La Generalitat contempla bonificacions del 50% en les taxes per als establiments adherits al Programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de GEH

Font: Generalitat de Catalunya

21/05/2020 - 12:10

El Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH.

La llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2020, Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, preveu en els art. 50, 51 i 54, la modificació de les taxes 

  • pels serveis d'autorització ambiental d'activitats
  • per la tramitació de les sol·licituds d'autoritzacions d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
  • pel servei d’inspecció ambiental dels establiments inclosos en el Pla d’inspecció ambiental de Catalunya

les quals preveuen bonificacions de fins al 75% en la quota, pel fet de disposar del certificat de registre al sistema de gestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea (EMAS) i del 50%, pels establiments adherits al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la Generalitat. Aquestes bonificacions no tenen caràcter acumulatiu.

Així mateix, l'art.144 també preveu la modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, per tal d'introduïr esmenes d'errors.

Categories: 

Relacionats

Article

El Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic preveu una trentena d’actuacions amb gairebé 2 milions d’euros de pressupost

Article

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient, ha volgut donar visibilitat al Dia Internacional d'Acció pel Clima amb una acció a peu de carrer i a les xarxes socials per conscienciar la població de la necessitat d'involucrar-se amb la lluita contra el canvi climàtic.

Article

La declaració contempla un ampli ventall de mesures que inclouen mobilitat, infraestructures, model energètic, creixement econòmic sostenible i consum i gestió de residus, entre altres.

 

Butlletí