El Consorci Besòs-Tordera genera amb fonts renovables el 20% de l’energia que necessiten les seves instal·lacions

12/04/2021 - 10:00
EDAR Sant Llorenç Savall

EDAR Sant Llorenç Savall

Aquestes fonts, principalment biogàs, eviten cada any l’emissió a l’atmosfera de més de 900 tones de CO2. Darrerament, les EDAR Sant Quirze Safaja i Sant Llorenç Savall disposen de noves plantes d’energia solar fotovoltaica.

La principal font d’energia renovable generada a les instal·lacions de sanejament gestionades pel Consorci és el biogàs, procedent de la depuració de les aigües residuals i la posterior estabilització del fang produït en aquest tractament, mitjançant la tecnologia de digestió anaeròbia. D’aquesta manera, s’ha produït durant l’any 2020 un total de 3.705 MWh/any (megawatts hora a l’any), el que suposa el 18,6% de tota l’energia elèctrica necessària per dur a terme el sanejament en tot l’àmbit del Consorci, xifra equivalent al consum mitjà anual de 1.090 llars domèstiques i havent estalviat l’emissió de 892 tones de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera.

Actualment, el Consorci gestiona 27 estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), ubicades a les conques del Besòs i de la Tordera. La resta de l’energia necessària per fer funcionar tots aquests sistemes de sanejament també prové de fonts renovables (principalment hidroelèctrica, però també eòlica i solar), ja que és requisit indispensable a l’hora de licitar la compra al mercat elèctric i així ho acrediten les empreses comercialitzadores.

Paral·lelament, el Consorci també treballa per fer més autosuficients i sostenibles les EDAR més petites i ubicades a zones urbanes menys poblades, tot apostant per l’energia fotovoltaica. Per aquest motiu, l’EDAR Sant Quirze Safaja compta, des del passat mes de novembre, amb una planta de generació d’energia solar fotovoltaica. La instal·lació està formada per 114 plaques de 330 Wp (vàtios pico), que tenen una capacitat de generació de 52,3 MWh/any, la qual cosa equival al consum mitjà anual d’unes 15 llars domèstiques, segons dades de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía). Aquesta instal·lació reduirà les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera en 12,6 tones l’any, l’equivalent a l’efecte beneficiós de plantar 26 arbres autòctons mediterranis.

Des del passat mes d’agost funciona també una planta similar a l’EDAR Sant Llorenç Savall, en aquest cas formada per 22 plaques de 395 Wp i que genera al voltant de 10,5 MWh/any, és a dir, el consum mitjà anual de 3 llars domèstiques, segons l’IDAE. En aquest cas, s’està estalviant l’emissió anual a l’atmosfera de 2,48 tones de CO2, l’equivalent a la plantació de cinc arbres autòctons mediterranis.

Ambdues plantes generen el 20% de l’energia elèctrica que necessiten aquestes EDAR per al seu normal funcionament, i s’han configurat en règim d’autoconsum amb compensació d’excedents de forma que, en cas necessari, permeten lliurar l’electricitat produïda i no consumida a la xarxa elèctrica de distribució i que sigui aprofitada per altres consumidors.

Aquesta producció d’energia solar fotovoltaica se sumarà a la produïda ja durant l’any 2020 per la planta de generació ubicada a l’EDAR Can Canyameres, que des de la seva posada en marxa el gener de 2020 ha produït 1,08 MWh, estalviant l’emissió anual a l’atmosfera de 0,26 tones de CO2 (vegeu notícia).

Totes aquestes actuacions s’emmarquen dintre de l’estratègia de desenvolupament sostenible del Consorci que, de manera conjunta amb els ajuntaments que l’integren, treballa per actuar al servei de la millora del cicle de l’aigua a ambdues conques i per fer cada vegada més sostenibles.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El total de reusencs que beuen quotidianament aigua de l’aixeta és d’un 43,6%, el percentatge més elevat des que Aigües de Reus du a terme la seva enquesta anual de satisfacció dels usuaris.

Article

L'Ajuntament de Terrassa ha dut a terme una campanya informativa i de conscienciació sobre la sequera durant els mesos de juny i juliol

Article

L’increment dunar, equivalent a quasi cinc camps de futbol, reforça la protecció del litoral contra els temporals.

Butlletí