Es presenta el nou servei de recollida de residus i neteja viària a Barberà del Vallès

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès

02/11/2018 - 11:49

El nou sistema inclou la implantació del sistema porta a porta de recollida de residus, la implantació d'una recollida específica per a grans productors (establiments comercials) a partir del 2020, també amb el model Porta a Porta; el dimensionat adequat i renovació de maquinària dels serveis de recollida de residus i neteja viària i la dotació a totes les localitzacions de contenidors del mateix disseny i de les 5 fraccions de residus.

La regidoria de Territori i Medi Ambient de l'Ajuntament de Barberà del Vallès va ser l'encarregada de presentar públicament a la ciutat, el passat 10 d'octubre, el nou servei de recollida de residus i neteja viària que s'hauria d'implementar a partir del març de 2019. Aquest acte informatiu va comptar amb la presència del responsable polític i responsables tècnics de l'àrea municipal de Territori i Medi Ambient i també amb una representant de l'empresa Sporta Serveis Ambientals, a qui se li va fer l'encàrrec d'analitzar la situació del municipi i propostes de millora.

El regidor de Territori i Medi Ambient, Fabià Díaz-Cortés, va presentar l'acte i la seva intervenció es va centrar en situar l'estat actual del servei de recollida de residus i neteja viària, que va qualificar "d'insuficient i que no respon a les necessitats actuals de la ciutat". Va recordar que l'actual servei es remunta a l'any 2012, on el Ple Municipal va aprovar un servei que havia de durar entre l'any 2013 i 2018, amb possibilitats de prorrogar-lo fins 3 anys més, i que suposava "una retallada de mig milió d'euros anuals, el que significa que a l'any 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 s'han deixat d'invertir mig milió d'euros anuals, segons el contracte que es va aprovar a l'any 2012". En aquest escenari, el regidor va ressaltar que "des de l'Ajuntament s'ha treballat en aquests darrers 2 anys per donar la millor resposta possible a les mancances del servei i treballar en l'elaboració d'un nou servei i model de recollida de residus i neteja viària que ha de donar resposta a una millor dotació de servei que necessita la ciutat i, al mateix, ha de donar resposta a un canvi de model que faci millorar els nivell de reciclatge del veïnat".

El responsable municipal d'Espai Públic i Sostenibilitat de l'àrea de Territori i Medi Ambient, Lluís Camí, va ressaltar que estem davant un nou model que més que complir amb unes determinades hores per servei -un model que fins ara no ha funcionat- "l'objectiu també en el nou contracte és que es cumpleixi amb que els serveis es fan correctament, essent l'empresa qui ha d'organitzar-se per fer la tasca contractada correctament, amb la supervisió necessària que ha de fer l'Ajuntament".

Per la seva banda, Lorena López, tècnica municipal de Serveis de l'àrea de Territori i Medi Ambient, va ser l'encarregada de presentar en detall el nou servei i model de recollida de residus i neteja viària, on es ressalten les següents mesures: 

1. Dimensionat adequat i renovació de maquinària dels serveis de recollida de residus i neteja viària. Lorena va ressaltar que "aquesta millora permetrà tenir nous vehicles i l'ambientalització de la flota essent més respectuosos i sostenibles amb el medi ambient. A més s'inclouran serveis específics que en el contracte actual no estan contemplats com la neteja de places i parcs i papereres". Un altra servei que es reforçarà amb equips de treball estacionals (cada època de l'any tindran una funció diferent) són els de la desbrossada i retirada d'herbes, el reforç del servei d'aigua per a neteja a l'estiu i el reforç de neteja amb la caiguda de fulla.

2. La dotació a totes les localitzacions de contenidors del mateix disseny i de les 5 fraccions de residus. Lorena va posar de manifest que aquesta "mesura és molt important perquè suposa la substitució de tots els contenidors i poder fer servir només camions de càrrega lateral, i optimitzar els recursos respecte de l'actual contracte, on necessitem tres models de camions per tres tipologies diferents de contenidors". També va afegir que amb aquesta mesura "s'aconsegueix la potenciació de la fracció orgànica incorporant contenidors de la mateixa capacitat que per les altres fraccions de residus" (actualment són de 240 litres vs. els 3.000 litres per la resta de fraccions). Hem de recordar que la fracció orgànica pot suposar més del 40% dels residus generats, per contra actualment només se separa un 5%.

