El servei de gestió energètica compartida que promou Granollers Mercat aconsegueix estalviar més de 80.000 euros a les empreses

09/05/2021 - 13:20

El servei de gestió energètica compartida, Gestor energètic compartit 2020, que promou Granollers Mercat aconsegueix estalviar més de 80.000 euros a les empreses participants i redueix les seves emissions en més de 10 tones de CO2 cada any.

El servei de gestió energètica compartida és una iniciativa de col·laboració publicoprivada promoguda des de Granollers Mercat amb el suport de les associacions d’empresaris dels polígons industrials de Granollers. Aquest servei es proposa fomentar la incorporació de la gestió energètica en el dia a dia de l’activitat empresarial, millorant així la seva competitivitat. A través d’aquest servei les empreses tenen la oportunitat d’aplicar mesures per a reduir el consum i el cost energètic, reduir l’impacte que generen al medi ambient i treballar per a la implementació de projectes de generació d’energia renovable.

Les empreses participants en aquest iniciativa han disposat dels serveis d’una persona experta especialitzada en energia durant un període de 6 mesos, amb una major o menor dedicació depenent de la modalitat i la necessitat concreta.

El servei bàsic, realitzat de forma remota, permet a l’empresa conèixer el consum d’energia anual, verificar la contractació d’energia i fer un seguiment del consum i de la facturació. Opcionalment, l’empresa pot ampliar el suport per a desenvolupar alguna de les possibles mesures de millora detectades. En el servei avançat, es realitza una visita mensual a la planta per detectar i implementar punts de millora.

En aquesta segonaedició ha participat 14 empreses: Amcor Flexibles España SL, Velutex Flock SA, Aluminera Extrusion SA, Plasticband SA, Cosmo International Fragrances SL, Pfisterer Upresa SA, Lacteos del Vallès SA, Proalan SA, Ceisa Solutions SA, Clar Carton SA, entre d’altres.

Els resultats obtinguts en aquesta edició es resumeixen en el següent quadre:

Resultats globals

Reducció assolida en consum (kWh)

42.420 kWh

Potencial de reducció de consum (kWh/any)

667.816 kWh/any

Estalvi assolit (€)

81.269 €

Potencial d’estalvi anual (€/any)

88.186 €/any

Estalvi d’emissions assolit (Tn CO2/any)

10,2 Tn CO2/any

Potencial d’estalvi emissions (Tn CO2/any)

160,9 Tn CO2/any

 

Aquests resultats s’han aconseguit aplicant millores en la contractació de l’energia, en els propis processos productius (millores de calderes i circuits tèrmics, millores en circuit d’aire comprimit, etc), en controls de climatització i d’il·luminació i en la implementació d’aïllaments en espais calefactats. Cal destacar també l’avaluació i la implementació de sistemes de generació d’energia solar fotovoltaica per autoconsum.

Durant el desenvolupament del servei es va detectar i valorar la realització d’una compra agregada de sistemes d’aire comprimit, si bé es va descartar per causes relacionades amb la situació de pandèmia.

Properament està prevista una nova convocatòria del servei de gestió energètica compartida, que a més estarà lligada a la possible creació d’una comunitat energètica en els polígons industrials de Granollers. Aquesta comunitat energètica facilitaria la implementació de projectes col·laboratius, de sistemes d’autoconsum compartit o d’altres iniciatives com la compra agregada d’energia.

 

Accediu a la PRESENTACIÓ DELS RESULTATS

 
Categories: 

Relacionats

Article

Els quatre equipaments municipals que han participat en la Marató durant un mes han aconseguit un estalvi d’emissions de 7.808 kgCO2eq

Article

El servei de gestió energètica compartida és una iniciativa publicoprivada promoguda des de Granollers Mercat amb el suport de les associacions d’empresaris dels polígons industrials de Granollers. Aquest servei proposa la incorporació de la gestió energètica eficient en el dia a dia de l’activitat empresarial, millorant així la seva competitivitat. A través d’aquest servei les empreses tenen l’oportunitat d’aplicar mesures per reduir el consum i el cost energètic, l’impacte que generen al medi ambient i treballar per a la implementació de projectes de generació d’energia renovable.

Article

Els punts d’assessorament energètic de Barcelona (PAE) ja han evitat, des que es van crear, l’any 2017, 107.960 talls de subministrament de llum, d’aigua i de gas en domicilis de la ciutat. A més, han atès consultes de gairebé 155.500 persones de fins a 60.500 llars.

Butlletí