Tercera convocatòria del programa Interreg MED

Font: Generalitat de Catalunya

11/10/2018 - 14:03

El programa Interreg MED té previst obrir la seva tercera convocatòria a principis de novembre de 2018 i fins finals de gener 2019.

El pressupost previst per aquesta convocatòria serà de 30 milions d’euros, que estarà cofinançat pel programa FEDER i IPA (Instrument de Preadhesió). Els objectius susceptibles de finançament seran:

  • Objectiu 1: Creixement blau: centrat en els clústers marítims;
  • Objectiu 3.1: Turisme sostenible: centrat en la insularitat i les àrees de baixa densitat;
  • Objectiu 3.2: Protecció de la biodiversitat: centrat en àrees marines protegides.
En aquesta convocatòria només es permetrà un tipus de projecte, el multimodular:

M2 + M3= Projectes de prova (M2) + Projectes de capitalització (M3)

Els M2 són els projectes que tinguin l’objectiu de provar/testar instruments, polítiques públiques, elaborar: estratègia, plans conjunts [identificats prèviament per iniciatives prèvies a través d’activitats pilots (incloses metodologia per la implementació, fases d’avaluació i assaig)] o estudis preliminars de viabilitat o actualització de dades existents (si fos necessari), elaborar recomanacions polítiques, memoràndums d'entesa, acords, propostes de procediments normatius, protocols i cartes (declaració de principis generals). La durada màxima d’aquests tipus de projectes és de 21 mesos.

Amb els projectes M3 es capitalitzen els resultats del projecte M2. A més, s’assegura la transferibilitat de les solucions obtingudes anteriorment a la primera fase del projecte M2, amb els resultats i experiències d’altres projectes, contribuint directament als objectius dels projectes M3. La durada màxima d’aquests tipus de projectes és de 15 mesos.

Els pressupostos dels projectes variaran entre 2,5 milions d’euros i 4 milions d’euros. La durada màxima prevista dels projectes multimodulars és de 3 anys. Com a màxim hi poden participar 12 socis, aquests poden ser institucions, socis operatius (aquells encarregats de la implementació de polítiques) i xarxes. Els projectes multimodulars han de ser transnacionals i la seva aplicació haurà de realitzar-se a les polítiques regionals i nacionals a l’àrea mediterrània i europea.

El procés de sol·licitud es realitzarà en dues fases: només els projectes que passaran a la primera fase tindran dret a accedir a la segona (calendari estimat: maig-juny 2019). Es preveu que els projectes iniciïn la seva activitat abans de novembre de 2019.

A finals de novembre es celebrarà un seminari, a Marsella, per ampliar informació i emetre recomanacions sobre la tercera convocatòria.

La publicació de les bases reguladores es preveu a partir de mitjan octubre.


 

Relacionats

Article

La Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis l’eina excel CoNACC, que avalua el cost de no actuar davant els impactes del canvi climàtic. L’eina fa un càlcul aproximat del cost que tindria un municipi si no actua davant els impactes del canvi climàtic. És una eina que s’anirà actualitzant i revisant, per incorporar informació nova i les millores suggerides pels usuaris.

Notícia
 

Des del proper dia 15 al 21 d’octubre, Sant Celoni acull la IVª Setmana del Bosc, organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni, i l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny, l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.  La Setmana del Bosc oferirà un ampli programa d'activitats culturals, divulgatives i tècniques amb l’objectiu de donar a conèixer el món forestal, posar-lo en valor i apropar-lo una mica a la ciutadania, tenint en compte la situació geogràfica de Sant Celoni, ubicat enmig de dos grans parcs, per aconseguir sensibilitzar sobre la importància del bosc i el món forestal.

Article

Nius és una iniciativa de ciència ciutadana destinada al seguiment de la nidificació dels ocells. El seu principal objectiu és obtenir informació sobre on, quan i com crien els ocells; és a dir, sobre la localització dels seus nius, la seva fenologia de cria i la seva biologia reproductora.

Butlletí