DESGEL 3.0, la calculadora d'emissions d'àmbit municipal

Sostenible.cat
12/12/2010
DESGEL 3.0 és la versió ampliada i millorada del programa que dóna suport al Pacte d'alcaldes i alcaldesses, i que permet elaborar l'inventari d'emissions que ha de servir de base al Pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES) d'un municipi, i també fer el seguiment que s'ha de lliurar de manera periòdica per avaluar si s'estan acomplint els objectius marcats.

Però, a més, DESGEL 3.0 també permet preveure els escenaris de futur, de manera que els governs locals poden intentar anticipar-se a les mesures que cal prendre en cada lloc. Perquè tot i tractar-se d'un únic programa aplicable a tots els municipis, des dels més petits a les grans ciutats, dóna l'opció d'atendre les particularitats de cada cas, amb camps opcionals segons les característiques territorials.

Totes les dades ben endreçades 
L'estructura del programa DESGEL 3.0 facilita la introducció, ampliació i exportació de les dades municipals mitjançant una interfície informàtica senzilla, que permet als tècnics municipals realitzar els càlculs i obtenir els gràfics i balanços d'emissions de GEH i del consum energètic, i també de la generació i tractament de residus i del consum d'aigua. El programa emmagatzema les dades històriques, per poder analitzar l'evolució i indicar tendències de futur.

Tot queda endreçat en forma de fitxes de fàcil consulta, i els resultats es poden exportar directament al format Excel, Word o PDF, fer facilitar-ne l'enviament i la difusió. Les dades de seguiment, que s'han de lliurar a la Unió Europea, s'ofereixen seguint el formulari oficial.

La incorporació de les dades també s'ha simplificat al màxim: més de la meitat provenen de fonts oficials i es poden obtenir via internet i introduir al programa amb un parell de clics.

Dues maneres de calcular
Un dels problemes a l'hora de desenvolupar el programa ha estat determinar els límits del càlcul: és a dir, què forma part i què no del balanç energètic i d'emissions d'un municipi. Finalment s'ha optat per oferir dos models de càlcul de consum.

El model territorial considera només els límits municipals, sense distingir el caràcter supramunicipal d'algunes instal·lacions, com ara una depuradora o una planta de tractament de residus.

El model funcional, per contra, se centra en el consum real d'energia d'un municipi, com ara la que s'utilitza en instal·lacions no ubicades dins el terme municipal, però que hi donen servei.

Cada municipi pot optar pel que s'adapti millor a la seva realitat.

Com sol·licitar DESGEL 3.0
El programa DESGEL és cedit i distribuït gratuïtament per la Diputació de Barcelona i els usuaris prioritaris del programa són els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i els signants del Pacte d'alcaldes i alcaldesses. Per sol·licitar el programa cal adreçar-se a: xarxasost@diba.cat o descarregar-lo per autoinstal·lar-lo a http://xarxaenxarxa.diba.cat, si en sou membres.

La descàrrega i instal·lació del programa DESGEL 3.0 suposa acceptar les condicions de cessió d'ús, citant en qualsevol cas la propietat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona).

 

Relacionats

Article

La guia de bones pràctiques “Cultural and spiritual significance of nature. Guidance for protected and conserved area governace and management” acaba de sortir publicada en el número 32 la col·lecció de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides d’UICN.

Article

Hàbitat és una guia d’activitats per a l’educació ambiental que pretén abordar la tasca educativa partint de l’experiència vivencial. S’utilitza l’activitat, el joc, la simulació i la implicació, fins i tot física, en la modelització dels processos com a suport del diàleg amb la realitat.

Article

Creat per ISGlobal, el seu objectiu és sensibilitzar el públic jove sobre com es transmeten les infeccions i com es poden prevenir

Butlletí