El projecte Tomaliers impulsa la formació i la recerca en agrobiodiversitat a Sant Vicenç dels Horts

Font: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
05/07/2015 - 00:00

En el marc del projecte Tomaliers, dotze joves estudiaran l'adaptació de 100 varietats tradicionals de tomàquet als sòls de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), i seleccionaran les millors varietats pel que fa a les qualitats d'olfacte, gust i tacte, en un projecte de recerca que inclou la participació de consumidors i d'agricultors del municipi. El projecte vol formar els joves en l'àmbit de l'agronomia, en la recerca i en la comunicació de producte. Els resultats del projecte permetran, d'una banda, donar a conèixer a la societat els valors de l'agrobiodiversitat; de l'altra, promoure les produccions locals de tomàquet. Tot el detall a l'entorn d'aquest projecte el trobareu al web Tomaliers.

El projecte busca conjugar aprenentatge i servei; és a dir, que els coneixements d'un curs de formació en agronomia no es quedin al calaix dels alumnes, sinó que generin nous coneixements per la societat. Aquest és el propòsit, des de fa uns mesos, del treball conjunt d'un grup de joves de Sant Vicenç dels Horts i d'investigadors de la Fundació Miquel Agustí impulsors del projecte Tomaliers, on hi prima la participació i l'actitud activa respecte a la formació, a la recerca i a la comunicació.

El projecte persegueix tres objectius complementaris:

a) donar formació en agronomia, horticultura ecològica i agrobiodiversitat;
b) treballar la comunicació social amb el municipi, fent protagonistes als joves de tot el procés i dels missatges generats; i
c) assolir l'objectiu de recerca consistent en seleccionar les varietats tradicionals més idònies per oferir-les als agricultors.

El projecte s'estructura entorn un cultiu de tomàquet que es porta a terme en una finca, cedida per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d'acord amb les tècniques de l'agricultura ecològica. D'acord amb les diferents etapes del cicle de cultiu, els investigadors van aportant als alumnes els coneixements necessaris per tal que puguin interpretar les fases de desenvolupament de la tomaquera (sembra, creixement vegetatiu, floració, fructificació, recol·lecció i producció de llavor) i aprendre les eines agronòmiques necessàries per la gestió del cultiu (fertilització, control de plagues i malalties, operacions culturals, irrigació). L'aprenentatge es desenvolupa de manera activa, adaptant els continguts tant a les inquietuds de l'alumnat com als seus coneixements previs.

Utilitat del projecte
La finalitat primera del projecte és, a través d'aquesta estratègia d'aprenentatge i servei en l'àrea de l'agricultura, promoure la motivació per la formació en els participants, i generar dinàmiques positives amb un entorn productiu i laboral. Cal fer esment que, segons les valoracions del propi professorat, es tracta de joves amb una elevada capacitat de treball i per assolir nous coneixements, els quals estan aprenent dinàmiques de treball en grup que afavoreixin la seva inserció laboral.

El cultiu experimental servirà per avaluar l'adaptació d'un centenar de varietats tradicionals catalanes als diferents sòls del municipi. El grup de treball és conscient de la dificultat que tenen els agricultors per incorporar aquesta agrobiodiversitat a les seves finques, motiu pel qual es va posar com a objectiu complementari del projecte efectuar assajos per poder presentar les varietats més adequades als agricultors interessats.

Per això es portarà a terme un procés de selecció participativa, durant el qual seran els propis agricultors els que hauran de valorar, al camp, quines varietats els ofereixen un comportament agronòmic superior. De manera paral·lela s'organitzarà un tast per als consumidors per tal de copsar quines són les preferències gustatives dels habitants de Sant Vicenç dels Horts. Reunir agricultors i consumidors en la selecció de les varietats que es cultivaran en el futur s'entreveu com una estratègia eficient a l'hora de promoure el producte local del municipi.

La web de Tomaliers
Finalment, per facilitar la divulgació dels objectius i dels resultats del projecte a la societat, però sobretot per millorar les habilitats comunicatives dels participants en el projecte, s'ha iniciat un procés de formació específica en temes de comunicació. La voluntat és facilitar eines als alumnes que els siguin útils per divulgar els objectius i els resultats del projecte i fer-los protagonistes dels mateixos.

Com a part d'aquesta estratègia, els Tomaliers han posat en marxa la seva web, concebuda com una plataforma que ha de servir per explicar de manera activa els progressos que es vagin assolint en matèria de formació, recerca i comunicació.

Cal ressaltar que aquesta és una proposta innovadora de formació que és liderada per la Fundació Miquel Agustí, entitat sense ànim de lucre creada per la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, que disposa d'una llarga tradició en promoure la conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles locals en espais periurbans. El projecte que acabem de descriure compta amb el suport de les Regidories de Joventut i Infància, d'Ocupació i Empresa, i d'Agricultura de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i de la col·laboració de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de la UPC.

Municipis: 
Baix LlobregatSant Vicenç dels Horts

Relacionats

Article

Està ubicada a Can Comamala i ofereix assessorament a particulars i empreses per transformar immobles perquè siguin més eficients energèticament.

Article
Nova convocatòria de subvencions per promoure l’autoconsum energètic a Sant Vicenç dels Horts

Les persones propietàries d’immobles i les comunitats veïnals poden sol·licitar-les pels projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques realitzats o previstos entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Butlletí