Un Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus municipals

Font: Mancomunitat de La Plana

04/03/2019 - 10:36

Amb la redacció del Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus municipals de la Mancomunitat La Plana (2019-2022), els municipis que conformen la Mancomunitat aposten per planificar i aplicar una estratègia que permeti aconseguir arribar als objectius de reducció dels residus municipals generats (d'un 10% al 2022 respecte el 2010) amb la participació i sensibilització dels diferents agents econòmics i les entitats, i amb la incorporació de valors, nous hàbits i actituds de consum que facin factible l'èxit del pla.

 

Per assolir aquests objectius el pla defineix un total de 15 accions a desenvolupar. Aquestes accions es desglossen en funció del tipus de residu que afecten (matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers...) i a qui van dirigides (ciutadania en general, escoles, comerços...).
Les actuacions proposades al Pla de Prevenció de Residus són les següents:

RESIDUS ON ACTUA EL PLA

ACTUACIÓ

FORM

Fomentar la conscienciació envers el malbaratament alimentari

Reduir el malbaratament alimentari en el sector de la restauració (i càterings)

Elaborar una diagnosi de malbaratament alimentari en els menjadors escolars

Fomentar el compostatge

PAPER I CARTRÓ

Crear espais per fomentar l'intercanvi i la reutilització de llibres entre la ciutadania

ENVASOS LLEUGERS

 Fomentar l'embolcall reutilitzable als centres educatius

 Promoure la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables

ALTRES FRACCIONS

 Organitzar tallers de reparació i/o de reutilització de materials en fires i       esdeveniments

 Fomentar la reutilització de la roba

TRANSVERSALS

 Realitzar un estudi d'implantació d'un sistema de pagament per generació de     residus domèstics i comercials

 Participar a la Setmana Europea de Prevenció de Residus (EWWR)

 Realitzar una campanya per difondre el Pla de prevenció i conscienciar         envers la importància de reduir la producció de residus

 Incorporació de la prevenció en les exposicions i altres materials educatius de   la Mancomunitat La Plana

 Ambientalitzar les compres i la contractació de serveis

 Promoure l'ambientalització de festes i esdeveniments

El perquè d'un Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus municipals
El consum de productes actual (incloent-hi la producció, transport i distribució) representa prop del 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic, alhora porta associat una generació de residus que va en augment i que cal gestionar de manera correcta. La prevenció de residus és doncs la prioritat de la gestió de residus, perquè fa certa l'afirmació que el millor residu és aquell que no es produeix i permet obtenir beneficis en diverses direccions: estalvi de recursos naturals i d'energia, disminució dels impactes ambientals, compliment amb el marc legal i reducció de les despeses en la gestió dels residus municipals. El Pla supramunicipal de Prevenció de Residus municipals s'ha pogut elaborar gràcies a una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Enguany la 11a edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus posa el focus en l’Educació i comunicació per la prevenció de residus, per fomentar un canvi de comportament a l’hora de produir i comprar productes i gestionar aquests residus. Per això l’eslògan és: "Canvia els teus hàbits, redueix els residus” (“Change your ways, reduce your waste).

Article

Closing The Loop és el primer documental de llarga durada d'abast mundial sobre l’economia circular i les estratègies residu zero. Es va presentar el passat mes de juliol a ESADE Creapolis a Sant Cugat del Vallès.

Article

Més de 20.000 persones es mobilizaren a Cataluya a la Let's Clean Up Europe! i 675.000 a tot Europa, en aquesta setmana per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc. La darrera edició de la campanya Let's Clean Up Europe! es va celebrar del 10 a 12 de maig de 2019 i la propera 7a edició es celebrarà del 8 al 10 de maig del 2020.

Butlletí