Mataró aposta per la transició energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a tres equipaments públics

Font: Ajuntament de Mataró

13/11/2020 - 11:23

L’actuació s’emmarca en el projecte per impulsar la transició energètica a Mataró, que compta amb finançament europeu. Les plaques fotovoltaiques d’autoconsum ja s’estan instal·lant a les cobertes de l’Escola Marta Mata i del Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor, i en els propers dies també ho faran a l’Institut Miquel Biada.

Les obres consisteixen en la instal·lació dels mòduls fotovoltaics per a l’autoconsum en la coberta dels edificis, que cobriran part de la demanda elèctrica dels equipaments a partir de l’energia generada. Els excedents d’energia que es produeixin principalment durant els dies que els edificis estiguin tancats per períodes de vacances i caps de setmana seran injectats a la xarxa elèctrica a canvi d’una compensació per part de la companyia comercialitzadora.

En el cas del Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor s’estan instal·lant 86 plaques amb una potència de 29,24 kW. Es preveu que produiran una energia de 39.133 kWh. Un 74,9 % de l'energia generada es destinarà a autoconsum de l'equipament, i suposarà un estalvi anual en consum de 4.000 €. La instal·lació de les plaques fotovoltaiques té un cost de 34.409,69 €.

Pel que fa a l’Escola Marta Mata, s’instal·len 70 plaques amb una potència de 23,80 kW. La previsió de producció anual d’energia és de 36.775 kWh. Un 76,1 % de l'energia generada serà per a autoconsum de l'escola i suposarà un estalvi anual en electricitat de 3.690 €. La instal·lació de les plaques té un cost de 28.316,42 €.

Per últim, a l’Institut Miquel Biada es col·locaran 157 plaques que tindran una potència de 53,38 kW. Produiran 78.960 kWh, i un 76,3% d'aquesta producció serà per cobrir necessitats energètiques del centre. A nivell econòmic, l’autoconsum permetrà un estalvi anual quantificat en 7.990 €. Els treballs d’instal·lació de les plaques tenen un cost de 79.508,47 €.

En el cas del poliesportiu i l’escola, les obres estan adjudicades a l’empresa Solartradex SL, i tenen una durada prevista de quatre setmanes. La instal·lació de les plaques de l’Institut Miquel Biada s’ha adjudicat a l’empresa TFM Energia Solar Fotovoltaica, SA i tenen una durada prevista també de quatre setmanes. En aquest equipament, s’instal·la també una barana i una escala metàl·lica per fer accessible la coberta amb finalitat pedagògica, perquè els alumnes del centre que cursen estudis relacionats puguin complementar la seva formació.


Projecte de transició energètica

Aquesta actuació forma part del projecte “Procés d’impuls de la transició energètica a Mataró”, que l’Ajuntament està executant i que està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

El projecte preveu una despesa total de 3,3 milions (IVA inclòs), dels quals 1,36 milions són finançats pel FEDER i la resta l’assumeix l’Ajuntament. La iniciativa té tres línies d’actuació: la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, amb diferents actuacions que estan en desenvolupament; el desplegament de l’Oficina per a la Transició Energètica de Mataró, que s’ubicarà a l’Espai Mataró i oferirà auditories energètiques per aconseguir també llars i empreses més eficients; i el programa d’autoconsum en equipaments públics, amb la instal·lació de les plaques fotovoltaiques ja en marxa.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El ple de l'Ajuntament de Jorba va aprovar dimecres 8 de setembre per unanimitat assumir com a iniciativa institucional d'àmbit local una consulta popular múltiple i no referendària amb dues preguntes, amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels veïns sobre la possible ampliació de sòl industrial al municipi per ubicar-hi en part el Parc Tecnològic i Empresarial previst al Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO), i la implantació al municipi d'instal·lacions d'energies renovables. L'Ajuntament acceptarà el resultat d'aquesta consulta, malgrat que sigui no referendària.

Article

L’Ajuntament de Reus impulsarà la creació d’una comunitat energètica de fins a 6,2 MWp de potència al polígon Reus que aprofitarà les cobertes d’edificis públics i privats per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques que podran subministrar energia als edificis municipals i a les empreses instal·lades al polígon, en un radi de 500 metres, i aprofitar l’excedent per a produir hidrogen verd.

Article

El consell plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles per tal de bonificar aquells propietaris que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. La modificació serà del 50% durant els cinc períodes impositius següents a la data de reconeixement fiscal. 

Butlletí