obert i transparent des del principi ha estat clau per a l'assoliment d'aquests objectius'. Uns objectius que perseguien, entre d'altres aspectes, generar un acord sobre els criteris bàsics per a una mobilitat sostenible, implicar el màxim nombre d'agents i sectors relacionats amb la mobilitat i consensuar les futures mesures concretes que s'hauran d'anar prenent i que podran tenir un determinat efecte en la ciutadania. Actualment, la taula de participació està formada per 84 persones que representen 47 entitats, empreses i institucions de diversos sectors implicats en els temes de mobilitat. El procés de participació ciutadana es va desenvolupar en dues fases. Al llarg de la primera, compresa entre desembre de 2004 i octubre de 2005, es va ser durant la qual es va elaborar el pacte per la mobilitat sostenible, un document de consens on es van recollir els principis i les definicions bàsiques que hauran d'inspirar l'adopció posterior de mesures concretes que afectin a la mobilitat. La segona fase correspon a l'elaboració en si del Pla de Mobilitat Urbana i a la seva progressiva implantació: 'és per tant, una fase en procés continu de construcció'. Paral·lelament al procés participatiu, durant l'any 2005, l'ajuntament va realitzar algunes activitats de sensibilització entre la ciutadania vers la mobilitat amb l'objectiu d'encetar una línia de divulgació i de reflexió amb el conjunt de tots els santboians i santboianes. Així, a banda de crear una pàgina web específica amb informació sobre el procés participatiu i consells d'estalvi en la mobilitat, també va publicar diversos articles relacionats amb la matèria a la revista gratuïta municipal `Viure Sant Boi'. Així mateix, durant la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, els ciutadans es van poder fotografiar per formar part del mural `Dóna la cara contra el canvi climàtic'.

Relacionats

Butlletí