La CEL de Caldes, comunitat energètica local per fomentar l’energia fotovoltaica

29/11/2021 - 13:42

La Cel de Caldes és una Comunitat Energètica Local que neix per impulsar la transició energètica a Caldes de Montbui amb els següents objectius: impulsar l’ús d’energies renovables enfront els combustibles fòssils; contribuir a complir els objectius de reducció d’emissions de CO2; fomentar la participació ciutadana en la transició energètica; establir mecanismes per lluitar contra la pobresa energètica i rebaixar la factura elèctrica dels calderins i les calderines.

Una comunitat energètica és una manera d’empoderar les persones a través d’un nou model de generació i consum, on l’energia es produeix localment i, per tant, es guanya independència respecte les grans plantes de generació.

A més del guany ambiental la CEL de Caldes oferirà beneficis a nivell econòmic i social ja que generarà ingressos locals derivats de la seva construcció, operació i manteniment.

La ciutadania podrà participar en La Cel sense canviar d’empresa comercialitzadora i a través de dues modalitats: compartint l’energia de plaques instal·lades en equipaments municipals (previ concurs públic) o fomentant la generació d’energia fotovoltaica en instal·lacions privades.

 

Preinscripcions a La CEL

L’alcalde, Isidre Pineda, el regidor d’Acció Climàtica, Jordi Martin, i el personal tècnic  a càrrec de l’Oficina d’Acció Climàtica, han presentat les línies generals de La CEL aquest matí. Alhora, han anunciat el tret de sortida de la comunitat convidant a la ciutadania a interessar-se pel projecte i a fer una preinscripció prèvia a través del formulari en línia o a l'Oficina d’Acció Climàtica (pl. de la Font del Lleó, 11 - Tel: 93 519 00 05  -  accioclimatica@caldesdemontbui.cat (atenció presencial amb cita prèvia)

 

Modalitat A

L’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania la cessió d’una part de les plaques fotovoltaiques dels equipaments públics (1kWp per família). Aquesta modalitat està pensada per a persones que tinguin dificultats per fer-se una instal·lació FV (per exemple habitatges de lloguer en blocs plurifamiliars). Caldrà viure dins el radi de 500m. d’una instal·lació pública i ser elegible després d’un procés de concurs públic.

L’estalvi per a la Modalitat A es calcula que serà entre 150 i 250€ a l’any i el cost de participació serà de 50€/any.

 

Modalitat B

La segona porta d’entrada a La CEL es basa en el foment de la generació privada d’energia fotovoltaica i s’adreça a la ciutadania i empreses que ja disposin o vulguin disposar d’instal·lacions per a la captació d’energia solar.

L’estalvi per a aquesta modalitat, amb una instal·lació de 2-3kWp, pot ser de 400 a 700€ a l’any. El cost de participació serà 10€/any per a la Modalitat B.

La CEL de Caldes oferirà un servei de gestió energètica, amb monitorització del consum i una plataforma digital de gestió. Aquestes eines permetran millorar l’eficiència energètica equilibrant consum i generació, calcular l’estalvi obtingut, identificar incidències a la instal·lació i consultar indicadors.

La CEL de Caldes en dues fases

Es preveu el desplegament de La CEL de Caldes en dues fases: a la primera fase, que començarà a ser operativa a principis de l’any vinent,  hi haurà disponibles 6 instal·lacions fotovoltaiques que cobriran la major part del nucli urbà  per a persones sol·licitants de la modalitat A (al pavelló municipal d’esports Torre Roja, als habitatges polivalents del carrer de Buenos Aires, a les grades del  Camp de Futbol, al Centre Cívic, a la Biblioteca i al pavelló municipal d’esports Bugarai). Aquestes instal·lacions sumaran 234kWp. que es distribuiran de la següent manera: 134 per autoconsum municipal i 100 per a 100 famílies del municipi.

Un cop desplegada totalment hi haurà 34 instal·lacions que permetran una cobertura total del municipi.

La CEL de Caldes transformarà la manera en què la ciutadania calderina accedeix a l’energia, fomentant la producció d’energia renovable en l’àmbit local i el consum eficient de recursos, sense deixar de banda la població més vulnerable.


 

Municipis: 
Vallès OrientalCaldes de Montbui

Relacionats

Article

L'Associació de Municipis de la Riera de Caldes estrena un vídeo promovent la Transició Energètica del territori, en especial, en les empreses situades als polígons industrials.

Article

A principis d'aquest any, des de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC) es va endegar el programa del Gestor Energètic per ajudar a les empreses dels polígons del territori i els propietaris de les naus en el seu camí cap a l'eficiència energètica.

Article

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha fet un pas important cap a la sostenibilitat amb la instal·lació de 137 panells fotovoltaics, 72 a l’edifici Mirador i 65 a l’antiga Casa de la Caritat. Aquesta mesura s’emmarca dins del suport de la Diputació de Barcelona en la descarbonització del CCCB, en línia amb el Pla Clima.

Butlletí