El Pla Estratègic del Vehicle Elèctric 2022-2025 de Terrassa pretén impulsar la mobilitat sostenible i descarbonitzada a la ciutat

29/11/2021 - 13:35

El passat 15 de novembre es va presentar el Pla Estratègic de Vehicle Elèctric a Terrassa (PEVE) 2022-2025, l'aprovació inicial del qual s'elevarà al Ple de novembre. Es tracta d'un document que proposa, dissenya i planifica les actuacions i estratègies necessàries per generalitzar la progressiva implantació del vehicle elèctric a la ciutat en els propers anys.

Amb un horitzó temporal de quatre anys, alineat amb els objectius de lluita contra el canvi climàtic, i un pressupost estimat de 2.503.200 euros, el PEVE vol:

    • Impulsar la descarbonització del parc mòbil de la ciutat i de la flota municipal, identificant al Consistori com a primer impulsor de la mobilitat sostenible a la ciutat.
    • Dotar a la ciutat de la infraestructura de recàrrega necessària per a donar servei de recàrrega als usuaris de vehicle elèctric (VE).
    • Reduir el nombre de vehicles en circulació.
    • Conscienciar a la ciutadania de la necessitat d'una mobilitat sostenible com a un dels eixos clau per la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica, la reducció de contaminants atmosfèrics, i la salut de les persones.

 

Entre les actuacions principals per assolir aquests objectius, destaquen:

    • Substitució de la flota municipal en un 50% per VE.
    • Elaboració d'una Instrucció de Servei per a l'adquisició de vehicles municipals per reduir-ne el nombre i implantar els objectius de descarbonització.
    • Mantenir els beneficis fiscals de bonificació de l'Impost de Circulació per als VE al 75%.
    • Estudiar la possibilitat de fer abonaments i bonificacions per incentivar els usuaris en la recàrrega de vehicles elèctrics.
    • Implantar una  infraestructura de recàrrega que doni servei al nombre de VE esperats a la ciutat de Terrassa en el període 2022-2025, tenint en compte aspectes com el creixement d'un 30% interanual (creixement assimilat al previst a Espanya); un rati objectiu de 10 VE per a cada punt de recàrrega (PDR); la preferència d'infraestructura de recàrrega vinculada en els aparcaments municipals soterrats a fi d'evitar al mínim l'ocupació d'espai públic; i la necessitat d'infraestructura de recàrrega ràpida pel servei de taxi, comercials i transportistes.
    • Implantar com a pilot un servei de ‘carsharing' corporatiu compartit amb la ciutadania per avaluar els resultats i possible creixement del servei a futur.
    • Formació, difusió i conscienciació a tots els sectors de població respecte a la necessitat de transformació del model de mobilitat cap a models més sostenibles i amb 0 emissions.

L'execució de les actuacions dissenyades produiran un impacte positiu sobre la qualitat de l'aire de la ciutat, beneficiant així la salut de les persones. Segons les estimacions realitzades, es pot arribar a reduir gairebé en un 3% els nivells de CO2, estalviant així l'abocament a l'aire de 9.000 Tn cada any. A més, es disminuirà en un 6% l'òxid de nitrogen i al voltant d'un 25% els nivells de partícules en suspensió. Així, la reducció d'emissions que s'aconseguiria seria equivalent a l'efecte d'absorció que farien més de 122.000 pins durant 30 anys.


Canvi de model imprescindible

La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa  Melgares, ha explicat que «som en plena emergència climàtica i cal avançar per fer la transició cap a una mobilitat més eficient i que contribueixi a la reducció d'emissions contaminants. La implantació del PEVE és, doncs, un repte ambiciós però totalment imprescindible per a la lluita contra el canvi climàtic i que requereix de la conscienciació i de la implicació de tothom, tant de la ciutadania com dels sector públic i privat. Un model de transport basat en l'ús del vehicle elèctric com la principal alternativa tecnològica de mobilitat per a la  substitució dels vehicles de combustió fòssil i així esdevenir una societat plenament sostenible i resilient».

Per la seva part, el regidor de Sostenibilitat, Medi ambient i Energia, Carles Caballero, ha destacat que «el PEVE que presentem avui vol canviar el model actual de mobilitat, fent una transició que ens permetrà desplaçar-nos d'una manera més conscient, sostenible i saludable. No hi ha marxa enrere. La crisi climàtica és real, el marge per a actuar s'acaba i cal que sumem esforços per fer aquest tomb en l'àmbit social, econòmic i personal perquè tots i totes hi estem implicats».


Quatre línies d'actuació i 21 accions

Concretament, el Pla estableix quatre línies d'actuació i un total de 21 accions per  descarbonitzar el transport rodat i reduir el parc de vehicles circulant en general.

