El servei de recollida de residus i neteja viària incorpora nous vehicles més eficients a Mataró

Font: Ajuntament de Mataró

27/02/2019 - 10:57

El servei de recollida de residus i de neteja viària de l’Ajuntament ha incorporat des de principis d’any nous vehicles per renovar la flota i fer-la més eficient. En concret, s’han substituït vehicles que havien superat la seva vida útil i s’han adquirit alguns d’elèctrics més sostenibles, a més d’incorporar pesadors als camions de recollida de la brossa.

S’han adquirit quatre camions de recollida i compactació de residus, tres camions de caixa oberta, un camió bolquet també de caixa oberta, una màquina de neteja de platges, dos furgons de neteges especials, vuit màquines escombradores i, pel que fa els elèctrics, s’han adquirit set vehicles auxiliars d’escombrada, cinc furgonetes d’inspecció i dues motocicletes.

Pel que fa els pesadors, se n’han adquirit i instal·lat nou al braç dels camions de recollida, de manera que a la vegada que es buida el contenidor es pesa el seu contingut. El pesatge es fa cada dia i proporcionarà dades per a un seguiment més acurat de la utilització de les àrees d’aportació, tant pel que fa a la prevenció dels desbordaments i una millor gestió del servei en general, com per fer el retorn social de la recollida selectiva als barris en el marc del projecte Mataró cívica i activa.

Els nous vehicles i pesadors han suposat una inversió de 3,2 milions d’euros, que inicialment van a càrrec de la concessionària del servei, FCC, i s’amortitzen dins el contracte. L’última adquisició de vehicles s’havia fet al 2014, quan es van invertir 3,5 milions.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El projecte europeu Electrific, que vol facilitar l’extensió dels vehicles elèctrics millorant i simplificant qüestions com la càrrega, presenta la seva aplicació mòbil. TMB ha estat escenari d’una prova pilot del sistema.

Article

Aquest 8 de juliol ha començat a funcionar a L’Hospitalet un servei de carsharing amb una flota de dotze vehicles híbrids aparcats en dotze punts estratègics de la ciutat. Amb l’objectiu de lluitar contra els efectes del canvi climàtic i la contaminació ambiental, el Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet inclou entre les mesures que s’han d’aplicar a la ciutat el foment de l’ús compartit de vehicles (carsharing).

Article

L’equipament disposa d’una marquesina fotovoltaica i d’un espai per carregar fins a 4 vehicles simultàniament, tant turismes com motocicletes, amb un temps de càrrega de 2 hores.

Butlletí