Catalunya redueix durant el 2020 un 9% les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i compleix els seus objectius per al 2020

20/06/2022 - 10:53

 

Les emissions de GEH a Catalunya l’any 2020 van ser de 39,94 milions de tones de CO2eq. Respecte a l’any anterior, van suposar una reducció de 4,08 milions de tones de CO2eq.

L’inici de la pandèmia de la COVID-19, el confinament domiciliari a partir del mes de març i l’aturada d’una bona part de l’activitat econòmica durant uns quants mesos de l’any 2020, ha contribuït d’una manera evident a la major baixada d’emissions que s’ha observat mai a tota la sèrie de l’inventari. El PIB a Catalunya va caure un 11,7% durant el 2020 i les emissions van reduir-se un 9,28%, però en tot cas segueix mantenint-se una clara correlació entre el nivell d’activitat econòmica i les seves emissions de GEH associades.

La Unió Europea es va comprometre amb el Paquet Energia i Clima a la reducció del 20% de les seves emissions de GEH per a l'any 2020 respecte a l’any 1990. El compromís de Catalunya per a contribuir al compliment dels objectius europeus es va quantificar aplicant la mateixa metodologia que en el repartiment europeu (correlació al seu PIB/càpita) , cosa que determinà una reducció del 13% de les nostres emissions difuses respecte a l’any 2005. Durant tots els anys del període 2013-2020, les emissions s’han situat clarament per sota del límit màxim que marcaven els objectius europeus. Així doncs, Catalunya s’ha situat sempre en un escenari de clar compliment dels seus objectius de reducció d’emissions de GEH pel 2020.

El compliment dels objectius corresponents al 2020 no ha de tenir una lectura triomfalista, ja que el grau d’ambició de les polítiques de canvi climàtic s’ha accelerat molt en els darrers anys. Els objectius europeus de reducció del 55% en el 2030 respecte l’any 1990 són uns objectius molt més exigents que els del 2020.

Catalunya ha de contribuir de forma solidària a fer possible que la UE complexi aquests objectius i per tant cal  intensificar i incrementar l’aplicació de  polítiques transformadores que aconsegueixin reduccions efectives d’emissions de GEH.

Consulteu l’Inventari d’emissions de GEH per a Catalunya, durant el període 1990-2020, i la nota explicativa elaborada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic sobre l’evolució de les emissions durant aquest període.

Loading...

Loading...

 

 

Categories: 

Relacionats

Article

La presència d'arbres als parcs metropolitans implica l'absorció anual de 132 tones de carboni, fet que redueix la contaminació atmosfèrica i depura la qualitat de l'aire, i, per tant, millora la salut i la qualitat de vida dels ciutadans. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi encarregat per l'AMB que analitza els indicadors socioambientals dels parcs metropolitans a partir de les dades de l'any 2020. També es destaca que la presència d'un parc metropolità fa baixar 1,3 ºC la temperatura i ajuda a reduir l'illa de calor i que la biodiversitat ha augmentat significativament en dos anys, amb gairebé 200 espècies d'ocells observades.

Article
Escape room interactiu

Article

Les aportacions de sorra del port de Barcelona són insuficients per compensar la pèrdua natural de 160.000 m3 anuals de sorra del delta del Llobregat

Butlletí