L’Ajuntament de Mataró impulsa l’elaboració d’un Pla d’acció per a la protecció de les praderies de posidònia

07/04/2021 - 12:11

Administracions, entitats i agents locals implicats en la gestió del fons marí, i ciutadania en general participaran a partir del 6 d’abril en un procés participatiu per fomentar el debat i concretar les actuacions de gestió de manera conjunta. La Diputació de Barcelona col·labora en l’elaboració del Pla, on també participa la Generalitat de Catalunya i Posidònia 2021.

Davant les costes de Mataró, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt hi trobem un espai marí de gran interès de conservació, que acull hàbitats que generen ecosistemes d’elevat valor per la biodiversitat. Malauradament aquests hàbitats són molt sensibles a l’activitat humana i existeixen nombrosos impactes que amenacen la seva conservació i la de les espècies que hi habiten.

Aquest espai marí de 2.906,36 hectàrees, anomenat Costes del Maresme, va ser declarat Zona d’Especial Conservació l’any 2014 per la presència de dos Hàbitats d’Interès Comunitari, inclosos en l’Annex I de la Directiva europea Hàbitats (92/43/CEE): els alguers de posidònia i els fons marins rocosos i concrecions biogèniques.L’Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, i la participació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’entitat Posidònia 2021, estan treballant en l’elaboració d’un Pla d’acció que promourà la implicació de la ciutadania i els agents locals com a eix fonamental de la gestió d’aquest espai marí, que allotja l’hàbitat natural conegut com l’Alguer de Mataró. L’objectiu és avançar conjuntament en la protecció i divulgació d’aquests ecosistemes, impulsant les actuacions necessàries per respondre a la seva fragilitat.

El Pla d’acció s’elaborarà a partir d’un procés participatiu. Prèviament s’ha elaborat una diagnosi ambiental i socioeconòmica de l’espai marí protegit. El debat s’enfocarà per aconseguir els següents objectius:

Objectiu 1: Augmentar el coneixement i el seguiment de la ZEC

Objectiu 2: Conservació i millora de l’estat dels hàbitats i les espècies presents a l’espai

Objectiu 3: Compatibilitzar l’activitat antròpica amb la conservació de la ZEC Costes del maresme

Objectiu 4: Mitigar els efectes del canvi global a la ZEC Costes del Maresme

Objectiu 5: Establir mecanismes d’aplicació i actualització del Pla d’Acció i de governança de la ZEC.

Estructura del procés participatiu


El procés participatiu s’estructurarà en dues fases i estarà obert a tota la ciutadania implicada o interessada en la conservació de l’espai marí protegit Costes del Maresme. El calendari previst és el següent:
 

  • Primera fase de participació, del 6 al 30 d’abril: es podran presentar propostes d’actuacions a incorporar al Pla d’acció dins les diferents línies estratègiques definides; i esmenes o millores en relació al document de diagnosi de l’espai. Durant aquesta primera fase es preveu celebrar tres tallers adreçats a agents de l’Administració (9 d’abril), agents econòmics –pescadors, empreses de busseig, etc.– (15 d’abril), i científics i ciutadania en general (22 d’abril). Aquestes trobades seran presencials o virtuals per videoconferència, segons l’evolució de la situació de la COVID-19.
     
  • Redacció i difusió de la primera versió del Pla d’acció: del 3 de maig al 30 de juny, un cop recollides i valorades les diferents propostes.
     
  • Segona fase de participació, de l’1 al 30 de juliol: període obert a la participació per la discussió i recollida d’aportacions per complementar les propostes acordades.
     

Fase de retorn, del 20 de setembre al 8 d’octubre: trasllat als agents participants del resultat final del procés, amb el document definitiu del Pla d’acció de la ZEC Costes del Maresme que inclourà la diagnosi completa i les actuacions de gestió de l’espai, definides a partir del consens entre els agents implicats. També es farà trasllat de la memòria participativa, amb l’explicació de la metodologia utilitzada en el procés i totes les aportacions recollides.


La informació sobre el procés participatiu ja es pot trobar a la plataforma Decidim Mataró, a través de la qual també es podran fer arribar les aportacions que es considerin adients.


 

Relacionats

Article
By Isidro Jabato - Treball propi, CC BY-SA 3.0

By Isidro Jabato - Treball propi, CC BY-SA 3.0

La Conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest dimecres l’estudi Diagnosi i redacció d’un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns de la platja Llarga. El document analitza la situació geoambiental i de serveis actuals de la platja tarragonina, així com quina és la tendència evolutiva d’aquesta i els efectes que el canvi climàtic ha tingut i té sobre ella.  

Article

La coberta verda situada al carrer Llauder, 1, als Porxos d’en Xifré, ha estat guardonada amb el Premi de la Nova Bauhaus Europea, que convocat la Comissió Europea, en la categora de “Patrimoni cultural conservat i transformat”.

Article

El Centre d’Estudis del Mar de Sitges, l’equipament d’educació ambiental de la Diputació de Barcelona situat al passeig Marítim d’aquesta població del Garraf, ha ampliat part de les seves instal·lacions amb la renovació de l’Aula de la natura, un espai per desenvolupar-hi tallers i cursos per a escolars i públic en general sobre l’ecosistema marí de les Costes del Garraf.

Butlletí