Tercera convocatòria del programa Interreg MED

Font: Generalitat de Catalunya

11/10/2018 - 14:03

El programa Interreg MED té previst obrir la seva tercera convocatòria a principis de novembre de 2018 i fins finals de gener 2019.

El pressupost previst per aquesta convocatòria serà de 30 milions d’euros, que estarà cofinançat pel programa FEDER i IPA (Instrument de Preadhesió). Els objectius susceptibles de finançament seran:

  • Objectiu 1: Creixement blau: centrat en els clústers marítims;
  • Objectiu 3.1: Turisme sostenible: centrat en la insularitat i les àrees de baixa densitat;
  • Objectiu 3.2: Protecció de la biodiversitat: centrat en àrees marines protegides.
En aquesta convocatòria només es permetrà un tipus de projecte, el multimodular:

M2 + M3= Projectes de prova (M2) + Projectes de capitalització (M3)

Els M2 són els projectes que tinguin l’objectiu de provar/testar instruments, polítiques públiques, elaborar: estratègia, plans conjunts [identificats prèviament per iniciatives prèvies a través d’activitats pilots (incloses metodologia per la implementació, fases d’avaluació i assaig)] o estudis preliminars de viabilitat o actualització de dades existents (si fos necessari), elaborar recomanacions polítiques, memoràndums d'entesa, acords, propostes de procediments normatius, protocols i cartes (declaració de principis generals). La durada màxima d’aquests tipus de projectes és de 21 mesos.

Amb els projectes M3 es capitalitzen els resultats del projecte M2. A més, s’assegura la transferibilitat de les solucions obtingudes anteriorment a la primera fase del projecte M2, amb els resultats i experiències d’altres projectes, contribuint directament als objectius dels projectes M3. La durada màxima d’aquests tipus de projectes és de 15 mesos.

Els pressupostos dels projectes variaran entre 2,5 milions d’euros i 4 milions d’euros. La durada màxima prevista dels projectes multimodulars és de 3 anys. Com a màxim hi poden participar 12 socis, aquests poden ser institucions, socis operatius (aquells encarregats de la implementació de polítiques) i xarxes. Els projectes multimodulars han de ser transnacionals i la seva aplicació haurà de realitzar-se a les polítiques regionals i nacionals a l’àrea mediterrània i europea.

El procés de sol·licitud es realitzarà en dues fases: només els projectes que passaran a la primera fase tindran dret a accedir a la segona (calendari estimat: maig-juny 2019). Es preveu que els projectes iniciïn la seva activitat abans de novembre de 2019.

A finals de novembre es celebrarà un seminari, a Marsella, per ampliar informació i emetre recomanacions sobre la tercera convocatòria.

La publicació de les bases reguladores es preveu a partir de mitjan octubre.


 

Relacionats

Article

Estrella Damm se suma a les iniciatives per combatre la contaminació marina i comença la campanya d'estiu demanant un canvi en la forma de viure per salvar la Mediterrània.

Article

LiquenCity és un projecte de ciència ciutadana per descobrir la diversitat i la quantitat de líquens que viuen als arbres de les ciutats per tal de relacionar-les amb la qualitat de l’aire.  Ha estat posat en marxa per GBIF Espanya i el Real Jardín Botánico de Madrid, el CREAF i l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona, i a Barcelona i Madrid ja s'estan elaborant mapes de líquens com a bioindicadors. A Barcelona un total de 12 centres del programa Escoles+Sostenibles han participat en el mostreig i seguiment d’aquests bioindicadors amb l’objectiu d’avaluar els canvis ambientals i els nivells de contaminació de la ciutat.

Reportatge

Aquest reportatge és un resum de les principals aportacions de la Conferència Internacional de l’Aliança del Clima 2018, organitzada per Aliança del clima associació municipalista mundial contra el canvi climàtic, juntament amb la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i la col·laboració del Pacte dels Alcaldes per al clima i l’energia. La conferència es va celebrar al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona del 1 al 3 d'octubre del 2018 i hi van participar més de 200 representants d’entitats municipalistes de l’Aliança del Clima implicades en la lluita contra el canvi climàtic

Butlletí