Subvencions pel clima

Font: Ajuntament de Barcelona

14/07/2020 - 11:11

Aquesta convocatòria de subvencions busca incentivar projectes que promoguin la lluita contra la crisi climàtica i propostes de solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla Clima i a la Declaració d’emergència climàtica. Les propostes es poden presentar fins el 26 de juliol.

L’objectiu és potenciar la implicació ciutadana i donar suport a accions col·lectives, sobretot a les iniciatives més innovadores. Un dels seus principals eixos és la utilització dels processos de cocreació amb diverses entitats.

El marc que regula aquestes subvencions és el règim general de subvencions de concurrència competitiva. Per presentar-se a la convocatòria, caldrà tenir present que els projectes han d’estar formats per un mínim de tres entitats jurídiques. Això vol dir que són projectes en agrupació, tot i que es definirà un únic interlocutor i que el lideratge d’aquests ha de venir per part d’una entitat membre de la Xarxa Barcelona + Sostenible.

L’import màxim que se subvencionarà és del 80% del cost del projecte fins a un màxim de 20.000 euros i s’haurà de desenvolupar la proposta amb un termini màxim de 12 mesos.

A l’hora de valorar les propostes es tindrà en compte el següent: quants integrants hi ha a l’agrupació; els objectius que persegueix la proposta; la gestió i organització prevista del projecte, i les accions que es volen aconseguir. Alhora, també es tindrà en compte l’estratègia d’ambientalització associada, la comunicació prevista i la seva contribució a les línies de treball que es marquen al Pla Clima i la Declaració d’emergència climàtica.

Les propostes es poden presentar a partir del 25 de juny amb un termini màxim d’un mes, és a dir, que el tancament de recepció de sol·licituds serà el 26 de juliol. La presentació ha de ser només de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades al portal de tràmits.


 

Categories: 

Relacionats

Article

La Xarxa va ha aprovat a la 20a Assemblea general, celebrada via telemàtica el 15 de setembre del 2020; la Declaració per una recuperació verda i socialment justa. Aquest compromís per una recuperació verda, justa i perdurable, ha d’incloure l’ambició de la neutralitat climàtica, la transició energètica, l’economia circular, la mobilitat sostenible, un espai públic obert a les persones, la biodiversitat urbana, un sistema alimentari just i l'educació ambiental com a eina essencial de resposta a la crisi. Tots aquests àmbits d’actuació ofereixen solucionsals reptes ambientals i socials i oportunitats d’estímul econòmic.

Article

Després de mig any d'aquesta declaració i de la crisi provocada per la COVID-19, es presenta un nou informe que, entre d'altres, recull l'anàlisi de l’efecte del confinament en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i altres variables ambientals. Alhora, també s'han presentat noves projeccions climàtiques que s’ha generat els darrers mesos i els diferents escenaris de reducció de consum d’energia i de les emissions per a l’any 2030 d’acord amb els nous objectius de reducció de la Declaració.

Article

La Zona de Baixes Emissions Rondes Barcelona (ZBE Rondes BCN) és l’àrea on es restringeix l’accés als vehicles més contaminants. S’espera que la mesura ajudi a reduir en un 15% les emissions.

Butlletí