Les escoles de Barcelona unides per defensar el dret dels infants a un aire net

09/12/2019 - 13:20

A iniciativa d'un grup de mares i pares de diferents escoles de Barcelona, i conjuntament amb la plataforma veïnal Eixample Respira, s’ha iniciat una campanya "Carta de les Escoles de Barcelona per un aire net" per exigir la implantació real d’un pla per a revertir la situació de contaminació a la ciutat de Barcelona, amb especial èmfasi en els entorns dels centres educatius.

En la carta signada en aquest moment per 70 escoles es lamenta que "amb l’evidència científica clara no s’hagin pres mesures urgents contra la contaminació i segueixin superant-se des de 2010 els límits legals establerts per la normativa europea".

Tenint en compte que l’exposició continuada a la contaminació produeix un retard en el desenvolupament cognitiu i neuronal dels infants, ja des de l’embaràs, que sovint és irreversible, s ‘exigeix "un programa exhaustiu i ambiciós que reverteixi aquesta greu situació de salut pública a nivell de ciutat, amb especial cura del drets ambientals i de salut dels nostres infants i joves".

Mentrestant l’Administració Pública no facilita els nivells de contaminació als centres escolars, és per això que des de la societat civil organitzada, les famílies han posat en coneixement de la ciutadania per primera vegada un mapa dinàmic de la contaminació a totes les escoles de Barcelona on s'informa sobre els nivells de contaminació per NO2 en horari escolar a tots els centres durant l'any 2018, i té la particularitat d’anar-se actualitzant permanentment.

"Segons les dades recopilades l'any 2018, 227 de les 750  escoles de Barcelona (un 30%) van superar, en horari escolar, el nivell màxim de contaminació de NO2 recomanat per la mitjana anual per l'OMS i establert com a màxim legal per la legislació Europea (40 µg/m3)". Font:  https://www.contaminacio.cat/escoles/2018

Així mateix, s’ha iniciat una campanya de recollida de signatures, que pretén sumar tots els centres educatius de la ciutat (llars d’infants, escoles, instituts) i totes les seves famílies. A la carta s’exigeixen uns mínims per a millorar els entorns dels centres que passen per:

1. Reducció dràstica de trànsit al voltant dels centres escolars.

2. Eliminació de les places d’aparcament (incloses motos en vorera) als accessos als centres, tot incrementant l’espai dedicat als vianants i al verd.

3. Promoció del transport públic i la mobilitat activa (és a dir, caminar, bicicleta, patinet) per anar i tornar a l'escola. Fent ús de camins escolars lliures de fums i de perills, que fomentin la salut i l’autonomia dels alumnes.

4. Auditoria individualitzada als centres escolars per abordar amb mesures pal·liatives la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, tant en els accessos com a l’interior dels centres.

5. Netejar les aules una vegada finalitzat l’horari escolar (obrint les finestres) i fer servir productes de neteja ecològics.

6. Campanyes d’informació i conscienciació a la comunitat educativa (mestres, alumnes i famílies) de les implicacions a la salut dels alts nivells de contaminació als centres escolars.

Finalment s’indica “No podem concebre que els nostres polítics, davant una problemàtica que posa en risc la salut, el benestar i fins i tot la vida de les persones més vulnerables a les que representen, els infants d’aquesta ciutat, no actuïn amb més urgència i contundència. Els nens i nenes de Barcelona tenen dret a respirar un aire net!.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Viladecans ha posat en marxa una superilla de vianants a cavall entre dos dels barris més densament poblats de la ciutat, l’Eixample i La Montserratina  –situats al centre geogràfic del nucli urbà i on hi ha una part important de l’activitat comercial local–. Davant el procés de desescalada del confinament per la COVID-19, l’Ajuntament ha decidit engegar aquesta prova pilot per donar més espai als i les vianants en una zona profusament poblada i amb voreres en molts casos estretes, i també afavorir la connexió amb els principals espais d’esbarjo de l’entorn per al passeig.

Notícia

L'aturada massiva de la mobilitat i de les activitats econòmiques a causa del confinament ha provocat una disminució dràstica de les concentracions dels contaminants atmosfèrics principals a les comarques gironines, com ara els òxids de nitrogen, l'ozó troposfèric i les partícules en suspensió PM10.

Reportatge

La contaminació atmosfèrica a les ciutats de gran part del món està marcant mínims històrics. Durant l'epidèmia de la COVID-19 i, a causa de les mesures de confinament que estem vivint, la contaminació per diòxid de nitrogen (NO2), un dels principals contaminants relacionats amb el trànsit a les ciutats, ha baixat entre un 70% i un 80% a Barcelona des del 21 de març, segons dades de la Generalitat de Catalunya. S'estima que la disminució mitjana a les principals ciutats de tot Espanya podria ser del 64%, segons un estudi de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Butlletí