La Xarxa d’Acció Circular de l’Àmbit B30 presenta l’informe “Circular Àmbit B30” amb estratègies per implementar l’economia circular

10/05/2021 - 13:25

El document plasma la visió en circularitat de la regió i del seu teixit industrial. En ell s’identifiquen els sectors econòmics i les 16 estratègies amb més potencial per començar a implementar l’economia circular al territori. Ha estat fruit de la interacció amb diferents agents i entitats, liderat per l’Associació Àmbit B30 i amb la col·laboració de la Fundació Fòrum Ambiental, inèdit i Circle Economy. El projecte ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona.

L’estudi situa el territori de la B30 al costat d’altres ciutats o regions europees que han realitzat un exercici de Circle City Scan com Bilbao, Amsterdam o Praga. El document constitueix la visió circular de la regió àmbit B30; un full de ruta visual que identifica oportunitats i punts de partida per afavorir la transició cap a una economia circular. El document presenta l’anàlisi del punt de partida al territori, una priorització dels sectors econòmics amb més potencial de circularitat, i 16 estratègies circulars per a aquests àmbits. En aquest sentit, els quatre sectors amb major potencial de circularitat al territori són l’agroalimentari, els sistemes d’envasat, el metall i la química fina. El projecte ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona

El president de l’Associació, Josep Monràs, ha fet èmfasi en que “un dels nostres objectius prioritaris és apostar decididament per l’economia circular com a palanca de canvi i progrés econòmic i social davant l’escenari actual i, especialment, per a la reconstrucció post-pandèmia”. En aquest sentit ha afegit que “el treball transversal i les sinergies endegades per la Xarxa d’Acció Circular B30 poden ser claus i afavorir la reactivació econòmica en benefici del teixit industrial”.

L’economia circular està entre els 20 principals temes en què el govern d’Espanya invertirà fins al 2023 els 70.000 milions d’euros de fons de recuperació de la UE. L’economia circular rebrà el 5,4% dels fons, 3.788 milions d’euros només a Espanya. La recuperació verda rebrà el 39% dels fons. Circular Àmbit B30 arriba en un moment perfecte per presentar la regió com a capdavantera en la transformació estructural i potencialment atraure inversions futures per a una major innovació en la transició circular.

 

La B30: territori amb alt potencial per a l’impuls d’estratègies d’economia circular

Tot i els reptes pendents, el territori de la B30 presenta un alt potencial per a l’impuls d’estratègies d’economia circular, gràcies a la congregació empresarial i industrial, i a la capacitat innovadora (centres de recerca, universitats). És el primer conglomerat industrial d’Espanya, i representa el 17% del PIB català i el 23% del PIB industrial català.

La diagnosi de la realitat política, econòmica, ambiental i social del territori, així com de l’estratègia per al desenvolupament de la regió, ha permès triar els quatre sectors amb major potencial de circularitat al territori: agroalimentari, sistemes d’envasat, metall i química fina. Combinats, proporcionen més de 58.000 llocs de treball i afegeixen 5 mil milions d’euros a l’economia local. Els tres sectors representen el 14% de l’economia local en termes de llocs de treball, un 17% en valor econòmic, i estan entre els principals sectors pel que fa a potencial de circularitat.

A partir d’aquí, s’ha aprofundit en cadascun dels sectors seleccionats, mitjançant informació qualitativa extreta d’entrevistes a experts per focalitzar aquelles àrees sectorials on hi poden haver més oportunitats per catalitzar l’economia circular, retenir valor i crear impacte. A més, aquesta investigació de camp s’ha complementat amb un MFA sectorial (Material Flow Analysis), un diagrama de fluxos d’entrada de recursos i sortida de residus, per reforçar la identificació de potencials estratègies i prioritzar aquells fluxos que poden tenir un major impacte econòmic i ambiental.

Finalment, s’ha fet una àmplia exploració d’oportunitats circulars—a partir d’exemples i experiències internacionals, complementada amb un taller multisectorial— que ha permès detectar necessitats, identificar nous reptes, i connectar agents clau. Tota aquesta anàlisi ha donat com a resultat la identificació de les 16 estratègies circulars prioritàries en els quatre sectors econòmics destacats per l’àmbit B30.

S’han identificat una sèrie de sinergies entre els sectors clau, que centren i emmarquen els diferents reptes i oportunitats, tant sectorials com transversals. En primer lloc, es van identificar diverses oportunitats per millorar l’eficiència dels processos en el sector químic. Pel que fa al sector del metall, la dispersió dels productes fa necessari millorar la traçabilitat, la recuperació i la remineria dels metalls, per tal de reintroduir-los a l’economia. Un altre conjunt d’estratègies giren al voltant de preservar el valor dels recursos alimentaris per evitar el malbaratament, les biorefineries i els productes alimentaris revaloritzats. Això connecta estretament amb noves solucions d’envasat, bioplàstics i nous materials per al sector agroalimentari. L’estudi també va revelar la contribució potencial de la indústria química de la regió a la circularitat de l’economia. Finalment, es van identificar diverses oportunitats per a nous models de negoci centrades en les solucions i els sistemes producte-servei.

Fruit de la interacció amb diferents agents i entitats

La publicació és el resultat de la feina realitzada pel grup de treball en economia circular de l’Àmbit B30, entitat que té com a missió consolidar i promoure el creixement de l’eix de la B-30 com a motor econòmic i industrial del país i del sud d’Europa. El model d’economia circular es presenta com una oportunitat decisiva per perseguir aquest objectiu, i per afrontar la recuperació i la reindustrialització d’aquest territori.

Aquest procés ha estat liderat per la Fundació Fòrum Ambiental, organització de referència que porta més de 20 anys treballant per a la sostenibilitat des de la col·laboració publicoprivada; amb el suport tècnic de l’estudi d’ecoinnovació estratègica inèdit—expert en projectes de territori circular i en acompanyar les empreses en la seva transició cap a l’economia circular. També hi ha participat Circle Economy, una organització holandesa sense ànim de lucre, pionera en projectes de transició cap a l’economia circular que ha treballat amb més de 20 ciutats en diferents geografies. Igualment ha estat fonamental la participació d’un seguit d’associacions, ens locals, i empreses en entrevistes, reunions grupals i tallers, per aportar coneixement del territori i aterrar les propostes.

 

Enfortir aliances

A partir del full de ruta i els aprenentatges que presenta la publicació, durant el 2020-2021, es posaran les bases per caminar cap a aquesta visió circular. L’objectiu és enfortir les aliances i la col·laboració entre els agents de canvi que ja treballen en la dinamització de l’economia circular dins del territori B30, oferint formació, capacitació i suport expert, escalant experiències i creant un espai que aglutini novetats i recursos en economia circular al territori.

Es pot accedir a l’informe Circular Àmbit B30 al següent enllaç

Per a més informació sobre la Xarxa d’Acció Circular de la B30 al següent enllaç


 

Categories: 
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Un teixit reciclat per a roba laboral, un envàs de productes de neteja i una defensa de moll intel·ligent guanyen el Premi Catalunya d'Ecodisseny

Acte
28/09/2023 - 19:00
Museu Disseny Hub de Barcelona

Butlletí