Els governs locals, garants de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

09/09/2010 - 00:00
Des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es va presentar un document de propostes a incloure a l'Estratègia, a través de la Mesa local, que han permès destacar el paper dels governs locals com a garants de l'Estratègia en el territori.

Aquest 31 d'agost de 2010, s'ha aprovat l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya (L'EDSCAT) per acord de govern de la Generalitat de Catalunya. L'Estratègia és el full de ruta que fixa els objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a escenaris de més sosteniblitat en l'horitzó del 2026, basats en una economia ecoeficient, de baix contingut en carboni i que minimitza els impactes sobre la salut i el medi.

L'Estratègia reconeix, tal i com va proposar la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que els governs locals han d'esdevenir els garants de l'Estratègia en el territori. En conseqüència, l'encaix institucional entre l'extens treball desenvolupat fins ara pel món local i l'Estratègia serà una de les claus per a una implantació reeixida.

Cal destacar que, l'Estratègia preveu instruments específics de coordinació interadministrativa. El Govern de la Generalitat i les administracions locals tenen una responsabilitat directa en la gestió de la transició envers un model de país més sostenible i en la consecució efectiva dels objectius sostenibilistes que estableix l'EDSCAT. Més enllà d'aquesta constatació directa, les administracions han d'exercir una funció exemplificadora i implicar-se, més que qualsevol altre actor, tant en l'assoliment d'objectius sostenibilistes com en l'orientació dels processos per arribar-hi.

Un dels instruments que adquireix especial rellevància consisteix en la consolidació o creació d'organismes mixtos que intervinguin en el seguiment i la implantació de l'Estratègia. En aquest sentit, es proposa la consolidació de la Mesa local com a òrgan de representació i coordinació amb el món local, amb funcions d'establir eines d'intercanvi i reforç mutu entre el món local i el departament amb competències ambientals i de sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, elaboració de propostes de mecanismes d'encaix de l'Estratègia amb les agendes 21 locals i d'altres instruments locals per garantir la coherència de la transició sostenibilista.

(P)

MESA LOCAL: És un òrgan de participació específic per al món local.

Té l'objectiu de garantir la màxima coherència entre l'Estratègia i les nombroses agendes 21 implantades en el territori, valoritzar l'experiència adquirida pel món local i planificar conjuntament propostes de futur que enriqueixin ambdós processos. Han format part d'aquest espai de participació els ens més representatius del món local català (les quatre diputacions catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis), i també les xarxes locals vinculades a temes de sostenibilitat com la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat i el Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA). La Mesa ha realitzat un total de 3 sessions, aportant en conjunt 70 propostes. Així mateix, la Xarxa ha promogut un debat més aprofundit sobre l'encaix entre les agendes 21 i l'Estratègia en el marc d'un grup de treball específic.

Relacionats

Article

Les actuacions fetes a la primavera comencen a donar resultats i a la tardor es preveu continuar plantant més vegetació autòctona.

Article

El 8 de juliol va tenir lloc l’audiència pública oberta a tothom sobre l’estratègia de ciutat per fer front a l’emergència climàtica.

Article

Els i les alumnes de l’Escola fan un receptari adreçat a les persones usuàries del Programa d’aliments solidaris. Un total de deu alumnes d’entre 16 i 29 anys de la Casa d’oficis treballen en unes fitxes per elaborar menús que evitin el malbaratament alimentari.

Butlletí