Mobilitat

Notícia

El futur del transport públic a Barcelona i la seva àrea metropolitana passa per una gran potenciació del transport en superfície, especialment del bus, per millorar el disseny i l'explotació de les xarxes existents i per renunciar a grans inversions en infraestructures de prestigi, que tenen una utilitat discutible. Aquests són -junt amb el consens polític i la gestió- els elements clau en els propers anys, segons Ricard Riol, president d l'Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP).

Opinió
Per a minimitzar les combustions contaminants cal evitar embussos i limitar la velocitat
Article

La Plataforma Diagonal per a Tothom va nàixer el juliol de 2009 per tal d'influir en el procés participatiu obert per l'Ajuntament de Barcelona sobre la possible reforma de l'avinguda Diagonal. I els seus objectius van ara més enllà: busca impulsar un canvi global en la mobilitat del conjunt de la ciutat de Barcelona.

La Plataforma agrupa una dotzena d'entitats (trobareu el llistat més avall) representatives de diversos moviments, col·lectius i sensibilitats, amb la idea comuna d'aconseguir una mobilitat més sostenible, i el desig de contribuir-hi al debat ciutadà. Això, i l'exemple d'unitat que ha mostrat des de la seva creació han estat els motius per fer-la mereixedora d'un dels Premis Acció 21 2010.

Opinió
La crisi ha de ser una oportunitat per dotar-nos d’un sistema ferroviari avançat i competitiu
Notícia

El llarg anticicló de la setmana passada i les seves conseqüències en la qualitat de l'aire han retardat l'adopció dels nous límits de velocitat implantats pel govern a l'àrea de Barcelona. Finalment, la limitació a 80 km/h ha quedat anul·lada la nit de diumenge 13 a dilluns 14 en algunes vies. És un primer pas en un procés que ha de culminar el proper 1 de març.

Opinió
Els habitants de l'AMB respirem el pitjor aire de tota la Unió Europea. Què som abans? El que respirem o la velocitat a la que arribem als llocs?