El reusencs sol·liciten 750 kW de potència d’origen solar per l’autoconsum gràcies a les bonificacions de l’IBI

14/01/2022 - 12:50

L’Ajuntament de Reus ha rebut, fins el moment, 36 sol·licituds de bonificació del 50% de descompte de l'IBI per instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Això suposa una potència total sol·licitada de 750 kW d’origen solar, tenint en compte que la potència mitjana dels habitatges és de 4,85 kW.

Cal recordar que al Ple del 22 d’octubre, on es van aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2022, es va ratificar l’ampliació d’aquestes bonificacions de dos a cinc anys. Aquesta bonificació s’aplicarà, per tant, durant 5 anys consecutius, a comptar des del primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud.

De les 36 sol·licituds rebudes, vuit ja s'han concedit (tres pels exercicis 2021-2022 on ja s'ha retornat el 50% de l'IBI pagat i cinc pel proper exercici fiscal 2022-2023); dues s’han denegat per incompliment dels requisits; en dos casos s’ha requerit documentació i la resta es troben en tramitació.

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, valora positivament el nombre de sol·licituds rebudes “i el seu increment en els darrers mesos, ja que el preu de la llum i una major conscienciació social fa que hi hagi un creixent interès per aquesta modalitat, que dia a dia guanya adeptes”. “L'autoconsum energètic genera beneficis econòmics i ambientals en la lluita contra el canvi climàtic a través de la producció d'energies netes i km 0, alhora que suposa un estalvi energètic i econòmic per al consumidor”, afegeix.

L’Ajuntament de Reus va engegar a principis d’any una campanya informativa per tal de fomentar la producció d’electricitat per al consum propi a nivell domèstic i empresarial amb instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència i mitjançant la utilització de fonts renovables locals. Amb aquesta campanya, la regidoria de Medi Ambient vol fer un pas endavant per donar a conèixer els avantatges de l’autoconsum i impulsar aquest tipus d’instal·lacions a la ciutat.

En aquesta línia, el propi Ajuntament aposta per l’autoconsum a les instal·lacions municipals i ratifica la seva aposta per l’energia verda amb l’empresa municipal Reus Energia, que ja ha iniciat els tràmits com a comercialitzadora.

Característiques de la instal·lació

Al web municipal reus.cat/autoconsum s’explica amb detall com fer el pas a l’hora de contractar una instal·lació d’aquest tipus.

El primer que cal tenir en compte és el consum d'energia elèctrica de la llar o empresa i la seva distribució horària (corba de càrrega) que depèn de les hores en què generem més consum energètic. Aquestes dades són necessàries per tal de dimensionar correctament la instal·lació.

Per a una instal·lació domèstica un dimensionat adequat pot estar a l'entorn de 3kW. Cal tenir en compte que la potència contractada en l'àmbit domèstic està al voltant dels 4,5 kW.

Els equips bàsics dels que es composa la instal·lació són principalment les plaques solars, l’estructura de suport de plaques, les proteccions de corrent i l’inversor. L'inversor és l'equip més important i que limita la quantitat d'energia que podem produir, per tant cal dimensionar-lo molt correctament. També cal pensar si es volen instal·lar bateries en un futur, ja que no tots poden gestionar la càrrega d'una bateria.

Un cop realitzada la instal·lació, s'ha de legalitzar mitjançant un butlletí de l'instal·lador i donar-la d'alta a la Generalitat.

Bonificació de l’IBI

La bonificació és d’aplicació només als béns immobles que realitzin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.

En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de el primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud.

El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable dels serveis tècnics de medi ambient municipals.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar la sol·licitud de bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de l'execució de la instal·lació. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se dels documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.


 

Municipis: 
Baix CampReus

Relacionats

Notícia

Aquest sistema ja funciona a les escoles Doctor Alberich i Casas, La Vitxeta, Pi del Burgar, Rubió i Ors, Isabel Besora i s’incorporarà a les properes instal·lacions que es posin en marxa des de Reus Energia.

Article

El nombre d'usuaris ha estat de 935 amb més de 4 milions de minuts de recàrrega en total.

Notícia

Butlletí