'Estudi del soroll generat durant la recollida dels residus municipals en la fracció Resta'

Font: Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
07/04/2014

Aquest Estudi del soroll generat durant la recollida dels residus municipals en la fracció Resta ha estat elaborat a proposta del Grup de Treball de Prevenció de la Contaminació Acústica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Malgrat que la principal font de soroll en entorns urbans és el trànsit rodat, la majoria de queixes es concentren en fonts de soroll puntuals, com ara el soroll generat per la recollida dels residus municipals, que és responsabilitat directa de l'ajuntament.

Per això, des del grup de treball de la Xarxa s'ha promogut un estudi per tal de caracteritzar el soroll generat durant el procés de recollida de residus municipals. L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental (OTAGA) de la Diputació de Barcelona ha coordinat el treball i ha encarregat el treball de camp i la recollida de dades a TecnoCampus Mataró-Maresme.

Aquest treball se centra en l'estudi del soroll produït durant la recollida de la fracció resta dels residus municipals, que és la fracció que es recull amb una freqüència més elevada i generalment de nit, amb 80 mesures realitzades a diversos municipis amb sistemes de recollida amb contenidors al carrer diferents.

L'Estudi presenta unes conclusions dels resultats del treball de camp realitzat i unes recomanacions del Grup.

Podeu accedir aquí

Etiquetes: 

Relacionats

Article

L'aprofitament tèrmic de l'energia solar consisteix en captar la radiació solar per augmentar la temperatura d'un fluid, generalment aigua, que s'acumula a aquesta temperatura fins que es necessita. 

Article

Per salut, perquè el planeta ho necessita i perquè cal actuar davant l’emergència climàtica, l’1 de gener de 2020 entrarà en vigor la zona de baixes emissions (ZBE) permanent. Aquesta mesura limitarà la circulació dels vehicles més contaminants, reduirà un 15% les emissions de NO2 i millorarà la qualitat de l’aire. L’any 2018 la contaminació va provocar la mort de 351 persones a la ciutat.

Article

Expoelectric és l'esdeveniment més important de vehicles elèctrics i energies renovables del sud d'Europa. Durant el cap de setmana del 2 i 3 de novembre va celebrar la seva 9a edició a l'Arc de Triomf de Barcelona.

Butlletí