Els camins escolars de Montmeló fomentaran la mobilitat i l'autonomia dels infants

Font: Ajuntament de Montmeló

05/09/2019 - 14:15

Amb el començament del nou curs escolar, es posarà en marxa la xarxa de Camins Escolars de Montmeló, un projecte triat per la ciutadania de Montmeló en els Pressupostos Participatius 2018, que possibilitarà als infants i a les famílies un recorregut més lliure de trànsit rodat.

El gener del 2013, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Montmeló, les AMPA i l’equip directiu dels centres educatius, es va realitzar l’estudi de Camins Escolars a Montmeló. La idea de camí escolar sorgeix com una proposta d’educació per a mobilitat a l’escola i del Pla de Mobilitat Urbana de Montmeló. Aquest projecte va ser presentat als Consells Escolars del centre, al Consell Escolar Municipal i a l’Espai de Debat Educatiu (EDE).

El projecte inicial va ser dividit en dues fases. Una primera fase que és la que s’està duent a terme i una segona fase que consistirà en l’adequació de l’avinguda de Vilardebò i del carrer de Pelai (arranjament de voreres, connexió amb espais públics, instal·lació de separadors, ressalts, paviments diferenciats, senyalització vertical i horitzontal, referencial punts singulars, etc).

A proposta del representant de l’EDE, el Plenari del Consell de Poble va triar la inversió de la primera fase de Camins escolars i saludables per als pressupostos participatius del 2018, que va rebre un total de 415 vots, essent la proposta més votada.

El Camí Escolar és una iniciativa educativa i urbanística que comprèn actuacions en diversos àmbits, amb l’objectiu d’ajudar a que els nens i nenes puguin anar a peu a l’escola de manera autònoma i segura. Calen carrers més segurs, on els infants puguin conquerir progressivament els marges d’autonomia que corresponen a la seva edat, i és bo que per ells mateixos puguin ser conscients de les oportunitats que una major seguretat els pot oferir. A més d’un espai de desplaçament, el carrer s’hauria d’entendre i de potenciar com a espai de relació i de convivència, on es poguessin compatibilitzar els interessos individuals i col·lectius de tots els ciutadans.

El camí escolar és una xarxa d’itineraris segurs que permet que els nens, nenes, adolescents i joves es desplacin a l’escola a peu amb els objectius de fomentar la mobilitat sostenible; promoure l’autonomia dels infants; recuperar l’espai públic com a espai de convivència, experiència i aprenentatge i reduir la contaminació atmosfèrica i sonora.

Dins la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre, des de la regidoria de Mobilitat, es durà una campanya d’informació i sensibilització per donar a conèixer aquest Camí escolar. Al llarg del darrer trimestre de l’any es duran a terme tot un seguit d’accions amb l’alumnat i ciutadania per tal de promoure iniciatives relacionades amb la seva implementació: Veí amic, Xarxa de voluntaris-conductors, establiment de punts de sortida al llarg del recorregut, senyalització dels camins naturals per arribar a les escoles.

Un municipi on els infants són al carrer és un municipi segur.


 

Relacionats

Article

Viladecans ha posat en marxa una superilla de vianants a cavall entre dos dels barris més densament poblats de la ciutat, l’Eixample i La Montserratina  –situats al centre geogràfic del nucli urbà i on hi ha una part important de l’activitat comercial local–. Davant el procés de desescalada del confinament per la COVID-19, l’Ajuntament ha decidit engegar aquesta prova pilot per donar més espai als i les vianants en una zona profusament poblada i amb voreres en molts casos estretes, i també afavorir la connexió amb els principals espais d’esbarjo de l’entorn per al passeig.

Article

Sant Feliu crea el seu propi plànol metrominut per fomentar la mobilitat a peu. El metrominut és un esquema de la ciutat visualment semblant a un mapa del metro i serveix per mostrar recorreguts a peu entre diferents punts i equipaments de la ciutat. Cada recorregut ve acompanyat amb la distància aproximada entre els dos punts que connecta i del temps de trajecte a peu.

Notícia

Durant els mesos de la crisi sanitària per la covid-19 es van impulsar diverses mesures municipals per fomentar la mobilitat sostenible i garantir la distància de seguretat. A partir del setembre es posaran en marxa més actuacions per seguir incrementant l’espai públic per als vianants i ampliar els carrils bus i els corredors bici. També es mantenen 34 dels 60 carrers delimitats com a itineraris segurs temporals que es van obrir durant el desconfinament i alguns, com la via Laietana, s’incorporaran al programa “Obrim carrers”, que es reactivarà a la tardor.

Butlletí