Mobilitat

Reportatge
La dada no per més repetida deixa de ser impactant, només a Barcelona, 3.500 morts anuals es podrien evitar reduint la pol·lució atmosfèrica als nivells que recomana l'OMS. Sabem que la qualitat de l'aire afecta directament a la salut, però que podem fer?  Aquests dies s'ha celebrat a Barcelona la Jornada europea de ciutats i regions per la millora de la qualitat de l'aire, on s'han exposat diverses experiències d'èxit en el control de la contaminació atmosfèrica.
Opinió
Un nou debat sobre la Diagonal hauria d’incorporar la visió metropolitana
Entrevista
Ricard Riol (Tarragona, 1982) té formació en Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques. Des del 2008 presideix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, entitat en què ha desenvolupat diverses tasques després de 7 anys com a responsable de sistemes ferroviaris lleugers. Entre els seus treballs destaquen: l'elaboració del Pla Tren 2014, el document ferroviari no oficial amb més consens de Catalunya, aprovat al Parlament; el document TP de Superfície: renovar-se o morir, amb directrius pel transport urbà de Barcelona, on s'aposta per la remodelació de la xarxa de superfície mitjançant un model jeràrquic amb tramvia i bus ràpid com a elements estructurants; i un estudi d'inserció del tramvia a la Diagonal de Barcelona que integra la intermodalitat, la qualitat de l'espai públic, l'eficiència del transport i la conservació de l'arbrat.
Notícia
A través d'una campanya de sensibilització s'informarà als motoristes de bones pràctiques per evitar fer més soroll del necessari