Un manual per comprometre’s amb la natura

Ambientòleg i periodista, X3 Estudis Ambientals
25/10/2010 - 00:00
Conservar la natura i la biodiversitat és cosa de tots. Aquesta és la premissa de la que parteix el nou llibre Conservar: com actuar a favor dels espais naturals, presentat a València el passat 19 d'octubre i a Barcelona el dia 20. Es tracta del segon volum de la col·lecció "Accions pel territori", una sèrie coeditada per l'Institut del Territori (IdT) i Edicions Tres i Quatre que pretén oferir idees i eines a la ciutadania per incidir en la gestió del territori. Aquest volum, com el primer, ha comptat amb el suport del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, de la Generalitat de Catalunya.

Una responsabilitat compartida
Fins fa uns trenta anys, la responsabilitat de conservar els espais naturals al nostre país havia recaigut únicament en les administracions públiques, fet que ha comportat mesures diverses com ara la declaració d'espais naturals protegits, la protecció d'indrets a través dels plans urbanístics i territorials, o la catalogació d'algunes espècies de fauna i flora com a protegides, entre d'altres.

Certament, el sector públic és el principal responsable de conservar la biodiversitat, una responsabilitat que ha exercit i exerceix amb resultats importants. Tot i això, i d'acord amb les conclusions de nombrosos estudis i informes, aquest esforç públic s'ha demostrat insuficient, ja sigui perquè els recursos que hi s'hi destinen són limitats, ja sigui per manca de voluntat política. La pèrdua de biodiversitat, doncs, continua avançant, arreu del món però també a casa nostra.

Per aquest motiu, en els darrers anys, la societat civil i el sector privat (empreses i propietaris) s'han anat implicant progressivament en la conservació i la gestió d'espais naturals, tot i que amb un grau d'implicació encara limitat, especialment en països com el nostre. I això que la biodiversitat i els espais naturals tenen una funció social molt rellevant per la seva vinculació estreta amb la salut i el benestar de les persones i per la seva aportació al desenvolupament econòmic, tal com destaquen diversos estudis recents i s'explica al primer capítol del llibre.

En aquest context, Conservar pretén ser un manual per esperonar el sector privat, la societat civil i la ciutadania a prendre una actitud més activa i compromesa amb la conservació de la natura, un objectiu que també s'han marcat les Nacions Unides amb la declaració del 2010 com l'Any Internacional de la Biodiversitat.

32 vies per implicar-se
El llibre s'estructura en dos blocs amb finalitats diferents: el primer té un caràcter introductori i descriptiu on es justifica la necessitat de conservar els espais naturals i s'exposa el paper que poden dur a terme els diferents agents socials. A més, aquest primer bloc introdueix el lector a les diverses actuacions que les administracions públiques, a diferents escales territorials -des de la internacional fins a la local-, han anat desplegant des de fa anys per protegir i conservar els espais naturals.

El segon bloc, el més extens, va dirigit al sector privat i a la societat civil, és a dir, a tots nosaltres. Es tracta d'un bloc pràctic que s'estructura segons quatre tipus de col·lectius: les entitats conservacionistes i de custòdia del territori, els propietaris i usuaris de terrenys d'interès natural, les empreses privades compromeses i la ciutadania.

Per a cada tipus d'agent es presenten un grapat de vies d'actuació, en format de fitxa, per contribuir a conservar la natura. És, doncs, un menú on cadascú pot escollir el plat que més li interessi. Cada fitxa va dirigida, principalment, a un dels quatre col·lectius indicats, tot i que una mateixa fitxa pot tenir interès i aplicació per a més d'un col·lectiu. En total, el manual proposa fins a 32 maneres per comprometre's amb la natura (agrupades en 12 estratègies principals), que van des de mantenir-se informat sobre la riquesa natural del nostre país fins a intervenir en la millora d'un espai natural concret, passant per la compra de productes respectuosos amb l'entorn.

Els continguts de cada fitxa inclouen una breu descripció d'aquella via d'actuació i uns passos senzills a seguir per dur-la a terme. La fitxa es complementa amb dos casos pràctics (de Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears) que exemplifiquen aquella via d'actuació, i un apartat final de més informació amb referències a publicacions i pàgines web per ampliar coneixements.
El llibre us el podeu descarregar aquí, dins la pàgina web del CADS.

Relacionats

Article

El llibret Dades del medi ambient a Catalunya presenta les dades estadístiques ambientals bàsiques anuals des de l’any 1993 (edició de 1994).

Acte
26/04/2024 - 00:00
Àrea metropolitana de Barcelona

Butlletí