Guia municipal d'inspecció i manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica

29/10/2010
El Grup d'Energia i Canvi Climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha presentat la Guia en la jornada tècnica L'energia solar tècnica: estat actual i eines municipals, celebrada el 21 d'octubre.

Aquest document pretén ser una eina de consulta que faciliti la feina d'inspecció i manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS). Tanmateix, s'ha volgut que la Guia inclogui una sèrie d'eines concretes útils i aplicables directament per part dels municipis. Per aquest motiu consta de dos grans blocs:

En el primer es donen a conèixer de forma teòrica i sintètica els elements i els paràmetres més significatius de les instal·lacions solars tèrmiques per a producció d'aigua calenta sanitària.

En el segon bloc es detallen les cinc eines principals i el detall desglossat per a la verificació de projectes i instal·lacions, així com els requeriments bàsics per a la programació dels manteniments preventius d'aquestes instal·lacions.

Cada eina està dissenyada per aplicar en moments diferents per part del tècnic municipal.

Tota la Guia disponible a l'enllaç

 -Eina 1: Verificació del dimensionat de projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica. Inclou:

o   Aplicatiu XARXA SOLAR V.1.0: Fulla de càlcul en format Excel per autocàlcul a partir de dades de partida.

o   Document de suport a l ‘Eina.

Descarregable a l'enllaç

-Eina 2: Llista de verificació dels continguts documents de projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica. Inclou:

o   Model de llista de verificació documental dels projectes

o   Document de suport a l ‘Eina.

Descarregable a l'enllaç

-Eina 3: Esquemes de referència per a la verificació dels esquemes de projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica per tipologies.

Descarregable a l'enllaç

-Eina 4: Llista de verificació i instruccions d'inspeccions in-situ de projectes d'instal·lacions d'energia solar tèrmica. Inclou:

o   Model de llista de verificació per portar a la inspecció.

o   Document de suport al model de llista de verificació amb tres apartats: preparació prèvia de la inspecció, controls durant la inspecció, resolucions després de la inspecció.

Descarregable a l'enllaç

-Eina 5: Guia sobre el manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica. Inclou:

o   Instruccions i procediment bàsic de manteniment.

o   Model de contracte de manteniment.

Descarregable a l'enllaç

L'objectiu és que la Guia es converteixi en un instrument útil i pràctic per als ajuntaments i un complement a les Ordenances solars.

Relacionats

Article

L'aprofitament tèrmic de l'energia solar consisteix en captar la radiació solar per augmentar la temperatura d'un fluid, generalment aigua, que s'acumula a aquesta temperatura fins que es necessita. 

Article

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha elaborat una llista amb una sèrie de recomanacions a tenir en compte per l'estalvi energètic a la llar, durant la situació actual de teletreball i confinament derivada de la crisi del Coronavirus.

Article

Rubí Brilla proposa diferents mesures d’estalvi adreçades als comerços que aquests dies estan tancats a causa del confinament decretat per contenir la Covid19.

Butlletí