Posa’t les piles! No contaminis, a Parets del Vallès

Font: Ajuntament de Parets del Vallès

23/03/2020 - 14:00

Durant l’any 2019, els paretans i les paretanes van recollir un total de 4.985 kg de piles, 4.515 kg mitjançant els contenidors a la via pública de l’empresa ECOPIL, i 470 kg que es van dipositar directament a la deixalleria. Aquestes xifres suposen el reciclatge de 250 grams de piles per habitant i any, és a dir, prop de 30 piles AAA.

L’Ajuntament ha iniciat una campanya informativa amb l'objectiu de fomentar el reciclatge entre la població i això inclou el reciclatge de piles, imprescindible a causa del seu poder contaminant. Per aquest motiu, durant el 2019 el consistori va instal·lar 22 contenidors nous per a la recuperació de piles, a més dels 17 ja existents a la via pública, als centres educatius, equipaments municipals i a tots els comerços que ho han sol·licitat prèviament. Aquestes accions continuaran durant el 2020.

Actualment, el consum nacional de piles està al voltant de 600 grams per habitant i any, per tant la recollida selectiva es troba en un 42%. Durant l’any 2020 es pretén augmentar aquest percentatge fins a assolir el 50% de la recollida selectiva en piles gràcies a l’augment de contenidors a equipaments i establiments públics.

Les piles i acumuladors contenen diversos metalls pesants en concentracions diferents. Entre les substàncies perilloses que porten podem trobar elements com el mercuri, el plom i el cadmi. També poden contenir zinc, níquel i manganès. En el cas del mercuri, quan no és reciclat adequadament, una petita quantitat pot contaminar milers de litres d’aigua. Els tractaments específics de les piles i acumuladors permeten, d’una banda, recuperar parts dels metalls que contenen i poder-los reintroduir en el cicle productiu, i d’altra facilita la gestió de les instal·lacions de disposició de rebuig a les quals arribarien si no se’n fes una separació prèvia.


 

Categories: 

Relacionats

Article
Sergi Campillo,Mirella Mollà i Thomas Reuter, han presentat un projecte per reciclar l'alumini i l'acer lleuger

Sergi Campillo,Mirella Mollà i Thomas Reuter, han presentat un projecte per reciclar l'alumini i l'acer lleuger

La ciudadanía podrá reciclar en València, a partir de mayo, las cápsulas de café y otros residuos de acero y aluminio ligero, como por ejemplo las tapas de los yogures o tubos de pasta de dientes, en los más de 2.500 contenedores amarillos de envases repartidos por el término municipal. «Un gesto que contribuye a impulsar la economía circular mediante un sistema de aprovechamiento de recursos en el cual trabaja el Ayuntamiento dentro de una estrategia sostenible que apuesta por la reutilización de los elementos y la reducción de residuos que acaban en los vertederos», tal como ha destacado el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo.

Article

Barcelona ha engegat aquest mes de febrer la nova campanya de sensibilització i conscienciació ciutadana sobre la recollida i el reciclatge de residus que aquest any es focalitza en el context d’Emergència Climàtica, que l’Ajuntament va declarar el 15 de gener del 2020.

Article

«La brossa, dins!»: bateria d’accions contra els incívics que deixen les deixalles fora dels contenidors

Butlletí