S'inicien els grups d'estalvi en subministraments a Vilanova i la Geltrú

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

11/12/2018 - 10:49

La Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de VNG ha iniciat un nou projecte d'espais grupals quinzenals i permanents que tenen l'objectiu d'ajudar les famílies a pagar el menys possible en els seus subministraments. La intervenció grupal permet arribar a més persones i generar un aprenentatge col·lectiu més ric i clarificador. L'objectiu és ajudar les famílies a pagar el menys possible en les seves factures de llum, aigua i gas.

Els assistents han de portar les seves factures d'aigua, llum i gas, i un tècnic d'una consultoria experta i una treballadora social faran un estudi personalitzat d'allò que cadascú té contractat i de què han de modificar o afegir perquè els imports que paguen siguin menors.

Els serveis socials municipals han fet un estudi de les factures d'una quarantena de famílies que han rebut suport econòmic per pagar deutes de subministrament, i han comprovat com en molts dels casos no hi ha contractacions òptimes: tenen tarifes elevades, o no gaudeixen del bo social, o bé paguen serveis extra o potències elevades. En el cas de l'aigua tampoc tenen aplicades les bonificacions socials o els ajustos de trams al nombre de persones que viuen a la casa.
Els grups d'estalvi de subministrament, de moment, estan dirigits a famílies amb escassos recursos econòmics que tenen dificultats per pagar les factures, amb l'objectiu d'ampliar el servei a la resta de població. Durant els propers sis mesos es farà un monitoratge a una vintena d'aquestes famílies, per comprovar l'estalvi real després d'aplicar les recomanacions particulars que cada persona ha rebut al grup.

A cada sessió les famílies sortiran amb un document que identifica de manera molt senzilla què han de fer, com i on. També prendran omplerta tota la documentació que calgui, com els formularis de sol·licitud, per facilitar els tràmits posteriors. Les persones poden assistir a tantes sessions com necessitin, per rebre suport continuat si algun dels tràmits queda aturat. L'objectiu és que després d'uns mesos paguin quantitats sensiblement inferiors a les que pagaven abans d'assistir al grup.

Les 15 mesures o actuacions que permeten estalvi, tenint en compte les factures de subministraments, per pagar menys tenint en compte el què té contractat cada família, són les següents:
En el cas de la llum: canvi de titular per poder accedir a bo social i a tarifació més avantatjosa, canvi de companyia per poder accedir a una tarifa més avantatjosa, canvi a Tarifa d'Últim Recurs o Preu Voluntari per al Petit Consumidor per poder accedir a menor preu kw i al bo social, canvi de potència KW, reduint-la si és possible, tramitació del Bo Social, discriminació horària si s'escau, i identificació i eliminació d'altres serveis contractats.
En el cas de l'aigua: adequació dels trams de servei a unitat familiar de 4 o més persones, canvi de titular per poder accedir a tarifació social, tramitació tarifació social, tramitació cànon social de l'Agència Catalana de l'Aigua, adequació dels trams de l'aigua de l'ACA.
I en el cas del gas: canvi de companyia si s'escau, canvi a Tarifa d'Últim Recurs, i eliminació d'altres serveis.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Vilanova demana finançament als fons regionals de desenvolupament (FEDER) per condicionar climàticament tres edificis municipals per valor de més de 300.000 €. Els projectes demanats des del Consell Comarcal pertanyen a l'eix 4 que té com a objecte finançar projecte per afavorir el pas a una econòmia de baix nivell d'emissions de carboni. Per això els projectes giren al voltant del foment i la producció de mesures d'eficiència energètica, l'ús d'energies renovables en infraestructures públiques i habitatges o el foment de la utilització de cogeneració de calor i energia d'alta eficiència, basada en la demanda de calor útil.

Article

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès han realitzat intervencions d’optimització energètica i assessorament en contractació d’energia a 181 llars en  situació de vulnerabilitat que són usuàries dels serveis socials bàsics.

Article

El Maresme comptarà per primera vegada amb professionals formades com a agents energètics, un perfil de suport ciutadà especialitzat en la identificació i gestió de la pobresa energètica desenvolupat a través del projecte europeu ASSIST, del programa H2020. Aquesta acció és possible gràcies a la col·laboració entre Ecoserveis, la Diputació i el Consell Comarcal del Maresme en el marc del projecte ASSIST.

Butlletí