Guia municipal d'inspecció i manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica

29/10/2010
El Grup d'Energia i Canvi Climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha presentat la Guia en la jornada tècnica L'energia solar tècnica: estat actual i eines municipals, celebrada el 21 d'octubre.

Aquest document pretén ser una eina de consulta que faciliti la feina d'inspecció i manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS). Tanmateix, s'ha volgut que la Guia inclogui una sèrie d'eines concretes útils i aplicables directament per part dels municipis. Per aquest motiu consta de dos grans blocs:

En el primer es donen a conèixer de forma teòrica i sintètica els elements i els paràmetres més significatius de les instal·lacions solars tèrmiques per a producció d'aigua calenta sanitària.

En el segon bloc es detallen les cinc eines principals i el detall desglossat per a la verificació de projectes i instal·lacions, així com els requeriments bàsics per a la programació dels manteniments preventius d'aquestes instal·lacions.

Cada eina està dissenyada per aplicar en moments diferents per part del tècnic municipal.

Tota la Guia disponible a l'enllaç

 -Eina 1: Verificació del dimensionat de projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica. Inclou:

o   Aplicatiu XARXA SOLAR V.1.0: Fulla de càlcul en format Excel per autocàlcul a partir de dades de partida.

o   Document de suport a l ‘Eina.

Descarregable a l'enllaç

-Eina 2: Llista de verificació dels continguts documents de projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica. Inclou:

o   Model de llista de verificació documental dels projectes

o   Document de suport a l ‘Eina.

Descarregable a l'enllaç

-Eina 3: Esquemes de referència per a la verificació dels esquemes de projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica per tipologies.

Descarregable a l'enllaç

-Eina 4: Llista de verificació i instruccions d'inspeccions in-situ de projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica. Inclou:

o   Model de llista de verificació per portar a la inspecció.

o   Document de suport al model de llista de verificació amb tres apartats: preparació prèvia de la inspecció, controls durant la inspecció, resolucions després de la inspecció.

Descarregable a l'enllaç

-Eina 5: Guia sobre el manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica. Inclou:

o   Instruccions i procediment bàsic de manteniment.

o   Model de contracte de manteniment.

Descarregable a l'enllaç

L'objectiu és que la Guia es converteixi en un instrument útil i pràctic per als ajuntaments i un complement a les Ordenances solars.

Relacionats

Article

L'aprofitament tèrmic de l'energia solar consisteix en captar la radiació solar per augmentar la temperatura d'un fluid, generalment aigua, que s'acumula a aquesta temperatura fins que es necessita. 

Article
Del 3 a l'11 d'octubre

 

 

ARA MÉS QUE MAI, CONSERVAR LA NATURA ÉS CONSERVAR LA NOSTRA SALUT.

La crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint en aquests temps posa de rellevància la relació directa de la salut de les persones amb la del nostre entorn.

Article

Des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, en coordinació amb la Xarxa de Biblioteques Municipals organitzem un seguit de tallers de contacontes del llibre El senyor Riu, per sensibilitzar als infants sobre el cicle de l’aigua.

Butlletí