El Districte de Sant Andreu promou la gestió més sostenible dels equipaments municipals

Font: Ajuntament de Barcelona

03/08/2020 - 10:11

A més de l'oferta de serveis com a tal – el projecte de dinamització, la programació d'activitats i els horaris d'obertura - es valorava també alguns aspectes ambientals com l'ús de paper 100% reciclat i la creació d'un mercat d'intercanvi de roba i material esportiu de segona ma.

Però el Districte de Sant Andreu ha volgut anar més enllà en l’ambientalització dels serveis: d'una banda ha introduït la figura del gestor energètic com a element indispensable de la gestió que ha de permetre minimitzar el consum i maximitzar l'ús de l'energia solar tèrmica per la producció d'aigua calenta sanitària. D'altra banda s’ha establert un sistema d'incentius a la bona gestió ambiental, per a la qual cosa ha desenvolupat un procediment d'auditoria ambiental que contempla 25 mesures que s'avaluaran anualment, i permetrà a la contractista en funció dels resultats incrementar el benefici industrial del 6% assegurat fins a un 12%.

Aquí us podeu descarregar la documentació de la licitació.


 

Categories: 

Relacionats

Article
@Becquel

@Becquel

Els veïns i veïnes de l’EMD han instal·lat 70 plaques solars en 18 habitatges, amb una producció anual aproximada de 40 MWh, un fet que permetrà la reducció de 16 tones de CO2 anuals

Article

Olot impulsa una prova pilot per millorar l'eficiència energètica d'habitatges on hi viuen famílies vulnerables i ajudar-los amb les reformes. El programa, que està dotat amb 90.000 euros, forma part del projecte HolaDomus i preveu arribar a una quinzena de llars. Un cop seleccionades les famílies, que poden ser propietàries o llogaters de l'habitatge, s'estudiarà les millores a fer i se subvencionarà entre el 50% i el 75% del cost dels treballs.

Article

L’objectiu és millorar el comportament energètic i l’impacte ambiental de l’edifici municipal de nou plantes del carrer de Josep Prats. Amb el pla de reformes que es durà a terme a les instal·lacions, s’hi aconseguirà un estalvi energètic del 60%. El projecte, de 2,65 milions d’euros, està finançat per l’Ajuntament de L’Hospitalet, la Diputació de Barcelona i el FEDER de la Unió Europea.     

Butlletí