La primera línia d'actuació planteja mesures dirigides a promoure el canvi cap al vehicle elèctric, tant dins el propi Ajuntament com entre particulars i empreses, amb actuacions com:

    • La substitució progressiva dels vehicles de combustió fòssil per elèctrics, implantar una instrucció de serveis per a la seva adquisició.
    • La regulació dels preus recàrrega.
    • La previsió de bonificacions del 75% pels vehicles Zero.
    • La concessió de noves llicències de taxi per a vehicles elèctrics.
    • L'estudi per descarbonitzar els vehicles pesants de la flota municipal de TMESA i Eco-Equip durant els quatre anys vinents.

A més, es substituirà el 50% dels vehicles municipals mitjançant el sistema de rènting. Aquest canvi representarà una reducció de 238 Tn/CO2.

Per a aquesta línia s'hi destinen 387.000 euros. 

La segona línia se centra en la implantació d'una xarxa d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics. Actualment, Terrassa compta amb un parc mòbil elèctric de poc més de 300 VE, amb 24 punts de recarrega distribuïts per la ciutat. Per al 2025, s'estima que el parc elèctric pugui arribar als 1.300 i, atenent a l'actual directiva europea que recomana que hi hagi un punt de recàrrega per cada 10 vehicles elèctrics, al final de la vigència del Pla s'hauria de disposar d'una xarxa d'accés públic de 130 punts de recàrrega –dos endolls per punt-,  que permetria que 260 vehicles es puguin connectar a la vegada.

En aquest sentit, el PEVE contempla la instal·lació dels punts de recàrrega en aparcaments públics municipals, en llocs estratègics de la ciutat i també en dependències municipals per als vehicles de l'Ajuntament. Els 17 primers punts de recàrrega ja estan en marxa i permetran connectar-se a 29 vehicles alhora, ja que alguns són dobles i d'altres no.

D'aquests 17 punts, un total de cinc seran per a la flota municipal i està previst que se situïn en els edificis de Pantà i Raval; i els 12 restants seran d'accés públic. Aquests s'instal·laran a set ubicacions:

    • Aparcaments municipals de la plaça del Progrès i de Primer de Maig
    • Al carrer dels Voluntaris Olímpics, a la zona de l'aparcament de l'Estadi
    • Al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a la zona de la plaça de l'estació del Nord
    • A polígons industrials: al carrer d'Esla, davant d'Eco-Equip; al carrer de la Terra, a la zona de la Masia Els Bellots; i al carrer de Venus.

Altres llocs on s'aniran instal·lant aquests punts seran als aparcaments de la plaça de Lluís Companys, de l'avinguda de Barcelona i del Vapor Universitari, a més dels Park & Ride de les Fonts i de Terrassa Est, entre d'altres. Alhora, s'està treballant per fomentar la implantació de punts de càrrega ràpida i semi ràpida en centres comercials i en estacions de servei amb acords de col·laboració.

Per a aquesta segona línia d'actuació, es preveu una inversió de 1,6 milions d'euros.  

La tercera línia vol promoure el sistema de mobilitat compartida, ‘carsharing', a nivell  corporatiu i de ciutat, i que les empreses elaborin els seus plans de desplaçament  d'empresa (PDE), motiu pel qual s'elaborarà una guia de suport a les empreses.  Aquesta línia té un cost estimat de 232.000 euros. 

La quarta i última línia d'actuació es destina a les accions adreçades a la conscienciació i informació respecte a la mobilitat sostenible, dins les quals s'oferirà assessorament a la ciutadania per resoldre consultes i es col·laborarà amb empreses que vulguin promocionar els seus productes. També es desenvoluparan activitats, campanyes digitals i jornades, i es crearà una comissió interna de seguiment del PEVE. En aquest cas, la línia preveu un cost de 266.000 euros.

L'Equip de Govern impulsa des del primer dia una mobilitat sostenible amb mesures que busquen assolir la neutralitat d'emissions l'any 2030 i, alhora, disminuir la dependència dels combustibles fòssils a la ciutat. Per aquest motiu s'ha apostat per una Revolució Verda que dissenyi un model de ciutat més sostenible, confortable i amb més qualitat de vida, amb mesures per reduir i pacificar el trànsit rodat: amb més àrees de vianants, una aposta pel transport públic i pels vehicles de mobilitat personal.


 

Municipis: 
Vallès OccidentalTerrassa
Etiquetes: 

Relacionats

Article

La web detalla el consum energètic i hídric dels equipaments municipals i les mesures preses per fomentar l’estalvi

Article

La remodelació dels jardins de les Tres Xemeneies, al Poble-sec, suposa un pas endavant en la millora de l’eficiència energètica i la reducció de la contaminació en els treballs urbanístics. L’actuació permetrà eliminar barreres arquitectòniques i dinamitzarà l’espai.

Article

L'Associació de Municipis de la Riera de Caldes estrena un vídeo promovent la Transició Energètica del territori, en especial, en les empreses situades als polígons industrials.

Butlletí