Josep M. Mallarach

Llicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona; Master of Sciences on Environmental Sciences , Indiana University (EUA) i  Doctor en Biologia per la Universitat de Navarra. Consultor ambiental, amb més de 30 anys d'experiència, Mallarach ha treballat per a organismes públics i organitzacions no governamentals, d'àmbit internacional. En els últims anys ha centrat la seva activitat en llocs on es combinen valors naturals, culturals i espirituals de primer nivell.

Formació acadèmica

Llicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona; Master of Sciences on Environmental Sciences , Indiana University (EUA) i  Doctor en Biologia per la Universitat de Navarra. 

 

Docència

Des de l'any 2001: Professor d'avaluació d'efectivitat de la gestió dels espais naturals protegits en el Master de Espacios Naturales Protegidos - Universidad Autónoma de Madrid, Universidad d'Alcalà i Universidad Complutense.

De 2000-2007: Professor de l'assignatura d'avaluació de polítiques ambientals al Doctorat de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

2007-2011:  Professor del mòdul d'avaluació de polítiques ambientals, dins de l'assignatura Sistemes complexos,  en el Màster de Medi Ambient de la Universitat de Girona

Des de 2015: Professor associat de la Universitat de Navarra, on imparteix classes en el Master en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible.

 

Plans de sostenibilitat locals

Entre 1999 i 2005 va treballar com a  director facultatiu de la Diputació de Girona per als Plans d'Acció Locals per a la Sostenibilitat, en qualitat del qual va dirigir les agendes 21 dels municipis següents, per ordre cronològic: Olot , Lladó, Les Preses, Santa Pau, Sant Joan Les Fonts, Vall d’en Bas, Riudaura, la Vall de Bianya, Mieres, Sant Jaume de Llierca, Montagut-Oix, Argelaguer, Besalú, Tortellà, Beuda, Maià de Montcal, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Les Planes d’Hostoles, Sant Aniol de Finestres.

A banda de les anterior, fou coautor de la Diagnosi i el  Pla d’Acció Ambiental de Calella (2004).  

 

Avaluació d'instruments de conservació del patrimoni natural

Des de 1878 ha dut a terme nombroses avaluacions de polítiques, estratègies i plans d’espais naturals protegits a Europa, Amèrica del Nord i del Sud, i Àfrica del Nord, entre les quals escau destacar:

- Direcció de les avaluacions realitzades per l'equip gestor del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa (1985-1991)

- Equip directiu de l’Indiana Biodiversity Initiative Steering Committee

- Membre de l’Indiana Gap Analysis for Biodiversity  (1994-1997)

- Estudis sobre espais naturals protegits per l’Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la biodiversitat (1998-99)

- Corredactor del Plan d'Acción de los Espacios Naturales Protegidos del Estado español (200-2001)

- Autor de l’avaluació del Plan de Acción dels ENP de España  (2002-2007)

- Coordinador de la primera avaluació de l'efectivitat del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya (2000-04)

- Director de la Evaluación y el  Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava (2004)

- Coredactor de les Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (2006). 

En qualitat de membre de la Comissió Mundial d'Àrees protegides ha realitzat diverses avaluacions de Llocs de Patrimoni Mundial per a la Unió Internacional per a la Conservació de la Natural, organisme assessor d'UNESCO en la Convenció del Patrimoni Mundial. Les darreres ha estat sobre els LPM d'Eivissa (Espanya), Mont Athos i Meteora (Grècia) el 2017. 

 

Avaluació de polítiques ambientals

Entre 1995-91 va realitzar anàlisis i avaluacions de diverses polítiques ambientals dels EUA, entre les quals destaquen: connectivitat ecològica, inventari d'emissions tòxiques, avaluació estratègica d'impacte ambiental,  mètodes d'avaluació de les polítiques ambientals, auditories operatives, participació pública en els procediments d'avaluació d'impacte ambiental, etc., per diversos organismes federals i estatals dels EUA, el Departament de Medi Ambient de Catalunya i l'Institut d'Estudis Territorials de Barcelona.

Entre 2016-17 ha avaluat el Pla estratègic de sostenibilitat de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i ha elaborat una Diagnosi de sostenibilitat dels campus de Barcelona i Sant Cugat del Vallès d'aquesta institució.

 

Pertinença a entitats i organitzacions

  • Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN
  • Comissió de Polítiques Ambientals de la UICN
  • Strategic Theme / Strategic Direction on Governance, Communities, Equity, and Livelihood Rights in Relation to Protected Areas (TILCEPA)
  • Theme on Governance, Equity and Rights (TGER).
  • Institució Catalana d’Història Natural
  • Membre de la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa
  • Membre de la Comissió permanent d’ètica de la Xarxa de Custòdia del Territori
  • Membre de la Comissió Gestora de Conservacio.cat.

 

Petita selecció de publicacions en els camp d'avaluació i sostenibilitat

1999 - Criteris i mètodes d’avaluació del patrimoni natural. Col·lecció Quaderns de Medi Ambient, núm. 2. Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 1999. 106 p.

2000 - Evaluación de la gestión de los espacios naturales protegidos: Criterios, métodos y retos. Actas del 5º Congreso Europarc-España. A Toxa, Galicia, abril de 1999.