3. La implantació del sistema porta a porta de recollida de residus. La tècnica municipal va explicar que "aquest sistema consisteix en lliurar els residus al servei municipal prèviament separats en origen a la porta de casa en uns dies i horaris determinats i així eliminar els contenidors del carrer" i es va posar de manifest que, actualment, aquest és l'únic sistema que permet superar el 50% de recollida selectiva arribant entre el 60 i el 80%. El sistema de recollida porta a porta s'implantaria, en una primera fase, a la zona de Can Gorgs, Can Gorgs II i Estació-Ca n'Estapé a l'octubre de 2019. També es va anunciar que abans de l'entrada en vigor del nou servei al març de 2019 s'animarà a veïnat dels tres barris a desenvolupar una prova pilot, i a partir del març del 2019, amb l'entrada en vigor del nou contracte està contemplada la creació d'un equip de treball que, des de la proximitat i el treball colze a colze amb el veïnat dels tres barris, resolgui dubtes i doni suport a la implantació amb normalitat del servei a partir de l'octubre de 2019. També, es va remarcar que en el moment de la seva implantació, l'Ajuntament facilitarà, individualment i gratuïtament, els cubells necessaris per cada fracció i les bosses. Les millores que s'obtindran amb la posada en marxa del sistema porta a porta són:

  • Major comoditat en deixar els residus al davant de casa, sobretot per a la gent gran o persones amb dificultats funcionals.
  • Alliberament d'espai a la via pública per la retirada de la totalitat dels contenidors.
  • Un major control de l'empresa prestatària del servei amb una tecnologia de seguiment dels cubells buidats i permetrà establir les bases per a un futur pagament de la taxa, en funció dels residus efectivament generats per cada unitat familiar.

4. La implantació d'una recollida específica per a grans productors (establiments comercials) a partir del 2020, amb el model Porta a Porta, que Lorena López va ressaltar que "ja existia abans del 2013 i amb el contracte actual es va eliminar, un fet que ha suposat el desbordament continu dels contenidors que haurien de ser d'ús domèstic". Aquesta implantació necessita d'un estudi de detall que el nou contracte també contempla i que un cop realitzat facilitarà la seva implantació a partir del 2020.

La introducció del Porta a Porta a tres barris específics de la ciutat suposarà treballar en els propers 4-5 anys (2019-2024) amb tres sistemes a la ciutat: el PAP, la recollida neumàtica i els contenidors amb les cinc fraccions. Al voltant d'aquest tema el regidor Fabià Díaz-Cortés va deixar molt clar que amb l'entrada en funcionament del nou servei al març del 2019 "no suposarà cap increment de la coneguda com taxa d'escombraries" que es paga per fer front a la recollida, transport i tractament de residus (bàsicament a través de l'Ecoparc 2). El regidor va manifestar que "la necessitat de tenir consolidat el nou servei i poder fer els estudis corresponents i amb rigor ens situa a l'any 2021 per poder posar en marxa una nova taxa que sigui fruit també del debat i consens de ciutat, i que ha d'evitar ser una tarifa plana com l'actual, que no respon a un model progressiu, just i de corresponsabilitat".

Des de la Regidoria de Territori i Medi Ambient es va compartir amb el veïnat present que la recollida selectiva a Barberà del Vallès, amb la utilització del sistema de recollida selectiva de 5 fraccions, se situa en el 30%, per sota de la mitjana de Catalunya (39%) i molt lluny dels objectius europeus que marquen que per a l'any 2020 els residus correctament segregats han de suposar un 50% del total generat, i dels catalans que són encara més exigents establint com a objectiu un 60%. Per tal d'arribar a aquest objectiu, un objectiu que es va remarcar que també comparteix l'Ajuntament de Barberà, s'han de realitzar nous models més recuperadors, i va en línia de l'objectiu compartit entre les institucions europees, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Finalment, va intervenir Patrícia Marin, en representació de l'empresa Spora, exposant diferents casos existents i d'èxit on s'està implantant el Porta a Porta (PAP), tant al nostre país, on ja s'arriba als 200 municipis amb diferents graus d'implantació del PAP, amb exemples de pobles petits, ciutats mitjanes, barris de Barcelona; com a grans ciutats europees.

L'acte de presentació pública del passat 10 d'octubre a la ciutat del nou servei culmina una primera fase informativa que conclourà amb el Ple Municipal del mes d'octubre. En aquesta primera fase, s'ha informat i posat a disposició de tots els grups polítics amb representació al Ple Municipal tota la documentació generada, a més de mantenir una reunió específica amb les associacions de veïns i veïnes on s'implantarà la recollida Porta a Porta i la FAVB per avançar informativament aquest nou model. Un cop superada aquesta primera fase, a partir del mes de novembre, el treball de proximitat amb el veïnat, entitats i partits polítics prosseguirà per tal de generar la confiança mútua suficient que asseguri, amb l'entrada en vigor del nou servei a partir del març de 2019, un avenç en la corresponsabilitat ajuntament-veïnat en matèria de residus i neteja viària.


 

Categories: 
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Per celebrar aquesta commemoració, l'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg dels pròxims dies.

Article

S'ha avaluat la quantitat d'elements impropis del rebuig orgànic des Castell a Menorca, que per ser aprofitable ha d'estar per sota del 15%​

Article

Abans de la implantació del sistema Porta a Porta, el percentatge de recollida selectiva de residus era del 45 %.

Butlletí