El teu terrat és òptim per a generar energia?

Redacció
10/05/2015 - 00:00

L'Ajuntament de Barcelona ha llançat una campanya informativa per avançar cap a l'autosuficència energètica a la ciutat mitjançant dues eines TIC.  Concretament l'Assessor Energètic Virtual i el Mapa Energètic.

L'Assessor Energètic Virtual et permet saber com consumeixes i controlar la teva factura energètica.

T'has preguntat mai en quins àmbits de casa tens més potencial per estalviar? Saps a quines hores consumeixes més i quin impacte té en el cost? Tens una potència contractada adequada al teu consum?
L'Assessor Energètic Virtual t'ajudarà de manera personalitzada a assolir els teus objectius d'estalvi i a compartir-los amb tota la comunitat de Barcelona de manera senzilla i divertida.

El Mapa Energètic de Barcelona, desenvolupat per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Institut Municipal d'Informàtica, permet comprovar la capacitat energètica disponible en cobertes i terrats d'edificis, tant pel que fa a energia solar (tèrmica i fotovoltaica) com minieòlica, per tal què el ciutadà pugui decidir si hi ubica instal·lacions de generació d'energia, aprofitant les subvencions que el mateix Ajuntament preveu en el marc de la rehabilitació energètica d'edificis.

Per a desenvolupar aquest mapa, segons Daniel Prats, enginyer de telecomunicacions i encarregat de la gestió de dades del mapa, s'ha partit d'un estudi molt detallat sobre les teulades i terrats de la ciutat per classificar i detectar quina possibilitat d'eficiència hi hauria instal·lant plaques solars i eòliques.

La transformació d'aquestes dades en informació útil i entenedora, va requerir l'ús eines de tractament massiu d'informació geogràfica. Un cop es tenia la informació tractada, s'havia de carregar a la nova plataforma de BigData de la ciutat de Barcelona, coneguda com CityDB.

Aquest magatzem de BigData de la ciutat és el cor de la nova Plataforma d'Informació Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, la infraestructura informàtica per a la gestió de la ciutat intel·ligent, que facilita l'intercanvi d'informació entre els diferents sistemes de la ciutat a temps real i ofereix una visió completa i transversal per ajustar els serveis a les necessitats dels ciutadans. Aquesta infraestructura tecnològica millora la gestió de recursos com l'aigua, el transport públic, la neteja, les emissions de CO2 o l'eficiència energètica entre d'altres.

Segons Prats, el proper pas seria que les dades que es visualitzen en el Mapa Energètic de Barcelona fossin obertes per tal que la indústria i els ciutadans les puguessin utilitzar i generar així encara més valor afegit, per exemple, "empreses d'instal·lacions d'aparells receptors d'energia alternativa podrien saber quines zones concretes són òptimes i fer promocions especials per incentivar la instal·lació de les plaques en determinats barris".

Si s'activessin tots els terrats de la ciutat per utilitzar energies renovables per produir energia, es podrien arribar a generar uns 5.500 GWh/any.

 

 

Etiquetes: 

Relacionats

Article

Els protocols que marca el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic remarquen que les restes vegetals del litoral s’han de retirar d’una forma no agressiva, evitant maquinària pesada i utilitzant garbelladores i tamisadores.

Article

S’adequaran com refugis climàtics, amb temperatura ambient i entorn confortable, 9 equipaments esportius, cívics i culturals del Prat i 5 parcs i places amb ombres, bancs i fonts. Aquesta era una de les mesures contemplades per la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada el setembre de 2020.

Article

Sant Just Desvern redueix en un 30% la quantitat de fracció resta generada a les llars, a través d’un programa individualitzat de sensibilització per a la millora de la gestió de residus i els contenidors intel·ligents. 

Es confirma el resultat positiu de la primera prova pilot a l’Estat Espanyol del projecte LIFE REthinkWASTE juntament amb els contenidors intel·ligents.

La ciutadania valora favorablement la implementació del model GxC (Generació per Coneixement) de comunicació bidireccional mitjançant missatgeria mòbil.

Butlletí