Un 22% de la potència total de les instal·lacions de biomassa de Barcelona es troba en equipaments públics, en total 130

Font: Diputació de Barcelona

25/11/2018 - 18:36
Beneficis biomassa

Beneficis biomassa

En el marc de l'acció de suport continuada al Pacte d'Alcaldes, la Diputació de Barcelona ha establert com a un dels seus projectes estratègics el projecte "Connectem el territori amb l'energia verda" en el qual es vol apostar clarament per l'ús de la biomassa i les energies renovables en els equipaments i serveis públics municipals.

L'ús de la biomassa forestal per a la producció d'energia tèrmica s'està implantant de forma generalitzada a tot Europa perquè és econòmica i neta. Un 22% de la potència total de les instal·lacions de biomassa de la província de Barcelona es troba en equipaments públics, en total són uns 130.

La Diputació de Barcelona inverteix en instal·lacions de biomassa per a ús tèrmic i finança projectes executius per implantar-ne instal·lacions en equipaments municipals. Dona suport als Ajuntaments en el foment de l'ús de la biomassa en equipaments municipals per tal que sigui possible tancar el cicle natural de producció (treballs forestals de prevenció d'incendis) i consum de combustible a escala local.

L'augment dels preus dels combustibles fòssils, la necessitat de disminuir la dependència energètica exterior i, en general, els aspectes ambientals positius de les energies renovables (entre elles la biomassa) com la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (en considerar-se la biomassa un emissor neutre de carboni), han facilitat que s'estiguin produint importants avanços tecnològics tant en la producció de la matèria primera com en les instal·lacions tèrmiques.

 

Suport a la biomassa des de la Diputació de Barcelona
Així per exemple, des de la Diputació de Barcelona s'ha posat en marxa un àmbit de suport econòmic a projectes de biomassa, amb una línia de subvencions a calderes de 2.000.000 euros en dos anys.

També es diposa d'un projecte Feder, que entre 2019 i 2020 tindrà una inversió de 4.200.000 Euros, amb 4.200 kW de potència i 7 GWh d’energia tèrmica.

A tot això cal afegir el suport econòmic a projectes de biomassa a particulars i empreses ubicats en els territoris de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació, amb més de mig milió d’euros en 3 anys.

També s'ha donat suport tècnic a les instal·lacions. La Diputació ha participat en la redacció de 75 projectes de les calderes que hi ha en els edificis municipals, és a dir, més d'un terç de totes les instal·lacions existents. I actualment hi ha 107 estudis més de viabilitat en cartera.

Cal no oblidar altres beneficis addicionals, com ara que amb aquestes actuacions es dona suport a la creació de 24 llocs de treball i s’estalvien més de 7.000 tones d’emissions de CO2.

En resum:

 • Suport tècnic en projectes de biomassa. De les 173 calderes de biomassa existents en edificis municipals a 2018, la Diputació n’ha redactat 75 projectes.
 • Suport tècnic en estudis de viabilitat : Ha fet 107 estudis de viabilitat a més a més.
 • Suport econòmic en projectes de biomassa. Línia de subvencions a calderes de biomassa 6.500.000 Euros en 4 anys
 • Formació . 6 edicions del curs de Suport explícit a tècnics municipals per la planificació , gestió i manteniment de calderes de biomassa amb assistència de 150 tècnics municipals
 • Suport econòmic a gestió forestal i prevenció incendis. 19.000.000 Euros d’inversió acumulada
 • Suport econòmic a particulars i empreses ubicats en els parcs de la Diputació en projectes de biomassa. Més de 520.000 Euros en 3 anys.
 • Suport en la creació d’Associació de Propietaris Forestals (APF). Aglutinar oferta a través dels propietaris forestals . 70.000 hectàries associades, 1.017 propietaris associats, en 144 municipis i 18 associacions de propietaris forestals.

Alguns impactes de la biomassa als ajuntament de la província

 • Creació llocs treball estimada : Generació de 24 llocs de treball entre directes i indirectes
 • Potència nova instal·lada : 21.406 kW de potència nova des de 2010
 • Inversió generada: 8 milions € inversió generada directament (fins any 2017)
 • Activitat econòmica directe al bosc : Amb la compra d’estella com a combustible : 809.000 € per estella i 122.000 € per pèl·let
 • Estalvi CO2: 10 Mil Tones CO2 estalviades (des de 2010)
 • Estalvi econòmic en la factura energètica dels ajuntaments : 1.182.139 Euros des del 2010

Suport a la gestió forestal
Per altra banda, tots els experts vinculats als ecosistemes forestals coincideixen a destacar que la biomassa ha de tenir i tindrà un paper fonamental en aspectes com la creació de llocs de treball (174 llocs creats de des de 2010), la prevenció d’incendis i en la conservació del patrimoni natural.

Des d’aquest punt de vista, la Diputació també està donant suport econòmic a gestió forestal i a la prevenció incendis, amb  un total de 19  milions d’euros d’inversió acumulada. I es fomenten altres estratègies com ara la creació d’Associacions de Propietaris Forestals (APF) i la Formació per a tècnics municipals.

Reptes de la biomassa, una visió des de la Diputació de Barcelona
En definitiva, des de la Diputació de Barcelona es té molt clara la nostra aposta per augmentar les instal·lacions de biomassa en els equipaments públics.

Però també per seguir donant suport a totes les tasques que això comporta: Afegir els consumidors privats a les xarxes públiques de calor; Garantir el consum de les instal·lacions amb recursos locals; Controlar les emissions; i consolidar l’assistència tècnica a nivell econòmic, jurídic i econòmic.

I en l’àmbit de la gestió forestal, unificar i buscar nous Instruments d’Ordenament;  Millorar la coordinació entre administracions i amb el sector forestal privat; Garantir la conservació i l’estabilitat econòmica; i fins i tot, treballar en la sensibilització de la societat per tal de consolidar la demanda social.

Des de la Diputació de Barcelona s'aposta per treballar tots plegats, administracions, privats i associacions, per tirar endavant aquest projecte de futur. A Catalunya tenim molts municipis i també moltes empreses que tenen el seu futur i les seves esperances dipositades en la biomassa. I tenim també el recurs fonamental: el bosc.


 

Categories: 
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

Sant Vicenç de Montalt fa un pas endavant substituint el combustible per climatitzar dos edificis municipals amb una sola caldera de biomassa i una xarxa per distribuir l’energia produïda.

Butlletí