Campanya People4Soil per conservar el sòl a Europa

07/12/2016 - 11:59

 

 

S'ha posat en marxa una nova campanya que té per objectiu promoure un marc jurídic específic per conservar el sòl a Europa. La campanya People4Soil vol recollir més de 1 milió de firmes. 

La campanya People4Soil està promovent una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) dirigida a la introducció d'una legislació específica en matèria de protecció i conservació de sòls. L’objectiu és que la Unió Europea reconegui el sòl com un bé comú.

L’adopció d’una legislació específica sobre la protecció del sòl establiria uns principis i normes comuns que els Estats membres haurien de respectar. Es vol que Europa reconegui la terra com un bé comú essencial en les nostres vides i assumeixi la seva gestió sostenible com una prioritat.

Per què neix People4Soil?
En aquest moment, el sòl no està subjecte a un conjunt coherent de normes a la Unió Europea: la Directiva marc per a la protecció del sòl va ser retirada en maig 2014 després de vuit anys d'haver estat bloquejada per una minoria d' estats membres.

Segons els promotors de la campanya, les polítiques de la UE existents en altres sectors administratius no són suficients per garantir un nivell adequat de protecció per a totes les terres a Europa.

Per a més informació sobre dades específiques sobre l'estat del sòl a Europa, consulteu la web de la campanya: www.people4soil.eu/es

Podeu consultar també el També us recomanem que consulteu el fulletó específic

 


Categories: 

Relacionats

Article

Aquest Informe, el tercer d’aquestes característiques que elabora la Generalitat de Catalunya, vol ajudar a traslladar a la ciutadania de forma entenedora les principals dades referides a l’estat del medi ambient a Catalunya.

Article

L'Observatori del Deute en la Globalització organitza un grup de lectura i un cicle de formacions i tallers per abordar les dimensions del col·lapse i teixir estratègies de resposta des del suport mutu.

Article

En un món globalitzat l’arribada d’espècies exòtiques provinents de regions allunyades del seu hàbitat és cada cop més freqüent. El problema apareix quan aquestes espècies s’adapten al nou entorn, comencen a reproduir-se i esdevenen invasores. Per analitzar el risc que una planta o animal exòtic es converteixi en invasora i per valorar les actuacions que cal fer un cop ho és, la iniciativa EXOCAT ha publicat dos manuals específics.

Butlletí