[Iniciatives locals'05] Rubió: el vent que dóna llum

24/08/2006 - 00:00
Accèssit a la millor iniciativa local per a l'eficiència, l'estalvi i el foment de les energies renovables 2005 30.000 llars de Catalunya tenen llum gràcies al Parc Eòlic Serra de Rubió, instal·lat en aquest municipi de l'Anoia des del mes de juny de 2005. El parc eòlic, que contribueix decididament a l'estalvi energètic amb la utilització d'una energia tan renovable com és el vent, va ser mereixedor d'un accèssit a la Millor Iniciativa Local per a l'Eficiència, l'Estalvi i el Foment de les Energies Renovables 2005, lliurat per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Segons el decret 174/2002 d'11 de juny, que regula la implantació de l'energia eòlica a Catalunya, un 'parc eòlic' és: 'aquella instal·lació de producció d'electricitat a partir d'energia eòlica, constituïda per varis aerogeneradors, interconnectats elèctricament amb línies pròpies, que comparteixen una mateixa estructura d'accessos i control'. A Catalunya, aquest tipus d'energies renovables tenen una potència instal·lada de 88 MW, sobretot gràcies a la implantació del Parc Eòlic Serra de Rubió, ja que els 33 aerogeneradors o molins de vent que el conformen representen el 56% de la potència eòlica instal·lada a Catalunya. Per tant, 'constitueix el projecte més important de foment de l'energia eòlica portat a terme a Catalunya fins l'actualitat', segons explica Anna Trull, de l'Ajuntament de Rubió. Cada aerogenerador té 1,5 MW de potència i, per tant, el parc eòlic en el seu conjunt té una potència de 49,5 MW. Els aerogeneradors que composen el Parc Eòlic Serra de Rubió estan ubicats a una alçada mitjana de 800 metres, tenen un pes de 195 tones i unes aspes de 37 metres. El seu procés d'instal·lació, 'donades les característiques dels aparells, ha estat complex i ha requerit d'unes grues imponents, però finalment s'ha pogut finalitzar la seva construcció durant l'any 2005', s'explica des del consistori. 'Una dada curiosa és el transport de les diferents parts dels aerogeneradors, ja que per cada un es necessiten set camions d'unes notables dimensions: un per la turbina, un per cadascuna de les tres aspes i tres per cada torre. Això ha suposat un volum de transport de 231 camions pel muntatge dels 33 aerogeneradors'. Des de l'ajuntament s'apunta al fet que, 'des de la construcció del parc, el municipi de Rubió s'ha convertit en un referent a Catalunya respecte a l'energia eòlica, motiu pel qual rep nombroses visites interessades en conèixer el funcionament d'aquest tipus d'infrastructures eòliques'. De fet, a nivell europeu, l'Estat espanyol és el segon país en implantació d'energia eòlica, amb una potència de 4.830 MW, que suposa el 15,5% del total mundial, segons dades del 2002. Alemanya és la capdavantera en aquest rànquing, amb 12.001 MW i el 38,4% de la potència mundial. El creixement de la implantació de la energia eòlica arreu del món ha estat molt important en els darrers anys, passant de 7.592 MW el 1997 a 31.234 MW l'any 2002. La instal·lació de nous parcs eòlics respon al compromís acordat a la Cimera de Göteborg, en què l'any 2010 es preveu assolir que un 22% del consum brut d'electricitat provingui de fonts renovables. Cronologia Els tràmits per instal·lar el Parc Eòlic Serra de Rubió es van iniciar el setembre de 1999, promoguts per l'empresa Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra SA. Posteriorment es va iniciar l'expedient de llicència ambiental així com es van tramitar la resta d'autoritzacions necessàries per tal d'implantar-lo. L' 11 de juliol de 2002, la Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat va aprovar la declaració d'impacte ambiental i informe integrat del parc eòlic Serra de Rubió, amb caràcter favorable. L'octubre de 2002 per part de la Direcció General d'Energia i Mines es va notificar al'ajuntament l'atorgament de l'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública al Parc Eòlic Serra de Rubió, per part del Departament de Treball i Indústria. Finalment, el mes de novembre de 2003, es va atorgar la llicència d'obres per a la construcció del parc. La construcció efectiva va tenir lloc entre el 2004 i el 2005, inaugurant-se oficialment el 18 de juny de 2005, amb 23 aerogeneradors al terme municipal de Rubió i 10 més al terme de Castellfollit del Boix. Així mateix, el terme municipal d'Òdena també es veu afectat directament per la presència dels molins de vent, tot i no tenir-ne cap d'instal·lat directament en el seu territori. Actualment, el parc es troba en la fase de posada en funcionament, perquè, durant el segon semestre de 2005, es va realitzar un test inicial per comprovar que tots els mecanismes funcionessin correctament. Amb el parc eòlic funcionant a ple rendiment, l'ajuntament de Rubió ja està tramitant la construcció d'un segon parc, de 17 aerogeneradors, és a dir, de 25,5 MW, amb la previsió que comenci a ser operatiu al llarg de l'any vinent. Segons explica Anna Trull, ja s'ha emès la declaració d'impacte ambiental i informe integrat per part de la Ponència de parcs eòlics de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats

Butlletí