Masquefa endega un Pla de Prevenció de Residus per reduir la generació de deixalles

Font: Ajuntament de Masquefa

04/04/2019 - 20:09

La Junta de Govern Local va aprovar el 18 de març el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Masquefa, un projecte que compta amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i que té com a objectiu establir estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i fomentin la reducció de deixalles al poble involucrant tots els agents implicats: veïns, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions. El document planteja un llistat d’accions per assolir l’any 2023 un 10% de reducció en el pes de la generació de residus respecte el 2010.

En aquest sentit, Masquefa presenta actualment una elevada generació de residus per càpita: 1,97 kg/habitant i dia, segons xifres de l’any 2017. Una dada superior a la mitjana de Catalunya (1,39 kg/habitant i dia). Mentrestant, pel que fa a la recollida selectiva, l’any 2017 la xifra a Masquefa se situava en el 30%; lluny de la mitjana catalana, 39,92% l’any 2017.

Per tot plegat, el consistori, s’ha fixat com una de les seves prioritats fomentar la prevenció de residus i evitar els impactes i els costos mediambientals i econòmics que se’n deriven de forma directa. Una línia d’acció que s’ha traduït en l’adopció d’un nou model de recollida de residus i en l’elaboració d’un Pla Local de Prevenció de Residus Municipals encaminats a complir amb els objectius de reducció dels residus municipals establerts en el PRECAT20: assolir l’any 2023 un 10% de reducció en el pes de la generació de residus respecte a l’existent l’any 2010; és a dir, passar de les 6.608,62 tones/any del 2010, a les 5.947,76 tones/any el 2023.

Així, el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals inclou una diagnosi exhaustiva de l’actual generació de residus a Masquefa on s’analitzen i quantifiquen els processos de generació de residus i els punts forts i febles del municipi al voltant de la gestió de residus. I en un segon bloc, es detallen les principals actuacions de millora a portar a terme; entre elles:

 • Fomentar l’ús del mulching o encoixinat a habitatges amb jardí i parcs i jardins municipals
 • Conscienciar a la població envers el malbaratament alimentari
 • Realitzar tallers de malbaratament alimentari a escoles
 • Analitzar l’estat actual de la socialització de llibres als centres escolars
 • Promoure l’utilització d’elements reutilitzables (bosses, carmanyoles, malles per la fruita, etc.) per a realitzar la compra
 • Fomentar l’embolcall reutilitzable per l’esmorzar als centres educatius
 • Fomentar l’ús de la deixalleria i del servei de recollida de voluminosos
 • Fomentar la reutilització de voluminosos i RAEE’s
 • Realitzar tallers de reparació per a la ciutadania
 • Ambientalitzar les compres i contractes de l’Ajuntament
 • Ambientalitzar els esdeveniments públics
 • Formar als treballadors de l’administració municipal en l’àmbit de la prevenció de residus
 • Campanya de comunicació  del PLP i de conscienciació envers la prevenció

Els alumnes de primària participen del Pla Local de Prevenció de Residus

Durant el mes de febrer els infants de l’Escola Vinyers Verdes i d’El Turó van dur a terme a les aules el taller ‘Som gent de profit’ per conscienciar sobre el malbaratament alimentari.

Un dels objectius del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Masquefa aprovat recentment és conscienciar el conjunt de la població envers el malbaratament alimentari. Una línia d’acció que durant el passat mes de febrer es va traduir en l’organització del taller ‘Som gent de profit’ a les escoles Vinyes Verdes i El Turó.

La formació, dirigida als alumnes de primària d’ambdós centres educatius i inclosa dins el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals, estava impulsada per l’Ajuntament de Masquefa -amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya- i tenia com a finalitat fer arribar als escolars -a través de la campanya ‘Som gent de profit’- els objectius del Pla, difondre el concepte de malbaratament alimentari, fomentar i promoure les bones pràctiques per evitar el malbaratament alimentari i donar a conèixer algunes de les causes del malbaratament i les seves conseqüències socials, ambientals i econòmiques. En aquest sentit, els principals consells a seguir per part de tota la població es poden consultar a través del següent enllaç.

El primer taller es va dur a terme el 18 de febrer a l’Escola Vinyes Verdes, on hi van participar alumnes de 5è i 6è de primària. Mentrestant, els dies 20 i 22 del mateix mes va ser el torn pels infants de cicle superior d’El Turó.  La formació ha estat subvencionada per l’Agència de Residus de Catalunya.


Categories: 

Relacionats

Article

El passat 1 de setembre va entrar en funcionament a Masquefa el nou servei de recollida de residus, que unifica sota una única empresa la prestació dels serveis de recollida selectiva, recollida de rebuig i orgànica i recollida de poda. Al llarg del darrer trimestre de 2018, el consistori analitzarà, identificarà i actuarà en aquells aspectes del servei que requereixin d’una revisió fins que la implantació sigui completada. Per tot plegat, el consistori sol·licita un cop més la col·laboració de tothom. El procés d’implantació del nou servei s’emmarca en un procediment de millora continua per tal d’oferir el millor servei possible.

Article

Prop de 200 persones van recollir un quart de tona de residus al Besòs en una jornada de ‘plogging’ que va animar dissabte el Parc Fluvial.

Article

La Setmana Internacional del Compost (ICAW - International Compost Awareness Week) és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any durant la primera setmana de maig per informar i promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com s’ha d’utilitzar i quins són els seus beneficis.

Butlletí