[PARCS I TERRITORI 8] Parc Natural del Montseny

27/03/2006 - 00:00
[ pàgina d'inici de la sèrie ]
Joana Barber, directora del Parc Natural del Montseny. És enginyer forestal. Fa 10 anys que és Cap de la Unitat de Manteniment d'Obres i Serveis. Abans havia estat al Parc Natural de Montesquiu de la Diputació. Havia treballat a la Direcció General de Medi Natural en qüestions d'hidrologia. També havia estat al món de l'empresa. Va treballar als Parcs Naturals de Illes Canàries, a Tenerife.
Com valora l'estat actual del parc? - Ha arribat a una majoria d'edat que li permet està tranquil en moltes coses. S'han assolit una sèrie d'objectius i la gent que ens visita sap que està en una zona de protecció que demana molt respecte. Cal dir que tant des del punt de vista de flora com de la fauna es troba en un bon estat. Per exemple, fa poc que s'ha descobert el tritó, que necessita aigües fredes molt poc contaminades. Això és un prova que la vegetació de ribera està en bon estat. També hi ha el cranc de riu, que feia temps que no es trobava... Són elements que ens indiquen que anem per bon camí. Quines directrius se segueixen per gestionar el parc? - Tenim el pla especial que es va aprovar l'any 77 i que té com a grans objectius la conservació, el desenvolupament sostenible de la gent que hi viu, una ordenació de l'ús públic... Ara estem en procés de revisió perquè està molt desfasat... Si no va ser fins els anys 80 que va començar la consciència ambiental! També tenim les lleis sectorials. Reconeix diverses maneres de gestionar un parc? Quina és la seva? - Per nosaltres és molt important que tots elements del territori formin part de la gestió. Volem treballar conjuntament amb els ajuntaments, les associacions... Que tothom hi participi. On centreu els esforços? - Som l'única reserva de la biosfera de Catalunya. Ens volem centrar en això, en destacar la relació home-natura. Que la gent hi pugui viure, però que ho faci amb consciència. També volem treballar en llocs emblemàtics del parc. Per exemple... - Volem fixar-nos en els llocs d'importància ramadera, perquè es puguin mantenir. És bàsic. Per sort fa gairebé 30 anys que és parc i tenim molta part assolida. Quina responsabilitat té la pròpia direcció i quina l'administració de la qual depeneu? - La Diputació no té competències en aquestes qüestions. El que diu la llei 12/85 d'espais naturals és que la gestió recau sobre el parc, que el que fem és en base de suport als municipis. De totes maneres podem dir que treballem conjuntament amb la Diputació i la Generalitat. Amb un informe previ que és preceptiu. És un sistema que no ens ha portat problemes. Si ha calgut seure en una taula ho hem fet. Com s'està revisant el pla especial? - Al ser un parc que està entre dos províncies i 3 comarques hem de treballar amb unes directrius aprovades per la Generalitat. El treball tècnic el fem nosaltres per indicació dels 18 municipis que conformen el parc. Tot el que fem ho anem discutint amb els ajuntaments. Tenim dos òrgans: consell coordinador, d'administració, i consell consultiu, d'associacions, entitats culturals... En aquests dos òrgans nosaltres ens reunim amb els sectors. Volem anar treballant conjuntament. Hi ha diàleg entre els gestors i els planificadors? - Si, perquè podem dir que som els mateixos. Ha tingut el parc algun paper en els processos d'elaboració o revisió dels plans urbanístics dels municipis de la zona? - Hem col.laborat en els municipis que estan dins del parc. El procés és que el parc ha de redactar un informe del que facin. Té el parc algun paper en la redacció dels plans territorials que impulsa el Departament de Política Territorial i Obres Públiques? - No. Suposo que la Diputació hi assessora, però nosaltres no. Li preocupa la connexió del parc amb el seu voltant? - És molt important. Ja no només per la conservació de les espècies sinó també des d'un punt de vista social. L'entorn ha de ser una continuïtat. Un creixement urbanístic no ha d'anar deslligat d'aquestes connexions. En la revisió del pla especial que estem fent ho contemplem. És bàsic la connexió Montegre-Montseny amb les Guilleres i amb els cingles. Encara que amb el Montegre hi hagi un autopista podem mantenir zones on aquest corredor sigui factible. Hi ha treball conjunt amb els altres Parcs Naturals catalans? - Hi ha una Federació de Parcs Naturals europeus i la secció espanyola és una de les més actives. Aquest és un fòrum on ens trobem sovint i ens ha permès fer coses conjuntament. És cert que potser podríem fer més però el dia a dia ens té molt ocupats. Tot i això els parcs de la Zona Volcànica de la Garrotxa ens van donar un cop de mà, ens van convidar a Aigüestortes... Tots els gestors ens coneixem... Hi ha directrius comunes? - Són les lleis que et marquen quins són els objectius. Són prou clares, són els eixos que parlàvem abans. És fàcil combinar la defensa dels valors naturals amb els valors culturals i l'activitat humana? - No és fàcil. El que nosaltres tractem és que els terrenys siguin públics perquè nosaltres els puguem defensar i mantenir el paisatge. Volem mantenir l'equilibri, tenint en compte que hi ha zones on hi cal estar molt a sobre. Això em motiva alhora de gestionar. Què li sembla la Xarxa Natura 2000? - Em sembla correcte. La planificació era necessària. Hi ha qui diu que és horrorós... però li passa com tot el que ve de nou i no és coneix massa... Jo mateixa me l'hauria d'estudiar una mica més... Com creu que podria millorar la gestió del parc? - Pot millorar en molts aspectes. En aquest moment l'important és la revisió del pla. També tenim projectes claus amb l'objectiu d'ajudar a la gent que viu de la ramaderia. També volem mantenir al màxim la biodiversitat. Volem afrontar els problemes reals.

Relacionats

Butlletí