Guia de mesures per reduir els danys causats per la fauna salvatge en conreus, zones urbanes i infraestructures

Font: Diputació de Barcelona

11/12/2018 - 18:12

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, ha promogut l’elaboració d’una Guia de mesures més adequades i eficients per reduir danys de mamífers de la fauna salvatge, en particular del senglar, tant en conreus i pastures, com en zones urbanes i infraestructures.

La presentació de la Guia ha tingut lloc aquest dimecres a Talamanca, en un acte que ha comptat amb la participació de la directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat, Montse Barniol, i el diputat adjunt d’Espais Naturals, Jesús Calderer, juntament amb l’empresa Minuartia, encarregada de la seva elaboració.

La Guia es centra en els principals mamífers que causen conflictes, com són quatre espècies d’ungulats salvatges: el senglar (Sus scrofa) i els cèrvids, concretament el cabirol (Capreolus capreolus), la daina (Dama dama) i el cérvol (Cervus elaphus), i conté exemples de mesures d’efectivitat contrastada i amb dades bàsiques per emprendre la seva aplicació. Cadascuna de les mesures disposa d’una fitxa amb informació rellevant per a la seva utilització i que pot ser actualitzada amb la incorporació d’elements innovadors que puguin ser també de referència en evitar danys.

En la presentació de la Guia, el diputat Jesús Calderer ha volgut remarca la importància d’aquesta Guia com un instrument de molta utilitat per donar resposta a demandes que es fan des dels municipis per poder solucionar problemes sorgits de la fauna salvatge, especialment els senglars, remarcant també que es tracta d’una «Guia viva, que anirà incorporant les novetats que vagin sorgint  i que es podran consultar i descarregar des d'una web específica». En aquest sentit, Calderer ha anunciat que les mesures que surten a la Guia, els ajuntaments les podran demanar a través del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona.

Per la seva banda, la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol, ha explicat que per assolir un nivell de poblacions estables en fauna salvatge «cal aplicar totes les mesures necessàries i possibles per superar aquesta problemàtica i arribar a l’escenari d’una població estable que no generi conflictes». Barniol ha destacat també que el catàleg és una mostra de treball coordinat entre administracions, en aquest cas, amb la Diputació de Barcelona.

Mesures classificades per tipologies
Les accions o mesures descrites en el catàleg es classifiquen en diferents tipologies, ja siguin d’exclusió, d’expulsió o dissuasives, de captura i d’informació. Així, les mesures d’exclusió son les destinades a evitar l’entrada d’animals en conreus i espais lliures amb tancaments perimetrals; les mesures d’expulsió són aplicades per foragitar els animals amb dispositius acústics o dissuasius olfactoris; les de captura, usades per treure animals en zones urbanes i infraestructures, i les mesures de comunicació, per informar i motivar canvis d’hàbits de les persones que poden contribuir a generar o agreujar els conflictes generats bàsicament pel senglar.

El catàleg també disposa de mesures destinades a actuar sobre la vegetació o en l’adaptació d’elements del mobiliari urbà com ara papereres o contenidors de residus, per evitar que atreguin els senglars i impedint que tinguin accés a aliment. També es diferencia el lloc d’aplicació de les mesures, segons siguin espais urbans, agroforestals, com ara conreus i zones de pastura, infraestructures, en les que també s’hi poden incloure les de tractament de residus, o altres diversos que poden incloure equipaments esportius, com ara camps de golf o de futbol.

Finalment, una tercera classificació diferencia les mesures amb efecte ja sigui permanent, per aquelles que si es mantenen adequadament mantenen a llarg termini la seva efectivitat, o temporal, per aquelles que perden la seva efectivitat amb el transcurs del temps o que es poden transportar o activar per aplicar només en els períodes i llocs en que es produeixen danys en moments concrets.

En cadascuna de les fitxes descriptives de mesures s’indica a quin tipus corresponen per a cadascuna de les classificacions, segons quin sigui l’àmbit d’aplicació i el tipus i durada dels seus efectes.


 

 
Categories: 

Relacionats

Article

Enguany, el calendari està dedicat a les Libèl·lules del delta del Llobregat, amb una selecció d'imatges que mostren les particularitats de la vida d'una variada tria d’espècies d’aquest grup d’insectes. 

Article

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha publicat, en format digital, el segon l’Anuari ornitològic del delta de l’Ebre, corresponent a les observacions avifaunístiques més destacades realitzades al llarg de 2015. L’Anuari és una publicació periòdica que té com a objectiu la documentació científica i la divulgació de la riquesa i la importància del delta de l’Ebre, per difondre aquest actiu entre el públic en general i especialment al vinculat al turisme ornitològic.

Article

El programa Interreg MED té previst obrir la seva tercera convocatòria a principis de novembre de 2018 i fins finals de gener 2019.

El pressupost previst per aquesta convocatòria serà de 30 milions d’euros, que estarà cofinançat pel programa FEDER i IPA (Instrument de Preadhesió). Els objectius susceptibles de finançament seran:

  • Objectiu 1: Creixement blau: centrat en els clústers marítims;
  • Objectiu 3.1: Turisme sostenible: centrat en la insularitat i les àrees de baixa densitat;
  • Objectiu 3.2: Protecció de la biodiversitat: centrat en àrees marines protegides.

Butlletí