Criteris ambientals en la compra pública

30/11/2009

"Ambientalitzar la compra pública no és senzill, donada la complexitat normativa", va advertir Manuel Díaz, subdirector general de Subministraments i Serveis de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, "a més a més, ambientalitzar requereix molt temps i una estratègia ben definida". De fet, aquest és un fenomen relativament nou: abans del 2004 no hi havia cap norma europea que fes referència a criteris ambientals en la compra pública. Amb la Directiva 2004/18, però, es va introduir per primer cop la possibilitat d'incloure aspectes ambientals en la contractació pública. A nivell estatal, aquesta directiva va ser transposada amb l'esmentada Llei 30/2007.

Díaz va explicar que entre els objectius de la compra pública verda estan el desenvolupament econòmic sostenible, la protecció i millor del medi, la defensa de l'ocupació i la productivitat, dels interessos dels consumidors i la paritat... però també va advertir que incloure uns requisits ambientals massa estrictes pot fer inviable la contractació, motiu pel qual va assegurar que l'ambientalització s'ha de fer proporcionalment a allò que és objecte de contracte. D'altra banda, i a l'hora d'escollir l'oferta econòmicament més avantatjosa, Díaz va explicar que la jurisprudència permet contractar una oferta més cara si es demostra que a mig termini oferirà d'altres avantatges més enllà dels econòmics, com ara la millora del medi.

Finalment, Díaz va posar un especial èmfasi en la fase de control de l'execució, ja que de poc serveix contractar amb criteris ambientals si després l'adjudicatari no compleix amb allò que es va comprometre. "La Llei 30/2007 estableix un mecanisme de control", va assegurar, "però cal que hi hagi una voluntat -i recursos- per part de l'administració per fer-lo".

Recursos per la compra verda
Durant  la jornada, Virgínia Vallvé, tècnica de Medi Ambient de l'ajuntament de Cornellà de Llobregat, va presentar un avanç del que serà un complert recull de recursos per a la compra pública verda elaborat pel grup de treball de Consum Responsable i Economia Sostenible de la Xarxa, i que oferirà fins a 33 recursos de fàcil accés a través d'internet. Aquests són només una mostra:

GPP Toolkit (Unió Europea): Aquesta pàgina ofereix un recull normatiu sobre compra verda així com projectes empresos en aquest àmbit i plans nacionals de compra verda arreu d'Europa.

Manual Procura+ (ICLEI): La Xarxa s'ha encarregat de traduir al català aquesta guia per a la compra pública sostenible elaborada per l'ICLEI

Manual pràctico de contratación y compra pública verde (IHOBE): En aquest manual, del qual hi ha una edició del 2009, s'hi pot trobar des de normativa legal fins a fitxes de productes ecològics, passant per exemples de bones pràctiques, consells per a establir estratègies d'ambientalització...

Ambientalització de la contractació pública (DMAH): El web del departament de Medi Ambient i Habitatge també inclou informació sobre com definir una estratègia de compra verda, amb criteris, eines i enllaços d'interès.

Xarxa Compra Reciclat (ARC): Adquirir productes reciclats és una bona manera de fer compra verda. Aquest portal de l'Agència de Residus de Catalunya posa en contacte als fabricants de productes reciclats amb aquells que els volen comprar.

Consum de carburants i emissions dels cotxes (IDAE): Aquesta web pot resultar especialment útil a l'hora de canviar o ampliar la flota de vehicles d'una administració, ja que ofereix informació sobre consum i emissions de CO2 de tots els cotxes del mercat.

El recull complert de recursos estarà enllestit a principis de 2010, i es podrà consultar al web de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Relacionats

Article

El programa Compartim un Futur de l'AMB continua donant suport a centres educatius metropolitans per desenvolupar projectes de servei comunitari o aprenentatge servei (ApS) en l'àmbit de l'educació ambiental

Article

L’any passat, durant els mesos de gener, febrer i març de 2019, el centre d’informació La Mongia va exposar el treball “Les fonts del Montseny”, un recull obra del Dr. Oscar Farrerons i el fotògraf Adrià Corella. Es tracta d’un ambiciós projecte viu que vol recollir totes les fonts del massís del Montseny.

Article
El 20 de maig és el Dia Mundial de les Abelles

El declivi de les abelles està rebent molta atenció mediàtica ja que són una peça molt important de l'ecosistema. Gràcies a l'esforç de recerca ja hem descobert algunes causes i conseqüències d'aquest complex procés. Seguim investigant per continuar entenent el problema i proposant solucions.

Butlletí