L'Ajuntament de Terrassa cedeix més d'un centenar de bicicletes abandonades a l'entitat Biciclot perquè tinguin una segona vida

06/03/2022 - 16:48

L'acció és fruit d'un conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta de les bicicletes que es troben a les deixalleries o al dipòsit de la Policia Municipal

L'Ajuntament de Terrassa ha signat un convenci de col·laboració amb l'entitat Biciclot per a la cessió de totes aquelles bicicletes que es troben a les deixalleries o al dipòsit de la Policia Municipal. Amb aquesta iniciativa, el Consistori vol fomentar la reutilització d'aquests vehicles, cedint de manera gratuïta a l'entitat sense ànim de lucre Biciclot les bicicletes que han estat abandonades a la via pública o dipositades a les deixalleries municipals de Can Barba o Can Casanoves. Són objectes de titularitat municipal, que tenen la consideració de residu, i que a través d'aquest conveni poden optar a una nova utilització i ser recuperats com a mitjà de transport sostenible. El conveni té una durada de dos anys i s'emmarca dins les línies estratègiques en què es basa l'actual Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipal, per fomentar un canvi d'hàbits, reduint la generació de residus, impulsant la reutilització.

La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i el regidor de de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, han fet  acte d'entrega al soci-fundador de Biciclot, Pere Serrasolses, de les bicicletes, senceres o parts d'elles, que hi havia a la deixalleria de Can Casanovas i que, juntament amb les que estan emmagatzemades al dipòsit de la Policia Municipal, sumen més d'un centenar. Melgares ha explicat que "reutilitzar té un fort valor per al desenvolupament sostenible perquè promou la protecció del medi ambient, s'estalvien recursos i es redueix la contaminació. Si donem una segona vida els objectes que hem llençat, aquests deixen de ser un residu per ser novament un recurs. A més, amb aquest conveni, també promocionem l'ús de la bicicleta com a mitjà per als desplaçaments i fomentem  una mobilitat sostenible, saludable i accessible".

El conveni recull el compromís per part de Biciclot de recollir les bicicletes abandonades, d'informar sobre el reaprofitament dels objectes cedits gratuïtament i de participar en activitats i programes que se celebrin a Terrassa i que estiguin vinculats al medi ambient i a la mobilitat sostenible. L'Ajuntament ja va subscriure convenis semblants amb aquesta entitat i amb l'associació Recircula els anys 2013 i 2016. 

Biciclot és una entitat sense ànim de lucre ubicada a Barcelona que promou la bicicleta com a mitjà de transport sostenible. Un dels seus programes és recollir bicicletes usades, per reparar-les i posar-les de nou en circulació, fent donacions i retornant-les al mercat de segona mà; potenciant així l'economia circular i el consum responsable amb valors socials i mediambientals. A Terrassa, Biciclot realitza els cursos de l'Ambicia't a l'institut on cada any ensenyen a prop de 800 alumnes a moure's en bicicleta per la ciutat de manera segura i sostenible.


 

Municipis: 
Vallès OccidentalTerrassa

Relacionats

Article

Els objectius del nou PMQA, centrats en l'horitzó de l'any 2025, es basen a reduir les emissions en un 15%, respecte a les registrades l'any 2019, complint així amb l'acord derivat de la tercera Cimera de l'Aire de Catalunya, i inclou els valors guia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), actualitzats el 2021.

Article

L’objectiu és mapejar la contaminació al municipi, avaluar-ne l’evolució i reforçar amb dades objectives l’estratègia de l’Ajuntament per reduir la pol·lució.

Article

Les Franqueses ha presentat el Pla Estratègic de la Bicicleta, un projecte que pretén fomentar l'ús quotidià d'aquest mitjà de transport i encaminar el municipi cap a una mobilitat més sostenible, en un acte obert a la ciutadania per poder explicar de primera mà el projecte i recollir els dubtes i aportacions dels veïns i de les veïnes del municipi.

Butlletí