La petjada ecològica d’una criatura d’escola bressol

10/01/2016

Els investigadors Anna Petit, David Sanjuan, Julia Martínez, Joan Rieradevall han estat pioners a fer un estudi sobre la petjada o empremta ecològica de l’alumnat d’escoles bressol.

Els investigadors Anna Petit, David Sanjuan, Julia Martínez, Joan Rieradevall han estat pioners a fer un estudi sobre la petjada o empremta ecològica de l’alumnat d’escoles bressol. Van escollir 15 centres de la ciutat de Barcelona adherits a Escoles més Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar): Can Bacardí, El Cargol, El Tren del Fort Pienc, El Vent, Gràcia, La Caseta, La Fontana, La Mar, La Muntanya, La Verneda de Sant Martí, l'Esquirol, Niu d'Infants, Trinitat Nova i Valldaura.

Es va establir quin és el consum de recursos (materials i energètics) i les emissions d'efecte hivernacle associades al seu funcionament mitjançant entrevistes als responsables de les diferents escoles; a pares i treballadors en referència als mitjans de transport; i consultes de les factures de llum, gas i aigua (anys 2009-2010). Puntualment s'han fet mesuraments dels equips en funcionament. Els fluxos reflecteixen les mitjanes ponderades dels valors obtinguts als 15 centres i s’han referenciat per infant/dia i infant/any. S’han comparat amb les dades d’un ciutadà barceloní mitjà.

El consum d'energia més alt és el de gas natural, seguit del d'electricitat, l'aportació d'energia renovable és incipient (plaques solars tèrmiques a 5 de les escoles analitzades).
El consum d'aigua per infant és de 66 litres al dia. Les aigües residuals van directament a la xarxa de clavegueram. No s’han trobat sistemes de captació de aigua de pluja, però sí diverses mesures per a l'estalvi de l'aigua. Els principals residus generats són els bolquers, tots d’un sol ús i no reciclables, que equivalen a una quarta part en pes dels residus generats per un barceloní. Més de la meitat (60%) dels nens arriben a peu o amb bicicleta a l'escola gràcies a la proximitat amb els habitatges. Un 20% fan servir els transports públics. Encara que només el 20% accedeixen en cotxe, són responsables d’un 87% de les emissions el que representen més de la meitat del total.

Es consumeixen gairebé 1.250 kWh a les instal·lacions, 881 kWh en transport, 13.000 litres d'aigua i 80 quilos de bolquers per nen i any. Les emissions anuals de CO2 eq són superiors a 400 kg per nen i any. D’aquest estudi es dedueix que cal minimitzar l'impacte de transport, calefacció i bolquers, i potenciar la implantació d'energies renovables; però també cal tenir en compte els factors específics (material escolar, alimentació, etc.). Futurs estudis han d'anar encaminats a avaluar les accions que actualment s'estan duent a terme per millorar el comportament ambiental dels centres, i proposar-ne de noves.

Etiquetes: 

Relacionats

Article

Per salut, perquè el planeta ho necessita i perquè cal actuar davant l’emergència climàtica, l’1 de gener de 2020 entrarà en vigor la zona de baixes emissions (ZBE) permanent. Aquesta mesura limitarà la circulació dels vehicles més contaminants, reduirà un 15% les emissions de NO2 i millorarà la qualitat de l’aire. L’any 2018 la contaminació va provocar la mort de 351 persones a la ciutat.

Article

Segons un informe elaborat per l'ONG WWF, la regió del Mediterrani és la quarta productora de plàstic del món. En total, genera uns 24 milions de residus plàstics cada any i l'equivalent a 33.800 ampolles d'aigua es llencen cada minut al mar.

Article

Una infografia de la publicació Capgros explica de forma senzilla i esquemàtica tot el que necessites saber sobre la instal·lació dels punts de recàrrega per si estàs pensant comprar-te un cotxe elèctric o te l’acabes de comprar.

Butlletí