L'Ajuntament de Reus invertirà per produir energia verda

Font: Ajuntament de Reus

07/07/2020 - 11:30

L'Ajuntament de Reus consolida la seva aposta per l'energia verda i incrementarà en un 33% el pressupost d'inversions destinat a projectes municipals d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Als 300.000 euros previstos inicialment, la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient hi suma 100.000 més i arriba als 400.000 euros d'inversió per finançar nous projectes. L'aposta del consistori per les energies renovables permet, actualment, obtenir l'energia no contaminant equivalent a consum d'un centenar de llars a partir de les 7 plaques fotovoltaiques ubicades en diferents equipaments de la ciutat.

L'energia verda té avantatge ambientals i també econòmics. Es calcula que les instal·lacions en règim d'autoconsum tenen un període de retorn de la inversió d'entre 5 i 6 anys.

La previsió inicial del Govern de Reus és invertir 90.000 euros el 2020; 100.000 el 2021; i 110.000 el 2022. La regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient treballa ara en la planificació de la inversió dels 100.000 euros addicionals; i culmina la definició dels projectes que s'executaran.

La inversió més avançada és la pressupostada pel 2020 i que està prevista per finançar instal·lacions energètiques d'autoconsum en 5 centres d'ensenyament de la ciutat. Les escoles disposen de consums estables, en el moment que les plaques solars més produeixen, i disposen d'una coberta plana i accessible que fa que la instal·lació sigui més senzilla.

Actualment, el consistori disposa de 7 instal·lacions. L'any 2007 es va posar en marxa la primera instal·lació d'energia fotovoltaica a la Biblioteca Xavier Amorós amb una potència de 10 kWp. Actualment hi ha 6 instal·lacions més en equipaments municipals: Gaudí Centre amb una potència de 13,8 kWp; Escoles General Prim, amb 45 kWp; a l'Escola Joan Rebull, amb 55 kWp; l'Escola Rosa Sensat, amb 30 kWp; Escola Montsant, amb 20 kWp; ,i a l'Escola Teresa Miquel i Pàmies; amb 45 kWp. Totes les instal·lacions estan connectades a la xarxa per aprofitar també la venda de l'energia elèctrica generada.

L'increment de l'import de les inversions destinat a la producció d'energia verda ha estat possible gràcies a la readapta del pressupost a la nova normalitat causada per la pandèmia de la Covid-19. Així, s'ha deixat en suspens la inversió prevista de 100.000 euros per ampliar la flota de vehicles municipals amb models elèctrics i amb sistema carsharing, donat que l'orientació de l'administració municipal pel teletreball dels empleats públics no fa necessària actualment aquesta inversió.

L'aposta de l'Ajuntament de Reus per l'energia verda s'ha concretat recentment en dues línies d'actuació:

  • Ha certificat amb l'empresa que subministra la llum d’edificis municipals i enllumenat públic que el 100% de l'energia a consumir aquest 2020 procedeixi exclusivament de fonts renovables, i estalviar així al 100% les emissions de CO2. Es calcula que al 2019 va ser d'unes 3.600 tones de CO2.

  • Per acord de ple, s'oferirà bonificacions fiscals d'entre el 30 i el 50% de la quota íntegra de l'impost durant dos anys consecutius per aquells immobles amb instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum per fomentar així l’energia verda en l’àmbit domèstic.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Reus ha aprovat el «Projecte de carril bici de convivència al centre urbà», una proposta fruit del treball de la Comissió d’Entorn Urbà post Covid19, i que dona continuïtat a la promoció d'una mobilitat sostenible, saludable, eficient i segura que preveu el Pla d'Acció Municipal.

Article

Amb l’objectiu de potenciar un consum energètic més sostenible, s’ha decidit instal·lar una caldera de 300 kW, que cremarà estella provinent d’explotacions forestals de proximitat, i que substituirà el consum de combustibles fòssils. El pressupost de l’obra ha estat de 305.805,28 euros, IVA inclòs, un import que ha finançat en un 50% la Diputació de Barcelona. Tenint en compte que l’estalvi previst és de 17.330 euros anuals, la inversió realitzada s’amortitzarà en poc menys de 15 anys.

Notícia

L'acord de govern permetrà fixar bonificacions d’entre un 30% i un 50% de la quota íntegra de l’impost, aquells immobles que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de la energia solar. La bonificació s'aplicarà durant dos anys consecutius.

Butlletí