'Estudi del soroll generat durant la recollida dels residus municipals en la fracció Resta'

Font: Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
07/04/2014

Aquest Estudi del soroll generat durant la recollida dels residus municipals en la fracció Resta ha estat elaborat a proposta del Grup de Treball de Prevenció de la Contaminació Acústica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Malgrat que la principal font de soroll en entorns urbans és el trànsit rodat, la majoria de queixes es concentren en fonts de soroll puntuals, com ara el soroll generat per la recollida dels residus municipals, que és responsabilitat directa de l'ajuntament.

Per això, des del grup de treball de la Xarxa s'ha promogut un estudi per tal de caracteritzar el soroll generat durant el procés de recollida de residus municipals. L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental (OTAGA) de la Diputació de Barcelona ha coordinat el treball i ha encarregat el treball de camp i la recollida de dades a TecnoCampus Mataró-Maresme.

Aquest treball se centra en l'estudi del soroll produït durant la recollida de la fracció resta dels residus municipals, que és la fracció que es recull amb una freqüència més elevada i generalment de nit, amb 80 mesures realitzades a diversos municipis amb sistemes de recollida amb contenidors al carrer diferents.

L'Estudi presenta unes conclusions dels resultats del treball de camp realitzat i unes recomanacions del Grup.

Podeu accedir aquí

Etiquetes: 

Relacionats

Article

Aquesta convocatòria de subvencions busca incentivar projectes que promoguin la lluita contra la crisi climàtica i propostes de solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla Clima i a la Declaració d’emergència climàtica. Les propostes es poden presentar fins el 26 de juliol.

Article

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, ha dissenyat un informe interactiu per a les dades recollides per l’operatiu de la campanya del Pla de Vigilància contra incendis forestals PVI 2020. L’objectiu és millorar i facilitar l’accés a les dades a tots els usuaris, per la qual cosa s’ha elaborat aquesta guia d´ús.

Article

Mou-te pels diferents espais de la ciutat i descobreix informació sobre microdecisions que poden ajudar-te a assolir el Residu Zero en aquest nou viatge.

Butlletí