Els experts en mobilitat sostenible reclamen una ciutat 'reinventada'

26/09/2003 - 00:00
Més informació sobre la Setmana de la Mobilitat Sostenible 2003.
Els participants de la jornada 'Millorar la mobilitat per afavorir l'accessibilitat', organitzada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, el 25 de setembre, a Barcelona, conclouen que és urgent un nou disseny dels nuclis urbans, que integri la mobilitat sostenible com a base de qualsevol planificació urbanística. Exigeixen igualment una implicació sincera del món acadèmic, professional i polític per a aconseguir-ho. Aquesta jornada s'ha celebrat dins la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, celebrada del 22 al 28 de setembre, per reflexionar sobre l'estat actual d'aquesta matèria, i compartir diferents experiències de ciutats i municipis que han posat en marxa plans de millora de la mobilitat. Tècnics municipals i experts de tot l'Estat han insistit en la urgència de reorganitzar absolutament la ciutat; i començar a estudiar propostes de nous models de nuclis urbans articulats per una xarxa de transport col·lectiu. Es tracta d'entendre el concepte de mobilitat a través d'una idea senzilla: La recuperació de l'espai públic. I atrevir-se a dir, segons l'urbanista Jose Luís Cañavate, que el model de cotxes, de transport autònom privat, no és acceptable en la nostra societat, ja que en desvirtua les funcions de l'espai urbà. En aquest sentit, l'únic model possible és el que Julio Pozueta, membre de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid anomena la "ciutat passejable", on la major part de les distàncies es puguin fer caminant i existeixin bones connexions peatonals amb el transport públic. Per a això cal oferir un transport col·lectiu que sigui la columna vertebral de la ciutat, i fer efectiva una exigent política de desincentivació de l'ús de l'automòbil, limitant i cobrant aparcaments, creant àrees de trànsit restringit i fent ús dels peatges urbans. Aquest model necessita un veritable procés de reflexió dels professionals, consens polític i sobre tot participació social per recuperar el carrer enfront del concepte de "via". Diverses experiències compartides a la jornada han demostrat que és possible entendre la ciutat en termes de mobilitat. D'una banda el pla d'accessibilitat de les ciutats de Córdoba i Granada on l'actuació municipal ha estat orientada a la recuperació ambiental i d'accessibilitat dels cascs antics, mitjançant una nova ordenació, disseny i protecció de les zones peatonals front al trànsit motoritzat. D'altra banda, a Catalunya, és representatiu el projecte municipal dut a terme a Sant Feliu de Llobregat. En aquest sentit, Lluís Carrrasco, tècnic del municipi, ha exposat com s'ha incorporat l'accessibilitat com a element important en el pla de les actuacions sobre la via pública. L'augment significatiu de les illes de vianants, la reforma de l'estructura del transport públic, i la creació d'itineraris escolars accessibles i segurs, ha millorat la qualitat de vida dels ciutadans. L'accessibilitat per a persones amb discapacitats El dret a una mobilitat total, i un accés complert a l'espai públic ha de deixar de ser un discurs d'almoina, per ser un discurs integrador, entès com a benefici de tota la societat. Aquest ha sigut el punt de partida de la anàlisi d'Ignasi Gustems, director d'accessibilitat del CRID, Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat. Dins l'àmbit de la mobilitat, i en el marc de l'any europeu de les persones amb discapacitats, Gustems ha aportat solucions concretes a problemes relacionats amb l'accessibilitat a l'espai públic, com l'adaptació total del transport col·lectiu, de la senyalització, o les activitats de lleure. Solucions que passen per plans d'actuació transversals, que afecten tots els camps de treball dels ajuntaments. En aquesta línia, ha estat pionera la iniciativa dels tècnics del Parc Natural del Garraf. Xavier Roget, director d'aquest parc natural, ha presentat a la jornada sobre mobilitat, l'itinerari sensorial de Can Grau. Un projecte pioner, que es posarà en marxa el proper desembre, i que proposa un passeig dissenyat i adaptat especialment per a persones amb discapacitats visuals. Crítica al 'Dia Sense Cotxes' Malgrat una nova consciència, sobretot municipal, respecte a la mobilitat, que a Catalunya s'evidencia en la llei de juny aprovada pel Parlament de Catalunya, s'ha fet palesa la preocupació pel que es considera una crisi dels instruments de conscienciació social respecte a la mobilitat sostenible. En aquest sentit s'han pronunciat tots els participants de la jornada, respecte a l'esdeveniment que centralitza l'esperit de la Setmana Europea de la Mobilitat: El dia sense cotxes. S'ha lamentat que aquest dia no sigui un instrument d'experimentació d'iniciatives concretes, com ara noves illes peatonals, carrils bus experimentals, o espais públics i majoritaris de reflexió sobre mobilitat. Segons Jose Luis Cañavate, redactor dels plans d'accessibilitat de Granada i Còrdova, s'ha produït una perversió del significat del dia sense cotxes. El seu sentit és ser una mostra del model possible de societat, dins d'un procés de conscienciació, però s'ha utilitzat de forma purament anecdòtica, produint un efecte contrari al desitjat.

Relacionats

Butlletí