Un mapa interactiu per conèixer el cicle urbà de l'aigua

Font: AGBAR

16/12/2018 - 16:33

L'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus prop de tres milions d'habitants són abastits per aigua captada de les conques dels rius Besòs, Ter i Llobregat. Dins la seva gestió del cicle integral de l'aigua, des d'aquesta captació als rius fins a la potabilització, el transport i la distribuició fins al sanejament i la depuració per al retorn al medi ambient i la reutilització de les aigües residuals, Aigües de Barcelona duu a terme tota una sèrie de processos que explica en un mapa interactiu que es pot consultar a la pàgina web de l'empresa.

A través d'aquest mapa, es pot conèixer tot el cicle urbà de l'aigua, de la captació i la potabilització a l'emmagatzematge d'aigua en dipòsits, previ al pas a la xarxa de distribució que la fa arribar a cada llar o empresa amb la pressió necesària. Un cop emprada, a més, l'aigua residual resultant passa per un procés de  d'un procés de potabilització que culmina amb el seu retorn al medi natural en les millors condicions possibles, cosa que obre la porta a que torni a ser captada, reiniciant un cicle que permet preservar les reserves hídriques amb l'objectiu de no patir mai problemes de manca d'aigua.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Resum de l'exposició de l'Agència Catalana de l'Aigua amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua 2019.
Article

La Generalitat de Catalunya ha presentat la campanya ‘Estem creant un monstre’, per a conscienciar sobre la importància de la bona gestió d’aquestes deixalles, que ha comptat amb el suport de l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona

Article

L’Agència Catalana l’Aigua (ACA) commemora l’edició del Dia Mundial de l’Aigua de 2019, prestant especial atenció a la problemàtica derivada de l’ús i l’abús dels plàstics, i la seva presència a l’aigua. Per a donar a conèixer i conscienciar a la ciutadania sobre un tema tan important, es convoca per quart any consecutiu un concurs d’imatges i vídeos, a les xarxes socials, amb el lema “l’ús i l’abús dels plàstics, el seu impacte i què fas tu per minimitzar-ne els efectes”. Segons les Nacions Unides, el plàstic representa el 90% de les escombraries existents als oceans i de seguir amb l’actual tendència es preveu que en 30 anys hi hagi més plàstics al mar que peixos.

Butlletí