Utilitzen posidònia seca com a aïllant en una promoció d’habitatge públic a Palma

13/09/2021 - 13:13

El Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), està utilitzant una tècnica de millora ambiental que consisteix a col·locar posidònia oceànica seca com a mètode d’aïllament a una de les obres d’habitatges de protecció oficial que està duent terme a Palma.

Al barri de Son Pardo hi ha dues promocions de l’IBAVI en construcció. La de vuit habitatges, que es va començar a construir abans, també té l’aïllament fet amb posidònia oceànica seca. Aquests dies s’està fent l’aïllament amb posidònia de la segona promoció, de 19 habitatges de protecció oficial. Els dos edificis estan construïts amb materials locals tals com el marès i amb un sistema de construcció que redueix de forma dràstica el consum de CO₂, d’aigua i d’energia.

La tècnica d’utilitzar posidònia oceànica seca, és pròpia entre d’altres, de la Pitiüsa menor i en desús durant els darrers anys. Va ser recuperada de forma pionera per l’IBAVI en la construcció de nous habitatges a l’illa de Formentera l’any 2016, després d’avaluar les seves propietats i de diversos assajos en col·laboració amb el Departament de Física de la UIB, comprovant els excel·lents resultats d’aquesta planta marina com aïllant. Cal recordar a més que la reutilització és el principal mètode de reducció d’emissions de CO₂ posant de manifest els seus avantatges en la millora ambiental però també en conceptes com la salut, la gestió eficient de recursos i la sostenibilitat social.

En el cas de la promoció de 8 HPP, la recollida de la posidònia es va efectuar a Cala Gamba. En el cas de la promoció de 19 HPP s’ha recollit de la platja de Son Serra de Marina. Per poder fer ús d’aquest element és necessari obtenir els permisos corresponents, ja que es tracta d’una planta protegida, així com el posterior assecat exhaustiu del material per tal de poder emprar-lo a les teulades de les noves construccions de manera que pugui actuar d’aïllant. Aquest mètode significa un canvi de model cap a la construcció d’habitatges més sostenibles, una fita que l’IBAVI vol aconseguir per assolir edificis cada vegada més eficients, respectuosos i amb un consum energètic quasi nul.

Aquesta iniciativa forma part de les diverses solucions de sistemes constructius alternatius que està emprant l’IBAVI a les seves noves construccions. Des de l’Institut Balear de l’Habitatge s’estan posant en pràctica diferents iniciatives per reduir les externalitats derivades de les matèries primeres. Per aconseguir aquesta tasca, se seleccionen materials de baix impacte ambiental i preferiblement locals com poden ser la pedra natural, la ceràmica, la fusta o la calç. Una altra línia de treball cap a la recerca de l’eficiència són els sistemes bioclimàtics que permeten refredar o encalentir els habitatges de manera més passiva (autònoma), per reduir l’ús d’energia. Però també evitar l’emissió de CO₂, permetre la reutilització de materials i la gestió eficient dels recursos, fomentant el desenvolupament de l’economia local i evitant la utilització d’aquells materials que suposen l’explotació descontrolada dels recursos naturals.


 

Categories: 

Relacionats

Article

En els darrers anys s’han multiplicat les experiències de construcció en fusta, també d’edificis municipals

Article

La coberta verda situada al carrer Llauder, 1, als Porxos d’en Xifré, ha estat guardonada amb el Premi de la Nova Bauhaus Europea, que convocat la Comissió Europea, en la categora de “Patrimoni cultural conservat i transformat”.

Article

Consisteix a introduir a l’App o al web www.atmoos.com els desplaçaments d’anada i tornada a l’escola, dades que permetran a l’Ajuntament prendre millors decisions sobre la mobilitat. L’alumnat i les famílies podran participar activament informant sobre punts del recorregut que considerin conflictius o que necessitin millores.

Butlletí