Energia

Opinió
Tenir glaç durant l’estiu és una còmoda novetat energèticament onerosa que cal apreciar.
Opinió
Quasi 240 km de cable submarí uneixen elèctricament l’illa de Mallorca amb la península.
Notícia
La primera jornada del 1er Congrés Món local i canvi climàtic. La gestió energètica en el món local ha servit per fer paleses les grans oportunitats que s'obren als municipis per esdevenir actors de primer ordre en un nou escenari energètic. En aquest nou escenari, caracteritzat pel declivi progressiu dels combustibles fòssils, la producció local  i diversificada d'energia anirà cobrant cada cop més importància i s'hauran d'aprofitar totes les fonts que estiguin a l'abast. El Congrés ha estat organitzat per l'ajuntament de Reus, l'Institut Català de l'Energia i l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, amb l'objectiu de generar un intercanvi d'experiències i de coneixements que contribueixi a fomentar polítiques més eficaces de l'administració local en aquest àmbit.
Notícia
El 3er Electric Vehicle Battery Forum organitzat a Barcelona per la companyia amb base a Singapur Dufresne, amb la col·laboració institucional de l'ajuntament de la capital catalana i de l'IDAE, ha reunit diversos actors clau en el món de la mobilitat elèctrica, tan públics com privats. Un dels debats s'ha centrat en la interrelació entre aquests actors. Algunes de les qüestions plantejades són: qui ha de liderar el procés? Quines dades cal recollir i com s'han de compartir a partir dels projectes pilot? En el rerefons d'aquest debat es troba la recerca d'un model de  gestió i de negoci, que ha de sorgir com a conseqüència de la progressiva implementació del vehicle elèctric (VE) a les ciutats, i que encara està per definir.
Notícia

De l'11 al 15 d'abril, la Comissió Europea organitza la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, durant la qual la Diputació de Barcelona ofereix diversos recursos per tal que els municipis adherits al Pacte d'alcaldes puguin organitzar activitats relacionades amb l'estalvi energètic i la lluita contra el canvi climàtic.

Opinió
Fa un segle just que es genera electricitat per a l’àrea de Barcelona a les ribes del Besòs.