2001 – Editor: Avaluació d’impacte ambiental del Planejament urbanístic i territorial. Actes de les 1eres Jornades d’Avaluació d’Impacte Ambiental del Planejament Urbanístic i Territorial. Col·lecció Diversitas, 28, Universitat de Girona, 202 p.

2003 – Editor: La introducció de l’avaluació ambiental estratègica en l’ordenació territorial: reptes i experiències. Segones Jornades d’Avaluació d’Impacte Ambiental del Planejament Urbanístic i Territorial. Col·lecció Diversitas, 41. Universitat de Girona, 152 p.

2003 - The key role of evaluation in the implementation of sustainable development strategies. Conditions and factors for improving efectiveness. in Strategies for Sustainable Development. Roles & Responsabilities along the Global-local Axis. Papers de Sostenibilitat, núm. 5 (2003) p. 141-158. Generalitat de Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible & Institut Internacional de Governabilitat.

2005. “A GIS methodology for assessing ecological connectivity: application to the Barcelona Metropolitan AreaLandscape and Urban Planning, Volume 71, Issues 2–4, 28 March 2005, pages 243-262 (coautor amb Joan Marull).

2006 - La incorporación del paisaje en el planeamiento urbanístico y la ordenación territorial de Cataluña. A  R.Mata y A. Tarroja, coord. (2006) El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo. Colección Territorio y Gobierno: Visiones, 5. p. 427-438. Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis.

2006- Coneixement, monitoratge i avaluació, a J.Vila & D.Varga [eds.] La futura Llei de Biodiversitat-Patrimoni Natural, p. 163-174. Documenta Universitaria. Càtedra de Geografia i Pensament territorial de la Universitat de Girona i Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2006. Girona.

2007 - Evaluación del Plan de acción para los espacios naturales protegidos (2002–2005) a  Múgica, M. Gómez-Limón, J y Puertas, J, [coord.] (2006) ESPARC 2006. Actas del XII Congreso de Europarc-España, p. 69-97. Ed. Fundación Fernando González Bernáldez, Madrid.

2007. A Land Suitability Index for Strategic Environmental Assessment in metropolitan areas. Landscape and Urban Planning, Volume 81, Issue 3, 20 June 2007, Pages 200-212 (coautor amb Joan Marull, Joan Pino, i María José Cordobilla)

2008. Coordinador i coautor de:  Protegits, de fet o de dret?. Primera avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. Institució Catalana d’Història Natural. Fundació Territori i Paisatge. Amb pròleg del Síndic Major de Comptes de Catalunya, Sr. Colom i aportacions de més de 130 autors. 360 p.

2008 - Case Study III – Evaluation of the protected area system of Catalonia, Spain. Hockings, M, Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N., and Courrau, J. (2006) Evaluating Effectiveness. A framework for assessing management effectiveness of protected area. 2nd edition. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. p. 63-66.

2008. Coautor amb Joan Pino & Joan Marull: Contributions of the index of ecological connectivity to the territorial planning and the strategic environmental evaluation, in the context of the research and the policies ecological connectivity in Catalonia”, Documents d'Analisi Geografica 2008;(51):113-128.

2009. Coautor amb Javier Gómez-Limón de: Taller 4: Técnicas de evaluación para la eficacia de la gestión. ESPARC 2008. Avances en la gestión eficaz de las áreas protegidas: retos hasta el 2013.  Actas del XIV Congreso de EUROPARC-España, p. 61-64

2009. La petjada ecològica d’Andorra l’any 2008. Les conseqüències de la societat de consum (2009) coautor amb Albert Gomà. Associació per a la Defensa de la Natura, Centre UNESCO Andorra, Departament de Medi Ambient d’Andorra.

2010. Coord. amb Josep Germain. Informe sobre l’estat i les tendències del medi natural a Catalunya 2010 (en línia). Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural.

2013. Coord. amb Josep Germain. Informe sobre l’estat i les tendències del medi natural a Catalunya 2013 (en línia). Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural.

2013. Coordinador (amb J. Vila i J. Montserrat) i coautor de Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya. II Jornades sobre boscos madurs a Catalunya. Institució Catalana d’Història Natural i Associació Silene. Anglès. 210 p.

2016. Més enllà dels serveis ecosistèmics culturals: recuperar els valors intrínsecs de la Natura. Revista .ambiental, núm. 21 - setembre-desembre 2015. Monogràfic dedicat als serveis ecosistèmics.  


Contacte: 
Càrrec: 
Consultor ambiental, Membre de la Comissió Mundial d‘Àrees Protegides, UICN

Darreres aportacions


"S'han quantificat vuit límits ecològics de seguretat globals: sis d'ells ja han estat superats. De fet, el 28% de la població mundial pateix la transgressió de quatre límits o més."
 

 


"La pregunta clau de si els nostres espais naturals protegits son efectius, o en quina mesura ho son, no pot ser resposta. I això val tant pels que estan adscrits a la Generalitat com a les diputacions o consorcis municipals"
 


" La necessitat de superar les visions reduccionistes i obrir-se cap a visions més integradores o holístiques, es fa sentir clarament, des de fa temps, tant des de l’àmbit de la natura com de la cultura. "