Sabeu que separar correctament els residus baixa el cost de la seva gestió?

27/04/2021 - 12:35

 

Les enquestes realitzades per l'equip de la campanya municipal de sensibilització ciutadana sobre prevenció de residus revelen que la majoria del veïnat preguntat desconeix la relació directa entre separar correctament els residus i que baixi el cost de la seva gestió.

L’Ajuntament de Barcelona lidera una campanya de sensibilització ciutadana que incideix en la importància de reduir la generació de residus i separar-los correctament a les llars. Concretament, durant l’últim mes de març, l’acció de sensibilització s’ha centrat en recollir la percepció de la ciutadania sobre els hàbits de separació dels diferents residus.

Així, al llarg de quatre setmanes, l’equip d’informació format per vuit persones ha entrevistat  2.308 veïns i veïnes repartits en cinc districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

Pel que fa a l’impacte econòmic dels residus, la majoria de veinat entrevistat coneixia poc o tenia molts dubtes en relació al cost de la gestió dels residus per llar anual.

A més, el 54 % desconeixia la relació directa entre una correcta gestió dels residus i l’abaratiment dels costos econòmics globals de la gestió de residus que recauen en els municipis i repercuteixen en l’economia de tothom.

Sobre les xifres de la recollida selectiva a la ciutat, estancades des de fa anys al voltant d’un 38 %, la majoria de les entrevistats i entrevistades afirmen desconèixer-les. En la majoria de casos l’equip d’informació ha hagut d’explicar als enquestats ienquestades que encara som lluny del 55 %, xifra que marca la Unió Europea per a l’any 2025.

Composició de la bossa de rebuig

Un 85 % de les persones enquestades opina que els seus hàbits de separació disten molt de les xifres que composen la bossa d’escombraries mitjana dels barcelonins i les barcelonines.

A més, un 70 %  manifesten que separen tots els residus. Cal tenir present que la bossa de rebuig tipus de la ciutat està integrada en un 32,8 % d’orgànica, un 14,6 % de paper i cartró, un 12,8 % de plàstic, un 7,6 % de vidre, un 22,8 % d’altres residus reciclables i un 9,4 d’altres reciclables. Segons les enquestes realitzades, la fracció que menys es recicla és l’orgànica.

Accions de sensibilització

A més de les enquestes, l’equip de la campanya realitza accions de sensibilització per abordar temes com la prevenció dels residus evitables, el reciclatge de totes les fraccions, l’ús dels Punts verds, l’eliminació de plàstics d’un sol ús i  el foment de l’economia circular.

Amb aquestes accions de proximitat l’Ajuntament de Barcelona treballa per generar un canvi d’hàbits en la ciutadania i millorar les xifres de la recollida selectiva a la ciutat. Aquesta campanya s’emmarca en el canvi de model de gestió de residus que promou l’Ajuntament de Barcelona amb l’obejctiu d’assolir els objectius europeus de recollida selectiva, tendir cap al Residu Zero i avançar cap a l’economia circular.


Categories: 
Municipis: 
Barcelonès

Relacionats

Article

Ecovidrio, en col·laboració amb Penguin Random House i l’Ajuntament de Barcelona, ha col·locat 5 contenidors verds exclusius, cadascun dels quals inclou un microrelat sobre el reciclatge i la cura del nostre entorn.

Article

Des de l’Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona s'ha elaborat un pla que entre els seus objectius proposa apoderare tecnològicament al personal dels Serveis de Neteja i Gestió de Residus perquè puguin focalitzar-se en tasques estratègiques i de valor afegit.

Article

L’Ajuntament de Falset farà entrega al llarg d’aquest any d’un lot a les famílies amb nou nats. Aquesta setmana s’han repartit els primers lots, a infants nascuts els mesos de gener i febrer.

Butlletí